Począwszy od 1 czerwca 2022 r. wprowadziliśmy do produkcji mechanizmy, które dyskwalifikują tworzenie kont, jeśli adres e-mail jego kalendarza ma identyczny odpowiednik już istniejący w naszej tożsamości Webex. Ten mechanizm dotyczy zarówno tworzenia konta użytkownika, jak i konta Workspace.

Dajemy czas do 1 października 2022 r. na wewnętrzne rozwiązanie konfliktów e-mailowych. W którym momencie musimy przeforsować sprawę operacyjnie.

Po tej dacie, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania w celu rozwiązania konfliktu poczty e-mail, firma Webex Operations podejmie następujące działania w celu rozwiązania konfliktu. W przypadku konfliktu między adresem e-mail użytkownika a adresem e-mail Workspace zespół Webex Operations usuwa wiadomość e-mail z konta Workspace. Może to powodować problemy z funkcjami takimi jak rezerwacja sal i jednym przyciskiem umożliwiającym dołączenie do spotkania.

Ze wszystkimi dotkniętymi problemami organizacjami skontaktujemy się bezpośrednio przez e-mail, za pośrednictwem aplikacji Webex oraz w wiadomościach produktowych w Control Hub.