Från och med den 1 juni 2022 har vi infört produktionsmekanismer som diskvalificerar skapande av konton om e-postmeddelandet i kalendern har en identisk matchning som redan finns i vår Webex Identity. Den här mekanismen gäller för att skapa konto för både användare och arbetsytor.

Vi ger fram till den 1 oktober 2022 för att få dig att lösa e-postkonflikterna internt. Vid vilken tidpunkt måste vi tvinga frågan på ett operativt sätt.

Efter detta datum, om inga åtgärder har vidtagits för att lösa e-postkonflikten, kommer Webex Operations att vidta följande åtgärder för att lösa konflikten. Om det finns en konflikt mellan ett e-postmeddelande till användare och ett e-postmeddelande till arbetsytan tar Webex Operations-teamet bort e-postmeddelandet från arbetsytans konto. Detta kan orsaka problem för funktioner som rumsbokning och en knapp för att trycka på att delta i mötet.

Alla berörda organisationer kommer att kontaktas om detta problem direkt via e-post, via Webex-appen och via produktmeddelanden i Control Hub.