Aktivere eller deaktivere Privacy Shield for anrop

Funksjonen privatskjold lar agenter ta pause i innspillingen av sensitiv informasjon under en samtale. Denne funksjonen beskytter kundeinformasjon, for eksempel kredittkortnumre og sosiale sikkerhetsnumre. Selv om samtaleopptaket er stanset midlertidig, blir metadataene i anropet, for eksempel varighet, oppringingsnummer, rutebane og annen relatert informasjon, fremdeles tatt opp i kontaktsenterdatabasen.

Aktivere eller deaktiverer privatskjold:

1

Logge på Control Hub.

2

Naviger til Tjenester > kontaktsenter.

3

Fra navigasjonssiden for kontaktsenter velger du Leierinnstillinger > Sikkerhet.

4

I delen Personvernskjold bruker du veksleknappen til å aktivere eller deaktivere funksjonen privatskjold. Privatskjoldet er deaktivert som standard. Når du deaktiverer denne funksjonen, kan ikke en agent pause opptaket av sensitiv informasjon under en samtale. Vurder denne innstillingen bare hvis Pause/Gjenoppta aktivert for køer ikke er aktivert i administrasjonsportalen (Klargjøring>Inngangspunkter/Køer> Kø/Utgående kø > Avanserte innstillinger ).

Aktivere eller deaktivere vedlegg for chat og e-post

Webex Contact Center støtter vedlegg med følgende filnumre:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .potm .potx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pub .pubhtml .pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx


 
 • Innebygde bilder støttes ikke i vedlegg.

 • Du kan sende og motta maksimumt 10 filer. Den totale filstørrelsen må være mindre enn 25 MB. Når e-postvedlegg overstiger 25 MB, forkastes noen få vedlegg for å holde seg innenfor grensen for filstørrelse og deretter tilordnet til en agent.

Slik aktiverer eller deaktiverer du vedlegg for chat og e-post:

1

Logge på Control Hub.

2

Naviger til Tjenester > kontaktsenter.

3

Fra navigasjonssiden for kontaktsenter velger du Leierinnstillinger > Sikkerhet.

4

I delen Chat- og e-postvedlegg, bruker du veksleknappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Når du deaktiverer denne funksjonen, kan ikke en agent sende eller motta vedlegg i chat eller e-post.


 

Som standard er veksleknappen Chat- og e-postvedlegg aktivert.

Konfigurer skjuling og fjerning for chat og e-post

Slik konfigurerer du redigering og slipp for chat og e-post:
1

Logge på Control Hub.

2

Naviger til Tjenester > kontaktsenter.

3

Fra navigasjonssiden for kontaktsenter velger du Leierinnstillinger > Sikkerhet.

4

I delen Sikkerhetsinnstillinger for chat og e-post velger du alternativknappen Skjul eller Fjern. Som standard velger du Skjul.

 • Skjul: Masker konfidensiell brukerinformasjon fra chat- og e-postinnhold.

  Følgende regler gjelder for skjuling:

  Hvis – Da

  Det oppdages sensitiv informasjon i en innkommende eller utgående e-post (i emnelinjen, brødteksten eller vedleggene)

  • Det bestemte innholdet er skjult i emnelinjen og brødteksten i e-posten.

  • Vedlegg som inneholder sensitiv informasjon, forkastes.

  • Avsenderen varsles om at redaksjonen ble håndhevet.

  Det oppdages sensitiv informasjon i en chattemelding (i brødteksten eller vedleggene)

  • Innholdet er skjult før det sendes på tvers. Bare det oppdaterte innholdet er tilgjengelig for avsenderen og mottakeren.

  • Vedlegg som inneholder sensitiv informasjon, forkastes.

  • Avsenderen varsles om at redaksjonen ble håndhevet.

 • Slipp: Blokker chat- og e-postmeldinger som inneholder konfidensiell informasjon.

  Følgende regler gjelder for dropp:

  Hvis

  Skjer følgende

  Det oppdages sensitiv informasjon i en innkommende eller utgående e-post (i emnelinjen, brødteksten eller vedleggene)

  • E-postene og vedleggene droppes.

