אפליקציית Webex קורסת כאשר Lavasoft מקוון/באינטרנט Companion מותקן מחשב Windows

אפליקציית Webex קורסת כאשר Lavasoft מקוון/באינטרנט Companion מותקן מחשב Windows.

אפליקציית Webex שלי עבור Windows קורסת עם ההפעלה לאחר שהתקנתי את תוכנת Lavasoft מקוון/באינטרנט Companion.


סיבה:
זו בעיה ידועה. יישום Webex עבור Windows ומספר יישומים אחרים עלולים לקרוס אם גרסה ישנה יותר של תוכנת Lavasoft מקוון/באינטרנט Companion מותקנת במחשב.

פתרון:

כדי לפתור בעיה זו:

  1. הסר את תוכנת Lavasoft מקוון/באינטרנט Companion מהמחשב שלך.
  2. אשר כי LavasoftTcpService64.dll הקובץ נמחק מהמיקום הבא:
  • עבור Windows 32 סיביות: C:\WINDOWS\system32\LavasoftTcpService64.dll
  • עבור Windows 64 סיביות: C:\WINDOWS\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll
הערה: מחק את ה LavasoftTcpService64.dll קובץ ידני, אם הוא קיים במיקום לעיל לאחר הסרת ההתקנה של Lavasoft מקוון/באינטרנט Companion.
  1. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן הפעל את יישום Webex.
למידע נוסף על הסרת ההתקנה של תוכנת Lavasoft מקוון/באינטרנט Companion, ראה https://support.adaware.com/hc/en-us/community/topics.

האם המאמר הועיל לך?