Od 1. júna 2022 sme zaviedli produkčné mechanizmy, ktoré diskvalifikujú vytváranie účtov, ak ich e-mail v kalendári má rovnakú zhodu, ktorá už existuje v našej Webex Identite. Tento mechanizmus platí pre vytvorenie používateľského účtu aj účtu pracovného priestoru.

Dáme čas do 1. októbra 2022, aby ste konflikty e-mailov vyriešili interne. V akom bode musíme túto záležitosť operatívne vynútiť.

Ak po tomto dátume neboli podniknuté žiadne kroky na vyriešenie konfliktu e-mailov, spoločnosť Webex Operations podnikne nasledujúce kroky na vyriešenie konfliktu. Ak dôjde ku konfliktu medzi e-mailom používateľa a e-mailom pracovného priestoru, tím Webex Operations odstráni e-mail z účtu pracovného priestoru. To môže spôsobiť problémy s funkciami, ako je rezervácia miestností a jedno tlačidlo na stlačenie pripojenia k schôdzi.

Všetky dotknuté organizácie budú v súvislosti s týmto problémom kontaktované priamo e-mailom, aplikáciou Webex a správou produktu v Control Hub.