Fra 1. juni 2022 har vi innført produksjonsmekanismer som diskvalifiserer oppretting av kontoer hvis e-postadressen for kalenderen har et identisk samsvar som allerede finnes i Webex-identiteten vår. Denne mekanismen gjelder både for oppretting av bruker- og arbeidsområdekonto.

Vi gir deg frist til 1. oktober 2022 for å få deg til å løse e-postkonfliktene internt. På hvilket tidspunkt må vi tvinge saken operativt.

Hvis det ikke er gjort noe for å løse e-postkonflikten etter denne datoen, utfører Webex Operations følgende handling for å løse konflikten. Hvis det er en konflikt mellom en bruker-e-post og en arbeidsområde-e-post, sletter Webex Operations-teamet e-posten fra arbeidsområdekontoen. Dette kan forårsake problemer for funksjoner som rombestilling og én knapp for å trykke på møtedeltakelse.

Alle berørte organisasjoner vil bli kontaktet om dette problemet direkte via e-post, via Webex-appen og via produktmeldinger i Control Hub.