Vis kontakter i Control Hub

1

Logg påhttps://admin.webex.com/ og velg Brukere .

2

Klikk på Kontakter .

3

Du kan bruke ett av følgende filtre til å velge kilden til kontaktene:

  • Control Hub: Vise kontaktinformasjonen, for eksempel telefonnummer, e-post, SIP-URI og adresse. Du kan også vise kilden til kontakten og redigere eller slette kontakten.
  • BroadWorks : Vise kontaktinformasjonen, for eksempel telefonnummer, e-post, SIP-URI og adresse. Du kan også vise kilden til kontakten. Du kan ikke redigere eller slette kontakten.
  • LDAP : Vise kontaktdetaljer som telefonnummer, e-post, SIP-URI og adresse. Du kan også vise kilden til kontakten. Du kan ikke redigere eller slette kontakten.
  • UCM : Vise kontaktdetaljer som telefonnummer, e-post, SIP-URI og adresse. Du kan også vise kilden til kontakten. Du kan ikke redigere eller slette kontakten.
4

Du kan søke etter en kontakt fra listen ved hjelp av søkefeltet øverst på siden. Hvis du vil ha mer informasjon om en bestemt kontakt, klikker du på kontakten og viser detaljene i ruten som vises på høyre side av skjermen.

Endre kontakter i Control Hub

1

Klikk på Behandle kontakter -fanen.

2

Velg Opprett via CSV .

3

I CSV-masselegg til eller rediger kontakter side, velger du ett av følgende alternativer fra rullegardinliste:

  • Alle redigerbare kontakter : Klikk på Last ned for å laste ned CSV-fil som inneholder redigerbare kontakter. Legg til eller rediger kontaktene i den nedlastede filen.
  • Eksempel på CSV-mal : Klikk på Last ned for å laste ned eksempelmalen.
4

I Last opp CSV-data klikker du på Velg en fil eller dra og slipp CSV-fil som skal lastes opp.


 
Du kan laste opp opptil 10 000 kontakter samtidig.
5

Hvis den valgte filen er en CSV-fil, klikker du på Neste . Oppgavesiden vises, og viser importstatusen. Hvis importen er vellykket, vises siden Fullført status og antall kontakter som er lagt til eller oppdatert. Hvis importen mislykkes, viser siden antall feil. Klikk på Feil -fanen i venstre rute for å vise feildetaljene. Klikk på Eksporter feil til CSV for å laste ned feillisten. Hvis du vil ha mer informasjon om feilmeldingene, kan du se delen Feilmeldinger.

6

Klikk på Lukk.

Slett kontakter i Control Hub

1

Hvis du vil slette en enkeltkontakt, merker du av i avmerkingsboks til venstre for kontakten.

2

Klikk på Slett i Slett kontakter dialogboks .

3

Hvis du vil slette alle kontakter hentet fra Control Hub, klikker du på Velg alle brukere i handlingslinjen etter at du har merket av i avmerkingsboks og klikker på Slett i Slett kontakter dialogboks. Når du velger dette alternativet, deaktiveres kontaktene som er hentet fra BroadWorks, LDAP og UCM. Bare kontaktene som er hentet fra Control Hub, er valgt.

Feilmeldinger

Følgende er feilmeldingene du kan støte på når du laster opp CSV-filene:

  • DISPLAY_NAME_MANDATORY_ERROR_MESSAGE = "Display Name is mandatory in Input CSV."

  • INVALID_PHONE_NUMBER_TYPE_ERROR_MESSAGE = "Invalid Phone_Number type in Input CSV."
  • CONTACT_METHOD_REQUIRED_ERROR_MESSAGE = "At least 1 contact method is mandatory in Input CSV."
  • INTERNAL_EXCEPTION_ERROR_MESSAGE = "Internal Server error."