  • Avsenderen varsles om at leveringen mislyktes på grunn av brudd på retningslinjene.

  Det oppdages sensitiv informasjon i en chattemelding (i brødteksten eller vedleggene)

  • Meldingen og vedleggene droppes.

  • Avsenderen varsles om at dråpen ble håndhevet.

5

I delen Sikkerhetsbanner for chat, bruker du veksleknappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Når du aktiverer denne funksjonen, viser systemet følgende sikkerhetsbannermelding for chatten: Ikke del personlig/konfidensiell informasjon i chattemeldinger eller vedlegg.

Konfigurere retningslinjer for innholdssikkerhet

Med retningslinjer for innholdssikkerhet kan du definere en liste over klarerte domener som du har tilgang til fra Webex-kontaktsenterprogrammer. Dette bidrar til å sikre overholdelse av retnings linjene for innholdssikkerhet som nettlesere håndhever. Hvis du vil vite mer om innholdssikkerhetsretningslinjer, kan du se https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

Slik legger du til et klarert domene i listen som er tillatt:

1

Logge på Control Hub.

2

Naviger til Tjenester > kontaktsenter.

3

Fra navigasjonssiden for kontaktsenter velger du Leierinnstillinger > Sikkerhet.

4

I delen Tillatte liste for innholdssikkerhetsretningslinjer angir du domenet for nettressursen du trenger tilgang til.

5

Klikk på Legg til.

Domenet vises i listen Registrerte domener.


 
 • Hvis du vil fjerne et domene, klikker du x-merket på domenenavnet. Domener som er merket med grått er obligatoriske og kan ikke fjernes.

 • Hvis Agent Desktop er innebygd i en iFrame for et annet domene i en organisasjon, legger du til domenet i listen over tillatte anrop i sikkerhetsretningslinjen for innhold. Når du har lagt til domenet i listen over tillatte, tar det 10 minutter før Agent Desktop lastes inn i en iFrame. Du kan enten laste inn på nytt eller logge på Agent Desktop på nytt for å se endringene.

IP-adresser for kilde for Webex-kontaktsenter

Denne artikkelen viser kilde-IP-adressene du må tillatei brannmuren. Med denne konfigurasjonen kan Webex Contact Center foreta nettverksanrop til de eksterne tjenestene som driftes lokalt, gjennom brannmurene dine. Denne innstillingen gjelder for ulike brukstilfeller, for eksempel HTTP-noder i flytdesigner eller eksterne webhooks.

Disse IP-adressene er for kunder som må oppgi Webex Contact Center som kilde. Denne innstillingen gjelder for alle nettverksanrop som kommer fra datasentre og går ut over Internett via NAT-gatewayer (Network Address Translation). Vi oppgir ikke IP-adresser til Webex Contact Center som destinasjonsadresse fordi innkommende forespørsler til datasentre går gjennom belastningsfordelere, og IP-adresser er dynamiske.

Følgende IP-adresser defineres for hvert datasenter. Avhengig av hvilket land du opererer i, varierer kilde-IP-adressene. Hvis du vil ha mer informasjon om støttede datasentre, kan du se artikkelen Datalokalitet i Webex-kontaktsenter .


 

Denne artikkelen handler bare om kilde-IP-adresser for Webex-kontaktsenter. Hvis du vil ha informasjon om domenene som kreves for Agent Desktop, kan du se delen Domain Access Required for Desktop i Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.

Datasenter

IP-adresser for kilde

USA

 • 44.198.116.6

 • 52.2.206.209

 • 34.233.169.210

 • 35.171.39.86

 • 52.71.229.67

 • 18.204.155.101

Storbritannia

 • 18.133.42.169

 • 18.132.81.121

 • 18.170.240.71

Australia

 • 13.55.204.113

 • 52.65.175.133

 • 3.105.244.46

Tyskland

 • 3.67.159.214

 • 3.65.95.10

 • 3.69.237.238

Canada

 • 35.182.112.71

 • 15.223.110.6

 • 15.223.82.211

Japan

 • 54.199.26.203

 • 35.77.129.102

 • 35.79.111.99

Singapore

 • 18.139.215.61

 • 18.139.142.115

 • 52.221.176.68