Funkce Privacy Shield umožňuje agentům pozastavit nahrávání citlivých informací během hovoru. Tato funkce chrání informace o zákaznících, jako je číslo kreditní karty nebo rodné číslo. Přestože je nahrávání hovoru pozastaveno, metadata hovoru, jako je doba trvání, vytáčené číslo, cesta směrování a další související informace, jsou stále zaznamenány v databázi kontaktního centra.

Povolení nebo zakázání funkce Privacy Shield:

1

Přihlásit se do organizace zákazníka na https://admin.webex.com

2

Přejděte na Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Zabezpečení.

3

V části Privacy Shield povolte nebo zakažte funkci Privacy Shield pomocí přepínacího tlačítka. Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena. Když tuto funkci zakážete, Agent nemůže během hovoru pozastavit nahrávání citlivých informací. Toto nastavení zvažte pouze v případě, že v portálu Management Portal není povolena možnost pozastavit/pokračovat pro fronty ( poskytování > vstupních bodů a front > > Rozšířená nastavení ).

Webex Contact Center podporuje přílohy s následujícími příponami souborů:

. html. MHTML. mht. odt. PDF. pdfxml. RTF. shtml. XPS. XML. XHTML. txt. EML. msg. ODS. dot. DOTHTML. dotx. dotm. pot. POTHTML. PPTHTML. pptmhtml. PPTXML. potm. potx. PPS. ppam. ppsm. ppsx. pptx. pptm. xlt. xlsm. xltx. xltm. PUBHTML. xlsb. xlsx


 • Vložené obrázky nejsou podporovány v přílohách.

 • Můžete odesílat a přijímat maximálně 10 souborů. Celková velikost souboru musí být menší než 25 MB. Když je e-mailová příloha větší než 25 MB, některé pžílohy jsou vyřazeny, aby nepřekročily limit velikosti souboru, a poté přiřazeny agentovi.

Pro povolení nebo zakázání příloh pro konverzace a e-maily:

1

Přihlásit se do organizace zákazníka na https://admin.webex.com

2

Přejděte na Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Zabezpečení.

3

V části Přílohy konverzací a e-mailů použijte k aktivaci a deaktivaci této funkce přepínač. Když tuto funkci zakážete, nemůže Agent odeslat nebo přijmout přílohy v konverzaci nebo e-mailu.


 

Ve výchozím nastavení je přepínací tlačítko konverzace a e-mailová příloha povolena.

Konfigurace redigování a odstranění dat pro konverzaci a e-maily:

1

Přihlásit se do organizace zákazníka na https://admin.webex.com

2

Přejděte na Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Zabezpečení.

3

V části Nastavení zabezpečení klikněte zvolte přepínač Redigovat nebo Odstranit. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost pro redigování.

 • Redigování : Maskujte důvěrné informace o uživateli z chatu a obsahu e-mailu.

  Pro redigování platí tato pravidla:

  Jestli ' Then

  V příchozím nebo odchozím e-mailu (v předmětu, textu nebo přílohách) jsou zjištěny důvěrné informace.

  • Specifický obsah je redigován na řádku předmětu a v textu e-mailu.

  • Přílohy obsahující citlivé informace jsou vyřazeny.

  • Odesílatel bude upozorněn, že se redigování uplatňuje.

  Citlivé informace jsou zjištěny ve zprávě konverzace (v těle nebo přílohách)

  • Obsah je před odesláním redigován. Odesílateli a příjemci je dostupný pouze aktualizovaný obsah.

  • Přílohy obsahující citlivé informace jsou vyřazeny.

  • Odesílatel bude upozorněn, že se redigování uplatňuje.

 • Umístění : Blokovat konverzaci a e-mailové zprávy obsahující důvěrné informace.

  Pro odstraňování platí tato pravidla:

  Jestli

  Pak proveďte

  V příchozím nebo odchozím e-mailu (v předmětu, textu nebo přílohách) jsou zjištěny důvěrné informace.

  • E-maily včetně příloh jsou odstraněny.

