Počevši od 1. lipnja 2022. godine, uspostavili smo proizvodne mehanizme koji diskvalificiraju kreiranje računa, ako njegov kalendarski e-mail ima identično podudaranje koje već postoji u našem Webex identitetu. Ovaj mehanizam primjenjuje se i na kreiranje korisničkog i radnog računa.

Dat ćemo vam rok do 1. listopada 2022. da interno riješite sporove oko e-pošte. U kojem trenutku moramo forsirati stvar operativno.

Nakon tog datuma, ako nije poduzeta nikakva radnja za rješavanje sukoba e-pošte, Webex Operations će poduzeti sljedeće radnje za rješavanje sukoba. Ako dođe do sukoba između e-pošte korisnika i e-pošte radnog prostora, Webexov operativni tim briše e-poštu s računa radnog prostora. To može uzrokovati probleme sa značajkama kao što su rezervacija sobe i jedan gumb za uključivanje u sastanak.

Sve pogođene organizacije bit će kontaktirane o ovom problemu izravno e-poštom, putem aplikacije Webex i porukama o proizvodu u Kontrolnom centru.