Počevši od 1. juna 2022. godine, uspostavili smo proizvodne mehanizme koji diskvalifikuju kreiranje naloga, ako njegov kalendarski imejl ima identično podudaranje koje već postoji u našem Webex identitetu. Ovaj mehanizam se odnosi i na kreiranje korisničkog i radnog naloga.

Daćemo vam rok do 1. oktobra 2022. da interno rešite konflikte vezane za imejl. U kom trenutku moramo da forsiramo stvar operativno.

Nakon ovog datuma, ako nije preduzeta nikakva radnja za rešavanje konflikta e-pošte, Webex Operations će preduzeti sledeće radnje za rešavanje konflikta. Ako dođe do konflikta između imejla korisnika i imejla radnog prostora, Webex operativni tim briše imejl sa naloga radnog prostora. To može da izazove probleme sa funkcijama kao što su rezervisanje soba i jedno dugme da biste se pridružili sastanku.

Sve pogođene organizacije će biti kontaktirane o ovom problemu direktno putem e-pošte, Webex aplikacije i u porukama o proizvodima u Kontrolnom centru.