11. srpna 2021

V této verzi jsou k dispozici následující nové funkce:

Správa certifikátů ve Webex Cloud-Connected UC: Tato funkce pomáhá centrálně spravovat certifikáty Cisco Unified Communications Manager, IM a Presence, Cisco Unity Connection a Cisco Emergency Responder clusterů ve vašem nasazení z centra Control Hub. Další informace naleznete v části Správa certifikátů ve Webex Cloud-Connected UC.

3. srpna 2021

V této verzi je k dispozici následující nová migrační funkce:

Migrace telefonu do služby Webex Calling: Tato funkce pomáhá migrovat firemní zařízení do cloudu tím, že poskytuje novou a automatizovanou migraci firmwaru zařízení z centra Control Hub. Další informace naleznete v části Migrace telefonu do služby Webex Calling.

18. června 2021

V této verzi jsou k dispozici následující nové funkce analýzy:

 • Analýza provozu: Tato funkce umožňuje zobrazit grafy, které souvisejí s lokalizací provozu hovorů a analýzou provozu hovorů.

 • Analýza kapacity: Tato funkce umožňuje zobrazit grafy, které souvisejí s používáním přenosového spoje.

4. května 2021

V této verzi jsou k dispozici následující nové funkce analýzy:

 • Aktivace Webex Cloud-Connected UC pro organizace: Můžete snadno aktivovat nebo povolit Webex Cloud-Connected UC pro stávající organizace z centra Control Hub. Tato možnost je k dispozici pouze pro zákaznické organizace s místní platformou Unified CM. Není k dispozici organizacím s aplikací Unified CM v cloudu, jako je například Hosted Collaboration Solution (HCS) a UCM Cloud.

  Další informace naleznete v části Aktivace Webex Cloud-Connected UC pro organizace.

 • Upgrade modulu Webex Cloud-Connected UC: Automatická aktualizace verzí softwaru pro Webex Cloud-Connected UC na úrovni clusteru. Tato aktualizace zajistí, že všechny uzly budou vždy používat stejnou verzi softwaru.

  Další informace naleznete v části Nastavení plánu upgradu modulu Webex Cloud-Connected UC tématu Nastavení službyWebex Cloud-Connected UC pro místní zařízení.

23. dubna 2020

V této verzi jsou k dispozici následující nové migrační funkce:

 • Naplánujte migraci služby Jabber: Pomocí nástroje Migration Insights můžete naplánovat migraci služby Jabber z místního na cloudové nasazení. Umožňuje shromáždit požadované informace o stávajících místních službách nasazení. Umožňuje také zobrazit seznam funkcí IM & Presence a Jabber, které mohou být přímo mapovány při přechodu na aplikaci Webex po migraci. Tyto informace usnadňují plánování a sestavení časové linky pro efektivní přesun do cloudu.

  Další informace naleznete v tématu Plánování migrace Jabber.

 • Migrace služby Jabber do aplikace Webex: Pomocí průvodce migrací v centru Control Hub můžete provést migraci uživatele Cisco Jabber se službou volání Unified CM do aplikace Webex. Po migraci můžete v aplikaci Webex nadále používat stávající možnosti řízení hovorů Cisco Jabber. Aplikace Webex poskytuje uživatelům snadno použitelné prostředí, které jim umožňuje uskutečňovat hovory, posílat zprávy, sdílet soubory, plánovat schůzky, zobrazovat stav dostupnosti atd.

  Další informace najdete v části Migrace uživatelů služby Jabber pomocí Webex Cloud-Connected UC do aplikace Webex.

5. dubna 2020

V této verzi jsou k dispozici následující nové funkce analýzy:

 • Podpora SHA-512: Tato funkce umožňuje stáhnout soubor Agent COP se šifrováním SHA-512. Toto platí pro verzi Unified CM 14.0.

 • Podpora integrovaných agentů: Verze Unified CM 12.5 SU4 a Unified CM 14.0 jsou dodávány se souborem COP agenta. To eliminuje nutnost vytvářet samostatný soubor agenta COP. Pokud však chcete, můžete jej vytvořit.

  Další informace o dvou výše uvedených funkcích naleznete v části Nastavení agentů a skupin clusterů v tématu Nastavení služby Webex Cloud-Connected UC pro místní zařízení.

