Vanaf 1 juni 2022 hebben we productiemechanismen in gebruik genomen die het maken van accounts niet de voorkeur geven, als de agenda-e-mail van de account al identiek is in onze Webex-identiteit. Dit mechanisme is van toepassing op het maken van gebruikers- en workspace-account.

We geven u tot 1 oktober 2022 de tijd om de e-mailconflicten intern op te lossen. Op welk punt moeten we de zaak operationeel forceeren.

Als er na deze datum geen actie is ondernomen om het e-mailconflict op te lossen, zal Webex Operations de volgende actie ondernemen om het conflict op te lossen. Als een e-mail van een gebruiker en een Workspace-e-mail met elkaar conflicteren, verwijdert het Webex Operations-team de e-mail uit het Workspace-account. Dit kan zorgen voor problemen voor functies als boekingen in de ruimte en één knop om deel te nemen aan een vergadering.

Alle beïnvloede organisaties worden rechtstreeks via e-mail, via de Webex-app en via productberichten in Control Hub over dit probleem gecontacteerd.