Nahrávají se pouze hovory uskutečněné a přijaté na stolních telefonech, analogových telefonních adaptérech nebo aplikaci Webex Calling. Hovory do a z aplikace Webex nejsou nahrávány pomocí aplikace Dubber.

Než začnete

Zajistěte, aby byly splněny tyto požadavky:

 • Váš partner povolil tuto službu pro vaši organizaci a umožňuje vám ji zapnout a nakonfigurovat pro určité uživatele.

 • Řešení Dubber Call Recording je implementováno jako nabídka třetí strany a vyžaduje smluvní dohodu. Přejdi na https://www.dubber.net/contact-us/ podrobné informace o produktu Dubber 's Call Recording a cenách a vytvoř si účet.

 • Uživatelé mají přiřazeny Enterprise nebo Basic Webex Volání uživatelské licence.

 • Ohledně regulačních požadavků na nahrávání hovorů se poraďte se svým právním oddělením.

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé a vyberte uživatele.

2

Vyberte Volání, přejděte na Pokročilá nastaveníhovoru a poté zapněte nahrávání hovorů.

Mějte na paměti, že pokud později vypnete funkci nahrávání hovorů, nastavení nahrávání hovorů uživatele se vymaže, nicméně všechny hovory, které byly zaznamenány před touto změnou, zůstávají na dubrové platformě zachovány.

3

Vezměte na vědomí následující informace a použijte zde uvedené informace při přidávání dub.pointů v Dubberu později v tomto úkolu:

 • Poskytovatel služeb (ID zákazníka)
 • Externí skupina (ID lokality)
 • Externí identifikátor (ID uživatele)
4

Můžete nakonfigurovat kterékoli z následujících nastavení:

 • Nikdy- tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána.
 • Na vyžádání - Tuto možnostvyberte, pokud chcete uživatelům udělit kontrolu nad tím, kdy mohou začít a ukončit nahrávání. Pokud je to možné, můžete také zvolit pozastavení a obnovit oznámení.
 • Vždy - Tuto možnostzvolte, pokud chcete zaznamenávat všechny příchozí a odchozí hovory.
 • Vždy s pauzou/životopisem -Tuto možnost vyberte, pokud chcete uživatelům udělit kontrolu nad tím, kdy mohou pozastavit a obnovit nahrávání.
 • Přehrát oznámení o zahájení/zastavení nahrávání -Zvolte tuto možnost, pokud chcete, aby se standardní oznámení přehrávalo na začátku všech příchozích a odchozích hovorů, které oznamují všem stranám, že hovor je nahráván. Můžeš požadovat oznámení, abys splnil/a zákonné požadavky ve své oblasti.
 • Nahrávat hlasové zprávy - Tuto možnostvyberte, pokud chcete také nahrávat odeslané a přijaté hlasové zprávy. Pokud se jedná o problém s úložným prostorem, nemusíte tuto možnost vybírat.
 • Opakujte tón každý -při výchozím nastavení se tón přehraje každých 20 sekund a připomene všem stranám, že hovor je nahráván. Můžete to změnit na hodnotu mezi 10 a 90 sekundami.
5

Klikněte na položku Uložit.

Uživatelé uvidí ikonu na svém multiplatformním telefonu a aplikaci Webex Calling, která ukazuje, že hovor je nahráván. Uživatelé mohou mít možnost pozastavit nahrávání, pokud pro ně toto nastavení povolíte.

Co dělat dál

Pro poskytnutí uživatele v Dubberu pro nahrávání hovorů klikněte na kartu Lidé, vyberte příslušný externí identifikátor (jak je uvedeno výše v Control Hub), vyberte dub.points, klikněte na Přidat Dub Point, proveďte následující výběry:

 • Produkt - Vyberte si produkt.

 • Externí typ -Vstup do BroadWorks.

 • Poskytovatel služeb -Zkopírujte a vložte odpovídající hodnotu z Control Hubu.

 • Externí skupina -zkopírujte a vložte odpovídající hodnotu z ovládacího centra.

 • Externí identifikátor -zkopírujte a vložte odpovídající hodnotu z ovládacího centra.

Poté klikněte na tlačítko Uložit změny.