• Stranica "Uređaji" kontrolnog čvorišta označava da su svi Webex Go uređaji nedostupni . Administratori međutim mogu da preuzmu status tako što će izabrati uređaj iz korisničkog prikaza.

  • Prekidi na webex Go krajnje tačke mogu biti duži od onih za druge Webex uređaje za pozivanje. Nakon obezbeđivanja Webex Go za korisnika, administratorima se preporučuje da povećaju broj prstenova pre reprodukcije poruke "bez odgovora" na 6 (podrazumevana vrednost je 3). Krajnji korisnici takođe mogu da ažuriraju ovu konfiguraciju sa settings.webex.com portala (Postavka: Broj prstenja pre pozdrava)

    Postavka govorne pošte na kontrolnom čvorištu

    Postavka govorne pošte na korisničkom portalu

  • Dvocifreno biranje proširenja nije podržano u programu Webex Go.

  • Kada korisnik odbije poziv na Webex Go uređaju, ostale krajnje tačke Webex pozivanja (MPP, Webex aplikacija) nastavljaju da zvone. Sa druge strane, ako korisnik Webex Go-a odbije poziv za MPP ili Webex Aplikaciju, poziv se obrađuje putem zauzete usluge.

  • Kada korisnik pozove na čekanje na Webex Go uređaju, muzika na čekanju se ne pušta.

  • Kada aktivirate Webex Go, ime plana se prikazuje kao TIM na Apple iPhone uređaju.

  • Korisnici Webex Go-a neće primati obaveštenja govorne pošte na ugrađenom mobilnom biraču broja. Međutim, govorne poruke se mogu preuzeti dugim pritiskom na 1 ili biranjem broja *86 iz Webex Go linije u ugrađenom biraču broja. Govorne poruke su takođe dostupne u Webex aplikaciji.