18. prosince 2020

V této verzi jsou k dispozici následující nové funkce analýzy:

 • Aktualizace uživatelského rozhraní: rozložení stránky přehledu jsme přepracováni. Hlavní karty Zkušenosti se službamia Využití prostředkůjsou nyní zobrazeny na jedné stránce. K dispozici jsou také nové funkce uživatelského rozhraní, které jsou popsány v následujících částech.

 • Skrytí a zobrazení grafu: Můžete skrýt graf, který nepotřebujete nebo není relevantní. Můžete také zobrazit graf, který jste předtím skryli. To vám umožní přizpůsobit si zobrazení karet.

 • Změna pořadí grafu: Na stránce s přehledem i na stránce s podrobnostmi můžete měnit pořadí grafů. To vám umožní přizpůsobit si zobrazení karet.

 • Zobrazení informací o chybějících datech: Kvůli ztrátě některých telemetrických dat mohou někdy grafy analýzy zobrazovat neúplné údaje. Pokud v grafech chybí data, je ztráta dat indikována ikonou blesku, která se zobrazuje na pravé straně rozevíracího seznamu pro výběr časového období na stránce Analýza.

 • Více filtrů pro grafy Zkušenosti se službami: Na stránce podrobností grafů Zkušenosti se službamijsou k dispozici další filtry.

  Pro grafy stavu počtu hovorů jsou k dispozici tyto další filtry:

  • Možnosti médií koncového bodu

  • Řady koncových bodů

  • Analýza selhání hovorů

  • Fond zařízení

  • Umístění CAC

  • Fyzické umístění

  • Kodek

  • Náhlavní soupravy podle modelu

  Pro grafy kvalita zvuku hovorů jsou k dispozici tyto další filtry:

  • Možnosti médií koncového bodu

  • Řady koncových bodů

  • Fond zařízení

  • Umístění CAC

  • Fyzické umístění

  • Kodek

 • Další filtry pro grafy využití prostředků: Na stránce podrobností grafů využití prostředků jsou k dispozici další filtry.

  Pro grafy počtu hovorů jsou k dispozici tyto další filtry:

  • Možnosti médií koncového bodu

  • Řady koncových bodů

  • Fond zařízení

  • Umístění CAC

  • Fyzické umístění

  • Náhlavní soupravy podle modelu

  Pro grafy doby trvání hovorů jsou k dispozici tyto další filtry:

  • Možnosti médií koncového bodu

  • Řady koncových bodů

  • Fond zařízení

  • Umístění CAC

  • Fyzické umístění

  • Náhlavní soupravy podle modelu

 • Grafy přijetí koncového bodu: V kategorii využití prostředků jsme přidali přehled a podrobné grafy pro přijetí koncového bodu. Tyto grafy vám pomohou pochopit využití koncových bodů během hovorů.

 • Grafy rozšíření náhlavní soupravy: V kategorii využití prostředků jsme přidali přehled a podrobné grafy rozšíření náhlavní soupravy. Tyto grafy vám pomohou pochopit využívání náhlavních souprav během hovorů.

 • Ověřování proxy serveru HTTP: Služba Webex Cloud-Connected UC nyní podporuje ověřené proxy servery HTTP. Podporovaná schémata ověřování proxy serveru jsou Basic a Digest.

 • Hlášení chyb a varování: Můžete zobrazit problémy, které se vyskytnou na místní infrastruktuře a které ovlivňují hladké fungování služby Webex Cloud-Connected UC. Tyto problémy mohou způsobit ztrátu telemetrických dat, zpoždění dat nebo zobrazení nesprávných dat na grafech analýzy. Podle závažnosti problému je klasifikován jako chyba nebo varování. Tento druh hlášení vám umožní přijmout nezbytná opatření k nápravě jakéhokoli místního problému, který ovlivňuje data odesílaná do služby Webex Cloud-Connected UC a přijímat informovaná rozhodnutí.

 • Skupina clusterů a odstranění clusteru: Z centra Control Hub můžete odebrat skupinu clusterů nebo cluster, který již není připojen ke cloudu. To vám umožní efektivně spravovat infrastrukturu připojenou ke cloudu.

Další postup