Aktivér eller Deaktiver Privacy skjold for opkald

Funktionen Privacy Shield giver agenter mulighed for at stoppe optagelsen af følsomme oplysninger under et opkald. Denne funktion beskytter kundeoplysninger som f.eks. kreditkort og sygesikringsnumre. Selvom optagelsen af opkald er midlertidigt afbrudt, optages metadataene for opkaldet som f.eks. varighed, opkaldsnummer, distributionsstier og andre relaterede oplysninger stadig i kontaktcenterdatabasen.

Sådan aktiveres eller deaktiveres Privacy Shield:

1

Log på Control Hub.

2

Naviger til tjenester > kontakt center.

3

På siden kontakt center navigation skal du vælge lejerindstillinger > sikkerhed.

4

I sektionen Privacy Shield skal du bruge til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere Privacy Shield-funktionen. Som standard er Privacy Shield-funktion aktiveret. Når du deaktiverer denne funktion, kan en agent midlertidigt stoppe optagelsen af følsomme oplysninger under et opkald. Overvej kun denne indstilling, hvis pause/genoptag aktiveret for køer ikke er aktiveret i Management Portal ( provisionering > indgangspunkter/køer > kø/opkalds kø > Avancerede indstillinger ).

Aktivér eller Deaktiver vedhæftede filer for chat og e-mail

Webex Contact Center understøtter følgende filtypenavne som vedhæftede filer:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .potm .potx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pub .pubhtml .pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx


 • Integrerede billeder understøttes ikke i vedhæftede filer.

 • Du kan maks. sende og modtage 10 filer. Den samlede filstørrelse skal være mindre end 25 MB. Når størrelsen af de vedhæftede filer i e-mail overstiger 25 MB, fjernes nogle få vedhæftede filer for at forblive inden for grænsen for filstørrelsen og tildeles derefter en agent.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du vedhæftede filer for chat og e-mail:

1

Log på Control Hub.

2

Naviger til tjenester > kontakt center.

3

På siden kontakt center navigation skal du vælge lejerindstillinger > sikkerhed.

4

I sektionen Vedhæftede filer i chat og e-mail skal du bruge til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere funktionen. Når du deaktiverer denne funktion, kan en agent ikke sende eller modtage vedhæftede filer i chat eller e-mail.


 

Som standard er knappen til til/fra chat og e-mail aktiveret.

Konfigurer Rediger og slip for chat og e-mail

Sådan konfigurer du rediger og fjern for chat og e-mail:

1

Log på Control Hub.

2

Naviger til tjenester > kontakt center.

3

På siden kontakt center navigation skal du vælge lejerindstillinger > sikkerhed.

4

I afsnittet sikkerhedsindstillinger for chat og e-mail skal du vælge alternativknappen Rediger eller slip . Rediger er som standard markeret.

 • Rediger : masker fortrolige brugeroplysninger fra chat-og e-mail-indhold.

  Følgende regler gælder for Rediger:

  Givet ' Then

  Følsomme oplysninger registreres i en indgående eller udgående e-mail (i emnelinje, brødtekst eller vedhæftede filer)

  • Det specifikke indhold redigeres i forhold til e-mailens emnelinje og brødtekst.

  • Vedhæftede filer, der indeholder følsomme oplysninger, fjernes.

  • Afsenderen får besked om, at redigering er gennemtvunget.

  Der registreres følsomme oplysninger i en chatmeddelelse (i brødteksten eller vedhæftede filer).

  • Indholdet redigeres, før det sendes. Kun det opdaterede indhold er tilgængeligt for afsenderen og modtageren.

  • Vedhæftede filer, der indeholder følsomme oplysninger, fjernes.

  • Afsenderen får besked om, at redigering er gennemtvunget.

 • Fjern : Bloker chat-og e-mail-meddelelser, der indeholder fortrolige oplysninger.

  Følgende regler gælder for Fjern:

  Hvis

  Skal du...

  Følsomme oplysninger registreres i en indgående eller udgående e-mail (i emnelinje, brødtekst eller vedhæftede filer)

  • E-mails og vedhæftede filer fjernes.