  • Odesílatel bude upozorněn, že doručení se nezdařilo z důvodu porušení zásad.

  Citlivé informace jsou zjištěny ve zprávě konverzace (v těle nebo přílohách)

  • Zpráva a přílohy jsou odstraněny.

  • Odesílatel bude upozorněn, že bylo uplatněno zrušení.

4

V části Panel bezpečnosti konverzací použijte k aktivaci a deaktivaci této funkce přepínač.

Když tuto funkci zapnete, systém zobrazí následující zprávu bezpečnostní zprávy pro chat: Nesdílejte osobní nebo důvěrné informace ve zprávách nebo přílohách konverzace.

Zásady zabezpečení obsahu umožňují definovat povolený seznam důvěryhodných domén, ke kterým můžete přistupovat z Webex aplikace centra kontaktů. Funkce pomáhá zajistit dodržování rámce zásad zabezpečení obsahu, které prohlížeče uplatňují. Další informace o zásadě zabezpečení obsahu naleznete na stránce https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

Přidání důvěryhodné domény na seznam povolených domén:

1

Přihlásit se do organizace zákazníka na https://admin.webex.com

2

Přejděte na Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Zabezpečení.

3

V části Content Security Policy Allowed List (Seznam povolených podle zásady zabezpečení obsahu) zadejte doménu webového prostředku, ke kterému potřebujete získat přístup.

4

Klikněte na tlačítko Přidat.

Doména se zobrazí v seznamu registrovaných domén.


 
 • Chcete-li odebrat nějakou doménu, klikněte znak x na názvu domény. Domény označené šedě jsou povinné a nelze je odebrat.

 • Pokud je vložena aplikace Agent Desktop do prvku iFrame jiné domény organizace, přidejte tuto doménu na seznam povolených podle zásady zabezpečení obsahu. Po přidání domény do seznamu povolených stavů trvá 10 minut, než se Agent Desktop načíst v rámci prvku iFrame. Chcete-li změny zobrazit, načtěte stránku znovu nebo se znovu přihlaste k aplikaci Agent Desktop.

Tento článek uvádí zdrojové IP adresy, které musíte allowlist v bráně firewall. Pomocí této konfigurace může Webex centrum kontaktů uskutečňovat síťová volání externích služeb, které jsou hostovány ve vašich prostorách, prostřednictvím bran firewall. Toto nastavení platí pro různé případy použití, například uzly HTTP designeru nebo externí Webhooky.

Tyto IP adresy jsou pro zákazníky, které musí allowlist Webex centru kontaktů jako zdroj. Toto nastavení platí pro všechny síťové hovory pocházející z datových center a pro připojení přes Internet prostřednictvím bran pro překládání adres. Neposkytujeme IP adresy Webex centra kontaktů jako cílovou adresu, protože příchozí požadavky na centra pro vyrovnávání zátěže a IP adresy jsou dynamické.

Pro každé datové centrum jsou definovány následující IP adresy. V závislosti na své zemi se zdrojové IP adresy liší. Další informace o podporovaných datových centrech naleznete v části data v centru Webex článku.


Tento článek představuje pouze zdrojové adresy IP pro Webex centrum kontaktů. Informace o doménách vyžadovaných Agent Desktop naleznete v části přístup k doméně pro pracovní plochy aplikace Cisco Webex Contact Center příručka instalace a správy.

Datové centrum

zdrojové IP

Spojené státy

 • 44.198.116.6

 • 52.2.206.209

 • 34.233.169.210

 • 35.171.39.86

 • 52.71.229.67

 • 18.204.155.101

Velká Británie

 • 18.133.42.169

 • 18.132.81.121

 • 18.170.240.71

Austrálie

 • 13.55.204.113

 • 52.65.175.133

 • 3.105.244.46

Německo

 • 3.67.159.214

 • 3.65.95.10

 • 3.69.237.238

Kanada

 • 35.182.112.71

 • 15.223.110.6

 • 15.223.82.211