Webex aplikacija pada kada je Lavasoft Web Companion instaliran na Windows računaru

Webex aplikacija pada kada je Lavasoft Web Companion instaliran na Windows računaru.

Webex aplikacija za Windows pada nakon pokretanja nakon instalacije softvera Lavasoft Web Companion.


Uzrok:
Ovo je poznati problem. Webex aplikacija za Windows i nekoliko drugih aplikacija mogu da se jate ako je na računaru instalirana starija verzija softvera Lavasoft Web Companion.

Rešenje:

Da biste rešili ovaj problem:

  1. Deinstalirajte softver Lavasoft Web Companion sa računara.
  2. Potvrdite da je lavasoftTcpService64.dll datoteka izbrisana sa sledeće lokacije:
  • Za 32-bitni Windows: C:\WINDOWS\system32\LavasoftTcpService64.dll
  • Za 64-bitni Windows: C:\WINDOWS\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll
Napomena: Ručno izbrišite datoteku LavasoftTcpService64.dll ako je prisutna na gore navedenoj lokaciji nakon deinstalacije Lavasoft Web Companiona.
  1. Ponovo pokrenite računar, a zatim pokrenite Webex aplikaciju.
Više informacija o deinstaliranju softvera Lavasoft Web Companion potražite u članku: http://Lavasoft http://www.lavasoftsupport.com/index.php?/topic/34376-solution-for-lavasofttcpservice-problem-after-uninstallation/
Da li je ovaj članak bio koristan?