Aplikacija Webex ruši se kada je Lavasoft Web Companion instaliran na računalo sa sustavom Windows

Aplikacija Webex se ruši kada je Lavasoft Web Companion instaliran na Windows PC.

Moja Webex aplikacija za Windows ruši se nakon pokretanja nakon što sam instalirao softver Lavasoft Web Companion.


uzrok:
Ovo je poznat problem. Aplikacija Webex aplikacija za Windows i nekoliko drugih aplikacija mogu se srušiti ako je na računalu instalirana starija verzija softvera Lavasoft Web Companion.

Rješenje:

Da biste riješili taj problem:

  1. Deinstalirajte softver Lavasoft Web Companion sa svog računala.
  2. Potvrdite da je LavasoftTcpService64.dll datoteka je izbrisana sa sljedećeg mjesta:
  • Za 32-bitni Windows: C:\WINDOWS\system32\LavasoftTcpService64.dll
  • Za 64-bitni Windows: C:\WINDOWS\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll
Napomena: Izbrišite LavasoftTcpService64.dll datoteku ručno, ako je prisutna na gore navedenom mjestu nakon deinstaliranja Lavasoft Web Companion.
  1. Ponovno pokrenite računalo, a zatim pokrenite Webex aplikacija.
Za više informacija o deinstaliranju softvera Lavasoft Web Companion, pogledajte https://support.adaware.com/hc/en-us/community/topics.
Je li taj članak bio koristan?