Od 1. června 2022 jsme zavedli do výrobních mechanismů, které diskvalifikují vytváření účtů, pokud má e-mail kalendáře totožnou shodu, která již existuje v naší identitě Webex. Tento mechanismus se vztahuje na vytváření účtu uživatele i pracovního prostoru.

Dáme vám do 1. října 2022, abyste vyřešili e-mailové konflikty interně. V jakém bodě musíme tuto záležitost provozně vynutit.

Pokud po tomto datu nebyly podniknuty žádné kroky k vyřešení konfliktu e-mailů, podnikne operace Webex následující kroky k vyřešení konfliktu. Pokud dojde ke konfliktu mezi e-mailem uživatele a e-mailem pracovního prostoru, tým operací Webex e-mail z účtu pracovního prostoru odstraní. To může způsobit problémy s funkcemi, jako je rezervace místnosti a připojení jedním tlačítkem ke schůzce.

Všechny dotčené organizace budou ohledně tohoto problému kontaktovány přímo e-mailem, aplikací Webex a prostřednictvím zasílání zpráv o produktech v prostředí Control Hub.