Všechny modely náhlavních souprav Cisco disponují funkcemi pro řízení hovorů, pokud je v počítači s Windows nebo v počítači Mac otevřeno více volacích klientů. Namísto vyslání události stisknutí tlačítka všem otevřeným aplikacím umožňují ovládací prvky náhlavní soupravy řídit vždy pouze jednu aplikaci s aktivním hovorem.

Můžete například ztlumit aktivní hovor v aplikaci Webex a pak přijmout příchozí hovor přes uživatelské rozhraní Cisco Jabber. Dokud je aktivní hovor Jabber, ovládací prvky hovoru na náhlavní soupravě ovlivňují pouze Jabber. Po dokončení hovoru Jabber můžete obnovit hovor Webex a ovládat jej z náhlavní soupravy.


Pokud máte v počítači několik otevřených aplikací s aktivními hovory, pamatujte následující:

  • Když přijmete příchozí hovor v jiné aplikaci, aktivní hovory se automaticky nepřidrží. Před přijetím hovoru v jiné volací aplikaci musíte přidržet nebo ztlumit hovor v aktuální aplikaci.

  • Řízení více aplikací je možné jen s aplikacemi Webex (verze 41.8 nebo novější) a Cisco Jabber (verze 14.1 nebo novější) prostřednictvím připojení Bluetooth nebo kabelu USB.

Následující tabulka obsahuje minimální požadavky firmwaru náhlavní soupravy podporující více aplikací.

Tabulka 1. Minimální požadavky na firmware

Model náhlavní soupravy

Verze firmwaru

Náhlavní souprava Cisco řady 520

Firmware náhlavní soupravy verze 2.3(1) nebo novější

Náhlavní souprava Cisco řady 530

Firmware náhlavní soupravy verze 2.3(1) nebo novější

Náhlavní souprava Cisco řady 560

Firmware náhlavní soupravy verze 2.1(1) nebo novější

Náhlavní souprava Cisco 730

Verze firmwaru 1-6-0-150 nebo novější

USB HD adaptér náhlavní soupravy Cisco

Verze firmwaru 1-3-12 nebo novější