Všetky modely náhlavnej súpravy Cisco môžu zachovať funkcie riadenia hovorov, ak na pracovnej ploche systému Windows alebo Mac existuje viac ako jeden klient pre volanie. Namiesto vysielania stlačenia tlačidla do všetkých spustených aplikácií, ovládacie prvky náhlavnej súpravy naraz ovplyvňujú iba jednu aplikáciu volania.

Môžete napríklad stlmiť aktívny hovor v aplikácii Webex a potom prijať prichádzajúci hovor Cisco Jabber (Jabber) prostredníctvom používateľského rozhrania Jabber. Počas telefonátu cez Jabber ovplyvňuje ovládanie hovoru cez náhlavnú súpravu výlučne Jabber. Po dokončení hovoru cez Jabber môžete pokračovať v hovore cez Webex a ovládať hovor prostredníctvom náhlavnej súpravy.


 

Ak máte na pracovnej ploche otvorených viac aplikácií pre hovory, majte na pamäti toto:

  • Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru na inej aplikácii sa aktívne hovory nepozastavia automaticky. Pred prijatím prichádzajúceho hovoru v inej aplikácii pre hovory nezabudnite podržať alebo stlmiť hovor v druhej aplikácii.

  • Ovládanie pomocou viacerých aplikácií je k dispozícii iba s Webex (verzia 41.8 alebo novšia) a Jabber (verzia 14.1 alebo novšia) cez Bluetooth® alebo pomocou kábla USB.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené minimálne požiadavky firmvéru náhlavnej súpravy pre podporu viacerých aplikácií.

Tabuľka 1. Minimálne požiadavky na firmvér

Model náhlavnej súpravy

Verzia firmvéru

Náhlavná súprava Cisco radu 320

Firmvér náhlavnej súpravy 2.4 (1) alebo novší

Náhlavná súprava Cisco radu 520

Firmvér náhlavnej súpravy 2.3 (1) alebo novší

Náhlavná súprava Cisco radu 530

Firmvér náhlavnej súpravy 2.3 (1) alebo novší

Náhlavná súprava Cisco radu 560

Firmvér náhlavnej súpravy 2.1 (1) alebo novší

Náhlavná súprava Cisco 730

Verzia firmvéru 1-6-0-150 alebo novšia

USB HD adaptér pre náhlavnú súpravu Cisco

Verzia firmvéru 1-3-12 alebo novšia