Aplikace Webex se zhroutí, když je lavasoft web companion nainstalován na počítači s Windows

Aplikace Webex se zhroutí, když je Lavasoft Web Companion nainstalován na počítači s Windows.

Moje Webex App pro Windows havaruje při spuštění po instalaci softwaru Lavasoft Web Companion.


Příčina:
Jedná se o známý problém. Aplikace Webex pro Windows a několik dalších aplikací může selhopnout, pokud je v počítači nainstalována starší verze softwaru Lavasoft Web Companion.

Řešení:

Řešení tohoto problému:

  1. Odinstalujte software Lavasoft Web Companion z počítače.
  2. Zkontrolujte, zda byl soubor LavasoftTcpService64.dll odstraněn z následujícího umístění:
  • Pro 32bitové Windows: C:\WINDOWS\system32\LavasoftTcpService64.dll
  • Pro 64bitové Windows: C:\WINDOWS\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll
Poznámka: Odstraňte soubor LavasoftTcpService64.dll ručně, pokud je přítomen ve výše uvedeném umístění po odinstalaci Lavasoft Web Companion.
  1. Restartujte počítač a spusťte aplikaci Webex.
Další informace o odinstalaci softwaru Lavasoft Web Companion naleznete v tématu: http://Lavasoft http://www.lavasoftsupport.com/index.php?/topic/34376-solution-for-lavasofttcpservice-problem-after-uninstallation/

Byl tento článek užitečný?