Contactpersonen weergeven in Control Hub

1

Meld u aan bij https://admin.webex.com/ en selecteer Gebruikers.

2

Klik op Contactpersonen.

3

U kunt een van de volgende filters gebruiken om de bron van de contactpersonen te selecteren:

  • Control Hub: De details van de contactpersoon weergeven, zoals het telefoonnummer, het e-mailadres, de SIP URI en het adres. U kunt ook de bron van de contactpersoon bekijken en de contactpersoon bewerken of verwijderen.
  • BroadWorks: De details van de contactpersoon weergeven, zoals het telefoonnummer, het e-mailadres, de SIP URI en het adres. U kunt ook de bron van de contactpersoon bekijken. U kunt de contactpersoon niet bewerken of verwijderen.
  • LDAP: Bekijk contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mail, SIP URI en adres. U kunt ook de bron van de contactpersoon bekijken. U kunt de contactpersoon niet bewerken of verwijderen.
  • UCM: Bekijk contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mail, SIP URI en adres. U kunt ook de bron van de contactpersoon bekijken. U kunt de contactpersoon niet bewerken of verwijderen.
4

U kunt aan de lijst contactpersonen zoeken met behulp van het zoekveld bovenaan de pagina. Voor meer informatie over een specifieke contactpersoon klikt u op de contactpersoon en bekijkt u de gegevens in het deelvenster dat aan de rechterkant van het scherm verschijnt.

Contactpersonen wijzigen in Control Hub

1

Klik op het tabblad Contactpersonen beheren.

2

Selecteer Maken via CSV.

3

Selecteer op de CSV-pagina Contactpersonen in bulk toevoegen of bewerken een van de volgende opties in het vervolgkeuzelijst:

  • Alle bewerkbare contactpersonen: Klik op Downloaden om het CSV-bestand met bewerkbare contactpersonen te downloaden. In het gedownloade bestand kunt u contactpersonen toevoegen of bewerken.
  • Voorbeeld van een CSV-sjabloon: Klik op Downloaden om de voorbeeldsjabloon te downloaden.
4

Klik in het gedeelte CSV-gegevens uploaden op Een bestand kiezen of sleep het CSV-bestand en zet het neer om te uploaden.


 
U kunt maximaal 10.000 contactpersonen tegelijkertijd uploaden.
5

Als het geselecteerde bestand een CSV-bestand is, klikt u op Volgende. De pagina Taak wordt weergegeven met de importstatus. Als het importeren is gelukt, wordt de status Voltooid weergegeven op de pagina en wordt het aantal contactpersonen toegevoegd of bijgewerkt. Als het importeren mislukt, wordt het aantal fouten weergegeven op de pagina. Klik op het tabblad Fouten in het linkerdeelvenster om de foutdetails weer te geven. Klik op Fouten exporteren naar CSV om de foutenlijst te downloaden. Zie het gedeelte Foutberichten voor meer informatie over de foutberichten.

6

Klik op Sluiten.

Contactpersonen verwijderen in Control Hub

1

Als u een afzonderlijk contactpersoon wilt verwijderen, vink dan het selectievakje aan de linkerkant van de contactpersoon aan.

2

Klik op Verwijderen in het menu Contactpersonen dialoogvenster .

3

Als u alle contactpersonen uit Control Hub wilt verwijderen, klikt u op de optie Alle gebruikers selecteren in de actiebalk nadat u het selectievakje hebt geselecteerd en klikt u op Verwijderen in het dialoogvenster Dialoogvenster. Als u deze optie selecteert, worden de contactpersonen uitgeschakeld die afkomstig zijn van BroadWorks, LDAP en UCM. Alleen de contactpersonen van de Control Hub zijn geselecteerd.

Foutberichten

Hier volgen de foutberichten die u kunt ondervinden bij het uploaden van de CSV-bestanden:

  • DISPLAY_NAME_MANDATORY_ERROR_MESSAGE = "Display Name is mandatory in Input CSV."

  • INVALID_PHONE_NUMBER_TYPE_ERROR_MESSAGE = "Invalid Phone_Number type in Input CSV."
  • CONTACT_METHOD_REQUIRED_ERROR_MESSAGE = "At least 1 contact method is mandatory in Input CSV."
  • INTERNAL_EXCEPTION_ERROR_MESSAGE = "Internal Server error."