Från och med 1 juni 2022 har vi satt in produktionsmekanismer som inaktiverar skapande av konton, om e-postmeddelandet i kalendern har en identisk matchning som redan finns i vår Webex Identity. Denna mekanism gäller för att skapa ett konto både för användare och arbetsområde.

Vi kommer att ge dig till den 1 oktober 2022 för att lösa e-postkonflikterna internt. Vid vilken punkt måste vi framtr?na ämnet i drift.

Efter detta datum kommer Webex-åtgärder att vidta följande åtgärder för att lösa konflikt om ingen åtgärd har vidtas för att lösa e-postkonflikten. Om det uppstår en konflikt mellan en användares e-postadress och e-postadressen Arbetsyta tar Webex-driftteamet bort e-postmeddelandet från Workspace-kontot. Detta kan orsaka problem med funktioner som rumsbokning och anslutning via en knapptryckning.

Alla påverkade organisationer kommer att kontaktas om detta problem direkt via e-post, via Webex-appen och av i produktmeddelande i Control Hub.