Ota yksityisyyssuoja käyttöön tai poista se käytöstä puhelua varten

Privacy Shield -toiminnon avulla edustajat voivat keskeyttää arkaluonteisten tietojen nauhoituksen puhelun aikana. Tämä toiminto suojaa asiakastietoja, kuten luottokorttia ja sosiaaliturvatunnuksia. Vaikka puhelun nauhoitus on keskeytetty, yhteyskeskuksen tietokannassa nauhoitetaan edelleen puhelun keston, numeron numeron, reitityspolun ja muiden tietojen kaltaisia tietoja.

Privacy Shield -suojan käyttöönotto tai poistaminen käytöstä:

1

Kirjaudu ohjauskeskittimeen .

2

Siirry palveluihin > yhteyskeskukseen.

3

Valitse Yhteyskeskuksen siirtymissivulta Vuokralaiset-asetukset > Suojaus.

4

Ota Privacy Shield -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä Privacy Shield -kohdassa vaihtopainikkeella. Privacy Shield -toiminto on oletusarvoisesti käytössä. Kun tämä toiminto poistetaan käytöstä, edustaja ei voi keskeyttää arkaluonteisten tietojen nauhoittamista puhelun aikana. Ota tämä asetus huomioon vain, jos Jonojen keskeytys/palaaminen käytössä -asetus ei ole käytössä hallintaportaalissa (Valmistelu>Yrityspisteet/Jonot> Jono/Ulkoinen jono > Advanced-asetukset ).

Keskustelu- ja sähköpostiliitteiden käyttöönottaminen ja poistaminen käytöstä

Webex Yhteyskeskus tukee liitteitä, joissa on seuraavat tiedostolaajennukset:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptmhtml .pptxml .potm .potmx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pubhtml .pubhtml .pubmhtml .xls .kästml .eenthtml .leveys .leveysm.klassm.ghtx .xlam .joulusb .xlsx


 
 • Liitteissä ei tueta upotettuja kuvia.

 • Voit lähettää ja vastaanottaa enintään 10 tiedostoa. Tiedoston kokonaiskoon on oltava alle 25 MB. Kun sähköpostiliitteet ylittävät 25 MB, muutama liite poistetaan, jotta ne pysyvät tiedoston kokorajan sisällä ja liitetään sitten edustajalle.

Keskustelu- ja sähköpostiliitteiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:

1

Kirjaudu ohjauskeskittimeen .

2

Siirry palveluihin > yhteyskeskukseen.

3

Valitse Yhteyskeskuksen siirtymissivulta Vuokralaiset-asetukset > Suojaus.

4

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä Keskustelu- ja Sähköpostiliitteet - osassa vaihda-painikkeella. Kun tämä toiminto poistetaan käytöstä, edustaja ei voi lähettää tai vastaanottaa liitteitä keskustelusta tai sähköpostista.


 

Oletusarvoisesti keskustelu- ja sähköpostiliitteiden vaihtopainike on käytössä.

Määritä keskustelun ja sähköpostin poistamisen ja poistamisen asetukset

Keskustelun ja sähköpostin poistamisen ja poistamisen määritys:
1

Kirjaudu ohjauskeskittimeen .

2

Siirry palveluihin > yhteyskeskukseen.

3

Valitse Yhteyskeskuksen siirtymissivulta Vuokralaiset-asetukset > Suojaus.

4

Valitse Keskustelun ja sähköpostin suojausasetukset -osasta Poista tai Katkaise-valintanappi . Poista toiminto oletusarvoisesti käytöstä.

 • Poistaminen: Peitä luottamukselliset käyttäjätiedot keskustelu- ja sähköpostisisällöstä.

  Poista-säädökseen sovelletaan seuraavia sääntöjä:

  Jos "Sen jälkeen."

  Arkaluonteisia tietoja havaitaan saapuvassa tai lähtevässä sähköpostiviestissä (aiherivillä, leipätekstissä tai liitteissä)

  • Tietty sisältö poistetaan aiheriviltä ja sähköpostirungolta.

  • Arkaluonteisia tietoja sisältävät liitteet poistetaan.

  • Lähettäjä saa ilmoituksen siitä, että toimeksiantaminen on pantu täytäntöön.

  Arkaluonteisia tietoja havaitaan keskusteluviestissä (leipätekstissä tai liitteissä)

  • Sisältö poistetaan käytöstä, ennen kuin se lähetetään toiselle puolelle. Vain päivitetty sisältö on saatavilla lähettäjälle ja vastaanottajalle.

  • Arkaluonteisia tietoja sisältävät liitteet poistetaan.

  • Lähettäjä saa ilmoituksen siitä, että toimeksiantaminen on pantu täytäntöön.

 • Katkaise: Estä luottamuksellisia tietoja sisältävät keskustelu- ja sähköpostiviestit.

