Począwszy od 1 czerwca 2022 r. wprowadziliśmy mechanizmy produkcyjne, które dyskwalifikują tworzenie kont, jeśli adres e-mail z kalendarza ma identyczne dopasowanie istniejące już w naszej tożsamości Webex. Mechanizm ten dotyczy zarówno tworzenia kont użytkowników, jak i kont obszaru roboczego.

Damy do 1 października 2022, aby rozwiązać konflikty e-mail wewnętrznie. W jakim momencie musimy zmusić tę sprawę do działania.

Po tej dacie, jeśli nie podjęto żadnych działań w celu rozwiązania konfliktu e-mail, Webex Operations podejmie następujące działania w celu rozwiązania konfliktu. Jeśli wystąpi konflikt między wiadomością e-mail użytkownika a wiadomością e-mail systemu Workspace, zespół Webex Operations usunie wiadomość e-mail z konta systemu Workspace. Może to spowodować problemy z funkcjami takimi jak rezerwacja pokoju i jeden przycisk do wciśnięcia przycisku dołączania do spotkania.

Wszystkie organizacje, których to dotyczy, będą kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio za pośrednictwem poczty e-mail, aplikacji Webex oraz w wiadomościach o produktach w Control Hub.