  • Afsenderen får besked om, at leveringen mislykkedes pga. politikovertrædelser.

  Der registreres følsomme oplysninger i en chatmeddelelse (i brødteksten eller vedhæftede filer).

  • Meddelelsen og de vedhæftede filer fjernes.

  • Afsenderen får besked om, at dropt er gennemtvunget.

5

I sektionen Chatsikkerhedsbanner skal du bruge til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Når du aktiverer denne funktion, viser systemet følgende sikkerheds banner meddelelse for chatten: del ikke personlige/fortrolige oplysninger i chatmeddelelser eller vedhæftede filer.

Konfigurer sikkerhedspolitik for indhold

Med sikkerhedspolitik for indhold kan du definere en liste over tilladte domæner, som du har adgang til fra Webex Contact Center-programmer. Dette hjælper med at overholde den struktur for politik for indholdssikkerhed, som browsere gennemtvinger. Hvis du vil vide mere om politikken for indholdssikkerhed, kan du se under https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

Sådan føjer du et domæne, du har tillid til, til listen over tilladte:

1

Log på Control Hub.

2

Naviger til tjenester > kontakt center.

3

På siden kontakt center navigation skal du vælge lejerindstillinger > sikkerhed.

4

Angiv det domæne for webressourcen, du skal have få adgang til, i sektionen Tilladelsesliste til politik for indholdssikkerhed.

5

Klik på Tilføj.

Domænet vises på listen over registrerede domæner.


 
 • Hvis du vil fjerne et domæne, skal du klikke på x -mærket på domænenavnet. Domæner, der er mærket som grå, er obligatoriske og kan ikke fjernes.

 • Hvis Agent Desktop agent skrivebordet er integreret i en iFrame af et andet domæne af en organisation, skal du føje domænet til listen over tilladte politikken for indholdssikkerhed. Når du har føjet domænet til listen over tilladte, tager det 10 minutter, før Agent Desktop indlæses i en iFrame. Du kan enten genindlæse eller logge ind på Agent Desktop igen for at se ændringerne.

Kilde IP adresser for Webex kontakt Center

I denne artikel vises de kilde IP adresser, du skal allowlist på firewall'en. Med denne konfiguration kan Webex kontakt Center foretage netværks opkald til eksterne tjenester, der er hosted i dine lokaler, via dine firewalls. Denne indstilling gælder for forskellige use cases, f. eks. flow designer HTTP-noder eller eksterne webhooks.

Disse IP adresser er for kunder, der skal allowlist Webex kontakt Center som kilde. Denne indstilling gælder for alle netværks opkald, der stammer fra datacentre og går over internettet via NAT-gateways (Network Address Translation). Vi leverer ikke IP adresser på Webex kontakt Center som destinationsadressen, da indgående anmodninger til datacentre går gennem belastnings balanceringer, og IP adresser er dynamiske.

Følgende IP adresser er defineret for hvert datacenter. Afhængigt af dit drifts land kan kilde IP adresser variere. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de understøttede datacentre, kan du se data locale i Webex Contact Center -artikel.


Denne artikel er kun om kilde IP adresser for Webex kontakt Center. Hvis du ønsker oplysninger om de domæner, der kræves til Agent Desktop, skal du se den domæne adgang, der kræves til Desktop -afsnittet i Cisco Webex Contact Center opsætnings-og administrations vejledning.

Datacenter

kilde IP adresser

USA

 • 44.198.116.6

 • 52.2.206.209

 • 34.233.169.210

 • 35.171.39.86

 • 52.71.229.67

 • 18.204.155.101

Storbritannien

 • 18.133.42.169

 • 18.132.81.121

 • 18.170.240.71

Australien

 • 13.55.204.113

 • 52.65.175.133

 • 3.105.244.46

Tyskland

 • 3.67.159.214

 • 3.65.95.10

 • 3.69.237.238

Canada

 • 35.182.112.71

 • 15.223.110.6

 • 15.223.82.211