Zobrazení kontaktů v centru Control Hub

1

Přihlaste se khttps://admin.webex.com/ a vyberte možnost Uživatelé .

2

Klikněte Kontakty .

3

K výběru zdroje kontaktů můžete použít jeden z následujících filtrů:

  • Prostředí Control Hub: Zobrazí podrobnosti o kontaktu, jako je telefonní číslo, e-mail, URI pro SIP a adresa. Můžete také zobrazit zdroj kontaktu a kontakt upravit nebo odstranit.
  • BroadWorks : Zobrazí podrobnosti o kontaktu, jako je telefonní číslo, e-mail, URI pro SIP a adresa. Můžete také zobrazit zdroj kontaktu. Kontakt nelze upravit ani odstranit.
  • protokol LDAP : Zobrazí podrobnosti o kontaktu, jako je telefonní číslo, e-mail, URI pro SIP a adresa. Můžete také zobrazit zdroj kontaktu. Kontakt nelze upravit ani odstranit.
  • UCM : Zobrazí podrobnosti o kontaktu, jako je telefonní číslo, e-mail, URI pro SIP a adresa. Můžete také zobrazit zdroj kontaktu. Kontakt nelze upravit ani odstranit.
4

Kontakt můžete vyhledat v seznamu pomocí pole hledání v horní části stránky. Chcete-li získat další podrobnosti o konkrétním kontaktu, klikněte na něj a zobrazte podrobnosti v panelu, který se zobrazí v pravé části obrazovky.

Upravte kontakty v centru Control Hub

1

Klikněte na možnost Správa kontaktů kartu.

2

Vyberte možnost Vytvořit pomocí CSV .

3

V Hromadné přidání nebo úprava kontaktů CSV stránky, vyberte z rozevírací seznam jednu z následujících možností:

  • Všechny upravitelné kontakty : Klikněte Stáhnout stáhnete soubor CSV s upravitelnými kontakty. Ve staženém souboru přidejte nebo upravte kontakty.
  • Ukázková šablona CSV : Klikněte Stáhnout a stáhněte si vzorovou šablonu.
4

V Nahrát data CSV části klikněte Vyberte soubor nebo přetáhněte soubor CSV chcete nahrát.


 
Najednou můžete nahrát až 10 000 kontaktů.
5

Pokud je vybraný soubor ve formátu soubor CSV, klikněte na možnost Další . Zobrazí se stránka Úloha se stavem importu. Pokud je import úspěšný, zobrazí se stránka Dokončeno a počtu kontaktů. Pokud je import neúspěšný, na stránce se zobrazí počet chyb. Klikněte na možnost Chyby v levém podokně zobrazíte podrobnosti o chybě. Klikněte Exportujte chyby do CSV stáhněte seznam chyb. Další informace o chybových zprávách naleznete v části „Chybové zprávy“.

6

Klikněte Zavřít .

Odstranění kontaktů v centru Control Hub

1

Chcete-li odstranit jednotlivý kontakt, zaškrtněte zaškrtávací políčko vlevo od kontaktu.

2

Klikněte Odstranit v Odstranit kontakty dialogové okno .

3

Chcete-li odstranit všechny kontakty pocházející z centra Control Hub, klikněte na možnost Vyberte všechny uživatele po zaškrtávací políčko na panelu akcí a klikněte na Odstranit v Odstranit kontakty dialogové okno. Když vyberete tuto možnost, kontakty pocházející ze služeb BroadWorks, protokol LDAP a UCM budou zakázány. Jsou vybrány pouze kontakty, které pocházejí z centra Control Hub.

Chybové zprávy

Následují chybové zprávy, na které se můžete setkat při nahrávání souborů CSV :

  • DISPLAY_NAME_MANDATORY_ERROR_MESSAGE = "Display Name is mandatory in Input CSV."

  • INVALID_PHONE_NUMBER_TYPE_ERROR_MESSAGE = "Invalid Phone_Number type in Input CSV."
  • CONTACT_METHOD_REQUIRED_ERROR_MESSAGE = "At least 1 contact method is mandatory in Input CSV."
  • INTERNAL_EXCEPTION_ERROR_MESSAGE = "Internal Server error."