Visa kontakter i Control Hub

1

Logga in påhttps://admin.webex.com/ och välj Användare .

2

Klicka på Kontakter .

3

Du kan använda ett av följande filter för att välja källan till kontakterna:

  • Control Hub: Visa kontaktuppgifter som telefonnummer, e-post, SIP URI och adress. Du kan även visa kontaktens källa och redigera eller ta bort kontakten.
  • BroadWorks : Visa kontaktuppgifter som telefonnummer, e-post, SIP URI och adress. Du kan även visa kontaktens källa. Du kan inte redigera eller ta bort kontakten.
  • LDAP : Visa kontaktuppgifter som telefonnummer, e-post, SIP URI och adress. Du kan även visa kontaktens källa. Du kan inte redigera eller ta bort kontakten.
  • UCM : Visa kontaktuppgifter som telefonnummer, e-post, SIP URI och adress. Du kan även visa kontaktens källa. Du kan inte redigera eller ta bort kontakten.
4

Du kan söka efter en kontakt i listan genom att använda sökfältet överst på sidan. För mer information om en specifik kontakt klickar du på kontakten och visar informationen i rutan som visas till höger på skärmen.

Ändra kontakter i Control Hub

1

Klicka på Hantera kontakter fliken.

2

Välj Skapa via CSV .

3

I Lägg till eller redigera kontakter i CSV-format väljer du ett av följande alternativ i listruta:

  • Alla redigerbara kontakter : Klicka på Hämta för att hämta CSV-fil som innehåller redigerbara kontakter. Lägg till eller redigera kontakterna i den hämtade filen.
  • Exempel på CSV-mall : Klicka på Hämta för att hämta exempelmallen.
4

I Överför CSV-data klickar du på Välj en fil eller dra och släpp CSV-fil för att överföra.


 
Du kan överföra upp till 10 000 kontakter samtidigt.
5

Om den valda filen är en CSV-fil klickar du på Nästa . Sidan Aktivitet visas med importstatus. Om importen lyckas visas sidan Slutförd status och antalet kontakter som läggs till eller uppdateras. Om importen misslyckas visar sidan antalet fel. Klicka på Fel fliken i den vänstra rutan för att visa felinformationen. Klicka på Exportfel till CSV för att hämta fellistan. Mer information om felmeddelanden finns i avsnittet ”Felmeddelanden”.

6

Klicka Nära.

Ta bort kontakter i Control Hub

1

Om du vill ta bort en enskild kontakt markerar du kryssrutan till vänster om kontakten.

2

Klicka på Ta bort i Ta bort kontakter dialogruta .

3

Om du vill ta bort alla kontakter som kommer från Control Hub klickar du på Välj alla användare i åtgärdsfältet när du har markerat kryssrutan och klickar på Ta bort i Ta bort kontakter dialogruta. När du väljer det här alternativet inaktiveras kontakter som kommer från BroadWorks, LDAP och UCM. Endast de kontakter som kommer från Control Hub är markerade.

Felmeddelanden

Följande felmeddelanden kan visas vid överföring av CSV-filer:

  • DISPLAY_NAME_MANDATORY_ERROR_MESSAGE = "Display Name is mandatory in Input CSV."

  • INVALID_PHONE_NUMBER_TYPE_ERROR_MESSAGE = "Invalid Phone_Number type in Input CSV."
  • CONTACT_METHOD_REQUIRED_ERROR_MESSAGE = "At least 1 contact method is mandatory in Input CSV."
  • INTERNAL_EXCEPTION_ERROR_MESSAGE = "Internal Server error."