Zajistěte, aby byly splněny následující požadavky:

 • Váš partner tuto službu pro vaši organizaci povolil. Ve výchozím nastavení je tato služba nastavena na možnost konfigurace pro určité uživatele.

 • Uživatelé mají přiřazeny profesionální nebo základní uživatelské licence Webex Calling.

 • O regulačních požadavcích na nahrávání hovorů se poraďte se svým právním oddělením.

Dubber účet je vytvořen, jakmile přijmete podmínky od společnosti Dubber Go.

Všichni volající zákazníci Webex mají přístup k předplatnému Dubber Go - zdarma. S aplikací Dubber Go získají uživatelé pohodlné nahrávání hovorů. K dispozici jsou placené předplatné, které nabízí více možností, jako je nahrávání hovorů v souladu s předpisy, neomezené uchovávání, analýza umělé inteligence a přístup administrátora.

 • Dubber Go je k dispozici všem podnikatelským uživatelům a poskytuje přístup k neomezenému počtu nahrávek. Každá nahrávka je uložena po dobu 30 dnů. Pouze uživatelé mohou přistupovat a spravovat své nahrávky ze svého Dubber portálu.


  Tato funkce není k dispozici pro uživatele, kteří zakoupili službu na webex.com.

 • Standardní licence a licence AI vyžadují smluvní ujednání s Dubberem. S placenými licencemi máte přístup k neomezeným záznamům, neomezenému úložišti a k záznamům má přístup administrátor. Chcete-li https://www.dubber.net/contact-us/ získat podrobné informace o produktu Dubber 's Call Recording a cenách, přejděte na stránku a vytvořte si účet.

Uživatelé mohou kdykoli přejít z bezplatného na placené předplatné nebo z placeného na bezplatné předplatné. Chcete-li tak učinit, určete počet uživatelů, které musíte migrovat, a kontaktujte svého partnera.


Při přechodu z bezplatného na placené předplatné se automatické mazání zastaví a začne neomezené uchovávání. Při přechodu z placeného předplatného na předplatné zdarma končí neomezené uchovávání a záznamy jsou po 30 dnech smazány.


ICE (Media optimization) a nahrávání hovorů jsou funkce, které nezávisle zavádějí malé zpoždění zvuku na začátku hovoru a při společném použití je zpoždění zvuku o něco delší a pro zákazníky znatelnější.

1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.comv přejděte do části Uživatelé a vyberte uživatele.

2

Vyberte možnost Volání, přejděte na položku Pokročilá nastavení volání a zapněte možnost Nahrávání hovorů.

Mějte na paměti, že pokud později funkci nahrávání hovorů vypnete, nastavení nahrávání hovorů uživatele se vymaže, nicméně všechny hovory, které byly nahrány před touto změnou, zůstanou na platformě Dubber zachovány.

3

Když povolíte nahrávání hovorů pro prvního uživatele v organizaci, musí zákazník nebo partnerský administrátor jménem zákazníka přijmout Obchodní podmínky společnosti Dubber. Přijetím podmínek je vytvořen účet Dubber pro vaši organizaci Webex Calling.

Správce, který uživateli umožnil nahrávání hovorů, je také přidán do účtu Dubber jako správce. Tento administrátor může použít portál Dubber k přidání dalších administrátorů nebo k přeřazení licencí Dubber.


 

Dubber ověřuje e-mailovou adresu správce a zabraňuje použití stejného e-mailu pro různé účty Dubber. Pokud partnerský administrátor povoluje nahrávání hovorů pro své zákazníky, stejný administrátorský uživatel není povolen na více zákaznických účtech.

Tohle je jednorázová aktivita. Po přijetí smlouvy společnost Webex Calling sdílí se společností Dubber jméno zákazníka, časové pásmo uživatele, jméno, příjmení a e-mailové ID.

4

Po povolení nahrávání hovorů můžete v případě, že má uživatel stále problémy s nahráváním hovorů, kontaktovat podporu společnosti Dubber s informacemi, které jsou k dispozici v části Zobrazit informace o nahrávání hovorů na platformě.

Na stránce Uživatelé jej naleznete v části Volání > Pokročilá nastavení hovorů > Nahrávání hovorů > Zobrazit informace o nahrávání hovorů na platformě.

5

Můžete nakonfigurovat kterékoli z následujících nastavení:

 • Nikdy-Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení.
 • On Demand-Vyberte tuto možnost, pokud chcete uživatelům udělit kontrolu nad tím, kdy mohou nahrávky spustit a ukončit. Můžete také zvolit pozastavení a obnovení oznámení, pokud je to relevantní.
 • Vždy- Tuto možnost vyberte, pokud chcete zaznamenávat všechny příchozí a odchozí hovory.
 • Vždy s pauzou/pokračováním - Tuto možnost vyberte, pokud chcete uživatelům udělit kontrolu nad tím, kdy mohou nahrávky pozastavit a obnovit.
 • Přehrát oznámení o spuštění/zastavení záznamu - Tuto možnost vyberte, pokud chcete standardní oznámení, které se přehrává na začátku všech příchozích a odchozích hovorů a upozorňuje všechny strany, že se hovor nahrává. Abys splnil/a zákonné požadavky ve své oblasti, můžeš požadovat oznámení.

   

  Toto oznámení není součástí záznamu hovoru.


   

  Pokud je oznámení přehráno během startu, zastavení, pozastavení nebo obnovení provozu, Webex Calling odešle Dubberovi informaci, že oznámení bylo přehráno.

 • Oznámení o pozastavení a obnovení — Tuto možnost vyberte, pokud chcete dostávat oznámení o pozastavení a obnovení. Můžete si vybrat možnost pípnutí nebo možnost oznámení, která bude hrát následující:
  • Pozastavit— přehrává oznámení o úspěšném pozastavení.

  • Obnovit -Zobrazí oznámení, že bylo úspěšně obnoveno.

 • Záznam hlasových zpráv- Tuto možnost vyberte, pokud chcete také číst odeslané a přijaté hlasové zprávy. Pokud se jedná o úložný prostor, možná nebudete chtít vybrat tuto možnost.
 • Opakujte tón každý- Ve výchozím nastavení se tón přehrává každých 20 sekund, což všem stranám připomíná, že hovor se nahrává. Můžete to změnit na hodnotu 10–90 sekund.
6

Klikněte na položku Uložit.

Uživatelé uvidí ikonu na svém multiplatformním telefonu a v aplikaci Webex, která ukazuje, že hovor je nahráván. Uživatelé mohou mít možnost záznam pozastavit, pokud jim toto nastavení povolíte.

Při nahrávání hovoru jsou do Dubberu odesílány dva proudy. Pokud se také během operací startu, zastavení, pozastavení nebo obnovení přehrává oznámení, Webex Calling odešle Dubberovi informaci, že bylo přehráno oznámení.

Co dělat dál

Pokud se vyskytne problém pro uživatele, na řídicím panelu Dubber klikněte na kartu Lidé, vyberte příslušný externí identifikátor (jak je uvedeno výše v ovládacím centru), vyberte dub.points. Ujistěte se, že následující informace jsou správné:

 • Produkt-Vyberte si svůj produkt.

 • Externí typ—Enter BroadWorks.

 • Poskytovatel služeb- zkopírujte a vložte odpovídající hodnotu z ovládacího centra.

 • Externí skupina- zkopírujte a vložte odpovídající hodnotu z ovládacího centra.

 • Externí identifikátor- zkopírujte a vložte odpovídající hodnotu z ovládacího centra.

Poté klikněte na tlačítko Uložit změny.

Pokud potřebujete další podporu, obraťte se na podporu společnosti Dubber.