  Drop-kohteelle sovelletaan seuraavia sääntöjä:

  Jos

  Sitten

  Arkaluonteisia tietoja havaitaan saapuvassa tai lähtevässä sähköpostiviestissä (aiherivillä, leipätekstissä tai liitteissä)

  • Sähköpostiviestit ja liitteet poistetaan.

  • Lähettäjä saa ilmoituksen siitä, että lähetys epäonnistui käytäntövirheiden vuoksi.

  Arkaluonteisia tietoja havaitaan keskusteluviestissä (leipätekstissä tai liitteissä)

  • Viesti ja liitteet poistetaan.

  • Lähettäjä saa ilmoituksen siitä, että pudotus on pantu täytäntöön.

5

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä Keskustelun suojaus -nauha-osassa vaihda-painikkeella.

Kun tämä toiminto on käytössä, järjestelmä näyttää keskustelulle seuraavan suojausviiriviestin: Älä jaa henkilökohtaisia/luottamuksellisia tietoja keskusteluviesteihin tai liitteisiin.

Määritä sisällön suojauskäytäntö

Sisällön suojauskäytännön avulla voit määrittää sallitun luettelon luotetuista toimialueista, joita voit käyttää Webex yhteyskeskussovelluksissa. Tämä auttaa varmistamaan, että selaimet noudattavat sisällön suojauskäytäntökehystä, jota selainten on noudatettava. Lisätietoja sisällön suojauskäytännöstä on kohdassa https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

Luotetun toimialueen lisääminen sallittujen luetteloon:

1

Kirjaudu ohjauskeskittimeen .

2

Siirry palveluihin > yhteyskeskukseen.

3

Valitse Yhteyskeskuksen siirtymissivulta Vuokralaiset-asetukset > Suojaus.

4

Anna sen Web-resurssin toimialue, jonka kanssa sinun on oltava sisällön suojauksen sallittujen luettelo -osassa.

5

Valitse Lisää.

Toimialue näkyy rekisteröityjen toimialueiden luettelossa.


 
 • Poista toimialue napsauttamalla toimialueen nimen x-merkkiä . Harmaaksi merkityt toimialueet ovat pakollisia, eikä niitä voi poistaa.

 • Jos Agent Desktop on upotettu organisaation toisen toimialueen iFrame-alueeseen, lisää toimialue sallittuun sisällön suojauskäytännön luetteloon. Kun toimialue on lisätty sallittujen luetteloon, Agent Desktop lataaminen iFrame-kehystä kestää 10 minuuttia. Voit joko ladata muutokset uudelleen tai kirjautua uudelleen Agent Desktop.

Webex-yhteyskeskuksen IP-osoitteet

Tässä artikkelissa on lueteltu lähde-IP osoitteet, jotka sinun on sallittava palomuurissa. Näiden määritysten avulla Webex Yhteyskeskus voi soittaa verkkopuheluja tiloissasi isännöityihin ulkoisiin palveluihin palomuuriesi kautta. Tämä asetus koskee eri käyttötapauksia, kuten Flow DesignerIN HTTP-solmuja tai ulkoisia webhookeja.

Nämä IP osoitteet ovat asiakkaille, joiden lähteenä on sallittava Webex yhteyskeskus. Tämä asetus koskee kaikkia verkkopuheluita, jotka ovat peräisin datakeskuksista ja lähtevät Internetistä NAT (Network Address Translation) -yhdyskäytävien kautta. Emme toimita Webex-yhteyskeskuksen IP-osoitteita kohdeosoitteena, koska saapuvat tietokeskusten pyynnöt käyvät läpi lataustasapainojen ja IP-osoitteet ovat dynaamiset.

Kullekin datakeskukselle määritetään seuraavat IP-osoitteet. Ip-lähdeosoitteet vaihtelevat toimintamaan mukaan. Lisätietoja tuetuista tietokeskuksista on Webexin yhteyskeskuksen tietojen kieliartikkelissa.


 

Tämä artikkeli koskee vain Webex-yhteyskeskuksen IP-lähdeosoitteita. Lisätietoja Agent Desktopin tarvitsemista toimialueista on Cisco Webex contact centerin määritys- ja hallintaoppaassa Desktopille tarvittavan Toimialueen käyttö -osasta.

Datakeskus

Lähde-IP-osoitteet

Yhdysvallat

 • 44.198.116.6

 • 52.2.206.209

 • 34.233.169.210

 • 35.171.39.86

 • 52.71.229.67

 • 18.204.155.101

Yhdistynyt kuningaskunta

 • 18.133.42.169

 • 18.132.81.121

 • 18.170.240.71

Australia

 • 13.55.204.113

 • 52.65.175.133

 • 3.105.244.46

Saksa

 • 3.67.159.214

 • 3.65.95.10

 • 3.69.237.238

Kanada

 • 35.182.112.71

 • 15.223.110.6

 • 15.223.82.211

Japani

 • 54.199.26.203

 • 35.77.129.102

 • 35.79.111.99

Singapore

 • 18.139.215.61

 • 18.139.142.115

 • 52.221.176.68