Počevši od 1. lipnja 2022., uveli smo mehanizme proizvodnje koji diskvalificiraju stvaranje računa, ako njegova kalendarska e-pošta ima identično podudaranje koje već postoji u našem Webex identitetu. Ovaj mehanizam se primjenjuje i na kreiranje korisničkog i radnog računa računa.

Dat ćemo vam rok do 1. listopada 2022. da interno riješite sukobe e-pošte. U kojem trenutku moramo stvar operativno forsirati.

Nakon tog datuma, ako nije poduzeta nikakva radnja za rješavanje sukoba e-pošte, Webex Operations će poduzeti sljedeću radnju za rješavanje sukoba. Ako postoji sukob između korisničke e-pošte i e-pošte radnog prostora, tim Webex Operations briše e-poštu s računa Workspace. To može uzrokovati probleme sa značajkama kao što su rezervacija sobe i jedan gumb za pritiskanje pridruživanja sastanku.

Sve pogođene organizacije bit će kontaktirane u vezi s ovim problemom izravno putem e-pošte, putem aplikacije Webex i putem poruka o proizvodima u Control Hubu.