Всички модели слушалки на Cisco могат да запазят функциите за контрол на повикванията, когато има повече от един отворен клиент за разговори на вашия работен плот с Windows или Mac. Вместо да излъчват натискане на бутон към всички отворени приложения, контролите на слушалките засягат само едно приложение за повикване в даден момент.

Например, можете да заглушите активно повикване в приложението Webex и след това да отговорите на входящо повикване на Cisco Jabber през потребителския интерфейс на Jabber. Докато сте в разговор с Jabber, контролите на разговорите през слушалките оказват влияние само върху Jabber. Когато разговорът с Jabber приключи, можете да възобновите разговора си в Webex и да поддържате контрола на разговора чрез слушалките си.


Имайте предвид следното, когато имате отворени няколко приложения за обаждания на работния плот:

  • Активните повиквания не се задържат автоматично, когато отговорите на входящо повикване от друго приложение. Не забравяйте да задържите или изключите повикване в едно приложение, преди да отговорите на входящо повикване в друго приложение за повиквания.

  • Управлението с множество приложения е достъпно само с Webex (версия 41.8 или по-нова) и Cisco Jabber (версия 14.1 или по-нова) през Bluetooth или с USB кабел.

Следващата таблица показва минималните изисквания за фърмуера на слушалките за поддръжка на множество приложения.

Таблица 1. Минимални изисквания за фърмуер

Модел на слушалките

Версия на софтуера

Слушалки Cisco от серия 520

Фърмуер за слушалки 2.3(1) или по-нова версия

Слушалки Cisco от серия 530

Фърмуер за слушалки 2.3(1) или по-нова версия

Слушалки Cisco от серия 560

Фърмуер за слушалки 2.1(1) или по-нова версия

Приложение за слушалки Cisco

Версия на фърмуера 1-6-0-150 или по-нова

USB HD адаптер за слушалки Cisco

Версия на фърмуера 1-3-12 или по-нова