Wyświetl kontakty w Control Hub

1

Zaloguj się do https://admin.webex.com/ i wybierz Użytkownicy.

2

Kliknij Kontakty.

3

Możesz użyć jednego z następujących filtrów, aby wybrać źródło kontaktów:

  • Control Hub: Wyświetl dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, e-mail, SIP URI i adres. Możesz także wyświetlić źródło kontaktu oraz edytować lub usunąć kontakt.
  • BroadWorks: Wyświetl dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, e-mail, SIP URI i adres. Możesz także wyświetlić źródło kontaktu. Nie możesz edytować ani usunąć kontaktu.
  • LDAP: Zobacz szczegóły kontaktu, takie jak numer telefonu, e-mail, SIP URI i adres. Możesz także wyświetlić źródło kontaktu. Nie możesz edytować ani usunąć kontaktu.
  • UCM: Zobacz szczegóły kontaktu, takie jak numer telefonu, e-mail, SIP URI i adres. Możesz także wyświetlić źródło kontaktu. Nie możesz edytować ani usunąć kontaktu.
4

Możesz wyszukać kontakt z listy, korzystając z pola wyszukiwania u góry strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego kontaktu, kliknij kontakt i wyświetl szczegóły w okienku, które pojawia się po prawej stronie ekranu.

Modyfikuj kontakty w centrum sterowania

1

Kliknij kartę Zarządzaj kontaktami.

2

Wybierz opcję Utwórz w pliku CSV.

3

Na stronie Zbiorcze dodawanie lub edytowanie kontaktów w formacie CSV wybierz jedną z następujących opcji z listy rozwijanej:

  • Wszystkie edytowalne kontakty: Kliknij Pobierz, aby pobrać plik CSV zawierający edytowalne kontakty. W pobranym pliku dodaj lub edytuj kontakty.
  • Przykładowy szablon CSV: Kliknij Pobierz, aby pobrać przykładowy szablon.
4

W sekcji Prześlij dane CSV kliknij Wybierz plik lub przeciągnij i upuść plik CSV do przesłania.


 
Możesz przesłać do 10 000 kontaktów jednocześnie.
5

Jeśli wybrany plik jest plikiem CSV, kliknij Dalej. Pojawi się strona Zadanie, wyświetlająca stan importu. Jeśli import się powiedzie, strona wyświetli stan Ukończono oraz liczbę dodanych lub zaktualizowanych kontaktów. Jeśli import się nie powiedzie, strona wyświetli liczbę błędów. Kliknij kartę Błędy w lewym okienku, aby wyświetlić szczegóły błędu. Kliknij opcję Eksportuj błędy do pliku CSV , aby pobrać listę błędów. Więcej informacji na temat komunikatów o błędach można znaleźć w sekcji „Komunikaty o błędach”.

6

Kliknij Zamknij.

Usuń kontakty w Control Hub

1

Aby usunąć pojedynczy kontakt, zaznacz pole wyboru po lewej stronie kontaktu.

2

Kliknij opcję Usuń w oknie dialogowym Usuń kontakty.

3

Aby usunąć wszystkie kontakty pochodzące z Control Hub, kliknij opcję Zaznacz wszystkich użytkowników na pasku akcji po zaznaczeniu pola wyboru i kliknij Usuń w oknie dialogowym Usuń kontakty skrzynka. Po wybraniu tej opcji kontakty pochodzące z BroadWorks, LDAP i UCM zostaną wyłączone. Wybierane są tylko kontakty, które pochodzą z Control Hub.

Komunikaty o błędach

Poniżej znajdują się komunikaty o błędach, które możesz napotkać podczas przesyłania plików CSV:

  • DISPLAY_NAME_MANDATORY_ERROR_MESSAGE = "Display Name is mandatory in Input CSV."

  • INVALID_PHONE_NUMBER_TYPE_ERROR_MESSAGE = "Invalid Phone_Number type in Input CSV."
  • CONTACT_METHOD_REQUIRED_ERROR_MESSAGE = "At least 1 contact method is mandatory in Input CSV."
  • INTERNAL_EXCEPTION_ERROR_MESSAGE = "Internal Server error."