Počínaje 1. červnem 2022 jsme zavedli výrobní mechanismy, které diskvalifikují vytváření účtů, pokud má e-mailový kalendář shodnou shodu již existující v naší Webex Identitě. Tento mechanismus se vztahuje na vytvoření uživatelského i pracovního účtu.

Dáme ti čas do 1. října 2022, abys vyřešil/a e-mailové konflikty interně. V jakém okamžiku musíme tuto záležitost operativně vynutit.

Pokud po tomto datu nebudou podniknuty žádné kroky k vyřešení e-mailového konfliktu, společnost Webex Operations podnikne následující kroky k vyřešení konfliktu. Dojde-li ke konfliktu mezi e-mailem uživatele a e-mailem pracovního prostoru, tým Webex Operations smaže e-mail z účtu pracovního prostoru. To může způsobit problémy s funkcemi, jako je rezervace pokoje a jedno tlačítko pro stisknutí tlačítka připojit se ke schůzce.

Všechny dotčené organizace budou ohledně tohoto problému kontaktovány přímo prostřednictvím e-mailu, aplikace Webex a zpráv o produktech v Control Hubu.