Fra og med 1. juni 2022 har vi innført produksjonsmekanismer som diskvalifiserer opprettelse av kontoer hvis kalender-e-posten har en identisk match allerede i vår Webex-identitet. Denne mekanismen gjelder både for oppretting av bruker- og arbeidsområdekontoer.

Vi gir frist til 1. oktober 2022 for å få deg til å løse e-postkonfliktene internt. På hvilket tidspunkt må vi tvinge saken operativt.

Etter denne datoen, hvis ingen handling er iverksatt for å løse e-postkonflikten, vil Webex Operations iverksette følgende handling for å løse konflikten. Hvis det er en konflikt mellom en bruker-e-post og en Workspace-e-post, sletter Webex Operations-teamet e-posten fra Workspace-kontoen. Dette kan forårsake problemer for funksjoner som rombestilling og én knapp for å trykke på møtedeltakelse.

Alle berørte organisasjoner vil bli kontaktet om dette problemet direkte via e-post, av Webex-appen og via produktmeldinger i Control Hub.