• Stránka Zařízení v Centru řízení označuje všechna zařízení Webex Go jako stav Nedostupný.Správci však mohou získat stav výběrem zařízení ze zobrazeníuživatele.

  • Ukončení koncového bodu Webex Go může být delší než u jiných zařízení Webex Calling .Po zřízení Webex Go pro uživatele se správcům doporučuje zvýšit počet vyzvánění před přehráním zprávy bez odpovědi na 6 (výchozí hodnota je 3).Koncoví uživatelé mohou tuto konfiguraci aktualizovat také z portálu settings.webex.com (Nastavení:Počet zazvonění před pozdravem)

    Nastavení hlasové schránky v Ovládacím centru

    Nastavení hlasové pošty na portálu User Portal

  • Dvouciferné vytáčení linky není na Webex Go podporováno.

  • Když uživatel odmítne volání na zařízení Webex Go, ostatní koncové body volání Webex (MPP, aplikace Webex) budou i nadále vyzvánět.Na druhou stranu, pokud uživatel Webex Go odmítne hovor v aplikaci MPP nebo Webex, hovor se zpracovává prostřednictvím zaneprázdněné služby.

  • Když uživatel přidrží hovor na zařízení Webex Go, hudba v bloku se nepřehraje.

  • Při aktivaci Webex Go se název plánu zobrazí jako TIM na Apple iPhone.

  • Uživatelé aplikace Webex Go nebudou dostávat oznámení hlasové schránky na vestavěném mobilním vytáčecím zařízení.Hlasové zprávy však lze načíst dlouhým stisknutím tlačítka 1 nebo vytočením *86 z linky Webex Go ve vestavěném číselníku.Hlasové zprávy jsou k dispozici také v aplikaci Webex.