Vanaf 1 juni 2022 hebben we productiemechanismen geïmplementeerd die het maken van accounts diskwalificeren, als de agenda-e-mail een identieke overeenkomst heeft die al bestaat in onze Webex-identiteit. Dit mechanisme is van toepassing op zowel het maken van gebruikers- als werkplekaccounts.

We geven u tot 1 oktober 2022 om de e-mailconflicten intern op te lossen. Op welk moment moeten we de zaak operationeel afdwingen.

Als er na deze datum geen actie is ondernomen om het e-mailconflict op te lossen, neemt Webex Operations de volgende actie om het conflict op te lossen. Als er een conflict is tussen een e-mail van een gebruiker en een e-mail van een werkplek, verwijdert het Webex Operations-team de e-mail van het Workspace-account. Dit kan problemen veroorzaken voor functies zoals ruimteboeking en deelnemen aan een vergadering met één druk op de knop.

Met alle betrokken organisaties wordt rechtstreeks contact opgenomen over dit probleem via e-mail, via de Webex-app en via productberichten in Control Hub.