Alla Cisco-headsetmodeller kan behålla funktionerna för samtalskontroll när fler än en samtalsklient är öppen på skrivbordet i Windows eller Mac. Istället för att sända knapptryckningar till alla öppna program påverkar headsetkontrollerna bara ett samtalsprogram åt gången.

Du kan till exempel stänga av ljudet för ett aktivt samtal i Webex-appen och sedan svara på ett inkommande Cisco Jabber-samtal via Jabber-gränssnittet. Under Jabber-samtal påverkar headsetets samtalskontroller bara Jabber. När Jabber-samtalet är över kan du återuppta ditt Webex-samtal och behålla samtalskontrollen via headsetet.


Tänk på följande när du har flera samtalsappar öppna på skrivbordet:

  • Aktiva samtal går inte automatiskt till vänteläge när du svarar på ett inkommande samtal i ett annat program. Var noga med att parkera eller tysta ett samtal i ett program innan du svarar på ett inkommande samtal i ett annat samtalsprogram.

  • Funktionerna för flera appar är bara tillgängliga i Webex (version 41.8 eller senare) och Cisco Jabber (version 14.1 och senare) via Bluetooth eller med USB-kabeln.

I den här tabellen ser du vilken firmware-version du behöver ha i olika headset för att kunna använda funktionerna för flera appar.

Tabell 1. Krav på firmware-version

Headset-modell

Firmware-version

Cisco-headset i 520-serien

Firmware-version 2.3(1) eller senare

Cisco-headset i 530-serien

Firmware-version 2.3(1) eller senare

Cisco-headset i 560-serien

Firmware-version 2.1(1) eller senare

Cisco-headset 730

Firmware-version 1-6-0-150 eller senare

Cisco-headset USB HD-adapter

Firmwareversion 1-3-12 eller senare