Contactpersonen weergeven in Control Hub

1

Aanmelden bijhttps://admin.webex.com/ en selecteer Gebruikers .

2

Klik op Contacten .

3

U kunt een van de volgende filters gebruiken om de bron van de contactpersonen te selecteren:

  • Control Hub: De contactgegevens weergeven, zoals telefoonnummer, e- E-mail, SIP-URI en adres. U kunt ook de bron van de contactpersoon weergeven en de contactpersoon bewerken of verwijderen.
  • BroadWorks : De contactgegevens weergeven, zoals telefoonnummer, e- E-mail, SIP-URI en adres. U kunt ook de bron van de contactpersoon weergeven. U kunt de contactpersoon niet bewerken of verwijderen.
  • LDAP : Contactgegevens weergeven, zoals telefoonnummer, e- E-mail, SIP-URI en adres. U kunt ook de bron van de contactpersoon weergeven. U kunt de contactpersoon niet bewerken of verwijderen.
  • UCM : Contactgegevens weergeven, zoals telefoonnummer, e- E-mail, SIP-URI en adres. U kunt ook de bron van de contactpersoon weergeven. U kunt de contactpersoon niet bewerken of verwijderen.
4

U kunt een contactpersoon in de lijst zoeken met behulp van het zoekveld boven aan de pagina. Voor meer informatie over een specifieke contactpersoon klikt u op de contactpersoon en bekijkt u de details in het deelvenster dat aan de rechterkant van het scherm wordt weergegeven.

Contactpersonen wijzigen in Control Hub

1

Klik op de Contactpersonen beheren tabblad.

2

Selecteren Maken via CSV .

3

In de CSV -contactpersonen bulksgewijs toevoegen of bewerken selecteert u een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

  • Alle bewerkbare contactpersonen : Klik op Downloaden om het CSV-bestand met bewerkbare contactpersonen te downloaden. Voeg in het gedownloade bestand de contactpersonen toe of bewerk deze.
  • Voorbeeld van een CSV sjabloon : Klik op Downloaden om de voorbeeldsjabloon te downloaden.
4

In de CSV -gegevens uploaden sectie, klikt u op Kies een bestand of sleep het CSV-bestand om te uploaden.


 
U kunt maximaal 10.000 contactpersonen tegelijk uploaden.
5

Als het geselecteerde bestand een CSV-bestand is, klikt u op Volgende . De pagina Taak wordt weergegeven met de importstatus. Als het importeren is gelukt, wordt de pagina weergegeven: Voltooid status en het aantal contactpersonen wordt toegevoegd of bijgewerkt. Als het importeren is mislukt, wordt op de pagina het aantal fouten weergegeven. Klik op de Fouten in het linkerdeelvenster om de foutdetails weer te geven. Klik op Fouten exporteren naar CSV om de lijst met fouten te downloaden. Zie het gedeelte 'Foutberichten' voor meer informatie over de foutberichten.

6

Klik op Sluiten.

Contactpersonen verwijderen in Control Hub

1

Als u een afzonderlijke contactpersoon wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje links van de contactpersoon in.

2

Klik op Verwijderen in de Contactpersonen verwijderen dialoogvenster .

3

Als u alle contactpersonen wilt verwijderen die afkomstig zijn van Control Hub, klikt u op de Alle gebruikers selecteren optie in de actiebalk na het aanvinken van het selectievakje en klik op Verwijderen in de Contactpersonen verwijderen dialoogvenster. Wanneer u deze optie selecteert, worden de contactpersonen die afkomstig zijn van BroadWorks, LDAP en UCM uitgeschakeld. Alleen de contactpersonen die afkomstig zijn van Control Hub worden geselecteerd.

Foutberichten

Hieronder volgen de foutberichten die u kunt tegenkomen tijdens het uploaden van de CSV bestanden:

  • DISPLAY_NAME_MANDATORY_ERROR_MESSAGE = "Display Name is mandatory in Input CSV."

  • INVALID_PHONE_NUMBER_TYPE_ERROR_MESSAGE = "Invalid Phone_Number type in Input CSV."
  • CONTACT_METHOD_REQUIRED_ERROR_MESSAGE = "At least 1 contact method is mandatory in Input CSV."
  • INTERNAL_EXCEPTION_ERROR_MESSAGE = "Internal Server error."