Visa kontakter i Control Hub

1

Logga in på https://admin.webex.com/ och välj Användare.

2

Klicka på Kontakter.

3

Du kan använda något av följande filter för att välja kontaktkälla:

  • Kontrollhubb: Visa kontaktuppgifter som telefonnummer, e-post, SIP URI och adress. Du kan också visa kontaktens källa och redigera eller ta bort kontakten.
  • BroadWorks: Visa kontaktuppgifter som telefonnummer, e-post, SIP URI och adress. Du kan också visa kontaktens källa. Du kan inte redigera eller ta bort kontakten.
  • LDAP: Visa kontaktinformation, t.ex. telefonnummer, e-post, SIP URI och adress. Du kan också visa kontaktens källa. Du kan inte redigera eller ta bort kontakten.
  • UCM: Visa kontaktinformation, t.ex. telefonnummer, e-post, SIP URI och adress. Du kan också visa kontaktens källa. Du kan inte redigera eller ta bort kontakten.
4

Du kan söka efter en kontakt från listan genom att använda sökfältet överst på sidan. Om du vill ha mer information om en specifik kontakt klickar du på kontakten och ser informationen i fönstret som visas till höger på skärmen.

Ändra kontakter i Control Hub

1

Klicka på fliken Hantera kontakter.

2

Välj Skapa via CSV.

3

På sidan För att lägga till eller redigera kontakter i CSV-filen väljer du ett av följande alternativ listruta:

  • Alla redigerbara kontakter: Klicka på Hämta för att hämta CSV-filen som innehåller de redigerbara kontakterna. I den hämtade filen lägger du till eller redigerar kontakterna.
  • Exempel på CSV-mall: Klicka på Hämta för att hämta exempelmallen.
4

Under avsnittet Överför CSV-data klickar du på Välj en fil eller drar och släpper CSV-filen för överföring.


 
Du kan överföra upp till 10 000 kontakter samtidigt.
5

Om den valda filen är en CSV-fil, klicka på Nästa. Sidan Uppgift visas med importstatus. Om importen lyckas visar sidan statusEn Slutförd och antalet kontakter har lagts till eller uppdaterats. Om importen misslyckas visar sidan antalet fel. Klicka på fliken Fel i den vänstra panelen för att visa felinformationen. Klicka på Exportera fel till CSV för att hämta fellistan. Mer information om felmeddelanden finns i avsnittet Felmeddelanden.

6

Klicka Nära.

Ta bort kontakter i Control Hub

1

Markera kryssrutan till vänster om kontakten om du vill ta bort en enskild kontakt.

2

Klicka på Ta bort i den Ta bort dialogruta .

3

För att ta bort alla kontakter som kommer från Control Hub, klicka på alternativet Markera alla användare i åtgärdsfältet efter att du har markerat kryssrutan och klicka på Tabort i dialogruta. När du väljer detta alternativ inaktiveras de kontakter som kommer från BroadWorks, LDAP och UCM. Endast de kontakter som kommer från Control Hub är markerade.

Felmeddelanden

Följande felmeddelanden som du kan stöta på vid överföring av CSV-filerna:

  • DISPLAY_NAME_MANDATORY_ERROR_MESSAGE = "Display Name is mandatory in Input CSV."

  • INVALID_PHONE_NUMBER_TYPE_ERROR_MESSAGE = "Invalid Phone_Number type in Input CSV."
  • CONTACT_METHOD_REQUIRED_ERROR_MESSAGE = "At least 1 contact method is mandatory in Input CSV."
  • INTERNAL_EXCEPTION_ERROR_MESSAGE = "Internal Server error."