S 1. junijem 2022 smo uvedli produkcijske mehanizme, ki onemogočajo ustvarjanje računov, če ima njegov koledarski e-poštni naslov identično ujemanje, ki že obstaja v naši identiteti Webex. Ta mehanizem velja za ustvarjanje uporabniškega in delovnega računa.

Dali vam bomo čas do 1. oktobra 2022, da interno rešite spore e-pošte. Na kateri točki moramo zadevo operativno izsiliti.

Če po tem datumu ni bilo ukrepa za rešitev spora e-pošte, bo Webex Operations sprejel naslednje dejanje za rešitev konflikta. Če pride do spora med e-pošto uporabnika in e-pošto Workspace, ekipa Webex Operations izbriše e-pošto iz računa Workspace. To lahko povzroči težave pri funkcijah, kot sta rezervacija sobe in en gumb za pridružitev sestanku.

Z vsemi prizadetimi organizacijami bomo o tej težavi obveščeni neposredno po e-pošti, prek aplikacije Webex in prek sporočil izdelka v središču Control Hub.