Prikaži kontakte u kontrolnom čvorištu

1

Prijavite se i https://admin.webex.com/ izaberite korisnike.

2

Izaberite stavku Kontakti.

3

Za izbor izvora kontakata možete da koristite jedan od sledećih filtera:

  • Control Hub: Pogledajte detalje o kontaktima kao što su broj telefona e-pošta, SIP URI adrese. Takođe možete da pregledate izvor kontakta i da ga uredite ili izbrišete.
  • BroadWorks: Pogledajte detalje o kontaktima kao što su broj telefona e-pošta, SIP URI adrese. Takođe možete da prikažete izvor kontakta. Ne možete da uredite ili izbrišete kontakt.
  • LDAP: Prikažite detalje o kontaktima kao što su broj telefona, e-pošta SIP URI i adrese. Takođe možete da prikažete izvor kontakta. Ne možete da uredite ili izbrišete kontakt.
  • UCM: Prikažite detalje o kontaktima kao što su broj telefona, e-pošta SIP URI i adrese. Takođe možete da prikažete izvor kontakta. Ne možete da uredite ili izbrišete kontakt.
4

Možete da pretražujete kontakt sa liste koristeći polje za pretragu na vrhu stranice. Za više detalja o određenom kontaktu kliknite na kontakt i pogledajte detalje na panelu koji se pojavljuje sa desne strane ekrana.

Izmeni kontakte u kontrolnom čvorištu

1

Kliknite na karticu Upravljanje kontaktima .

2

Izaberite Kreiraj putem CSV datoteke.

3

Na stranici za grupno dodavanje ili uređivanje kontakata U CSV, izaberite jednu od sledećih opcija iz padajuća lista:

  • Svi kontakti koji mogu da se uređuju: Kliknite na "Preuzmi " da biste preuzeli CSV datoteka koji sadrži kontakte koji mogu da se uređuju. U preuzetoj datoteci dodajte ili uredite kontakte.
  • Uzorak CSV šablona: Kliknite na "Preuzmi " da biste preuzeli uzorak šablona.
4

U odeljku Otpremi CSV podatke kliknite na Odaberite datoteku ili prevucite i otpustite datoteku za CSV datoteka otpremanje.


 
Istovremeno možete da otpremite do 10.000 kontakata.
5

Ako je izabrana datoteka datoteka datoteka CSV datoteka, kliknite na Dugme " Dalje". Pojaviće se stranica "Zadatak" koja prikazuje status uvoza. Ako je uvoz uspešan, stranica prikazuje status Dovršeni i broj kontakata se dodaje ili ažurira. Ako uvoz nije uspeo, stranica prikazuje broj grešaka. Kliknite na karticu Greške na levom oknu da biste videli detalje o grešci. Kliknite na izvezi greške u CSV datoteku da biste preuzeli listu grešaka. Više informacija o porukama o greškama potražite u odeljku "Poruke o greškama".

6

Kliknite na dugme Zatvori.

Izbrišite kontakte u kontrolnom čvorištu

1

Da biste izbrisali pojedinačni kontakt, polje za potvrdu na levoj strani kontakta.

2

Kliknite na dugme Izbriši u prozoru Brisanje dijalog .

3

Da biste izbrisali sve kontakte izvorne iz kontrolnog čvorišta, kliknite na opciju Izaberi sve korisnike na traci radnji nakon provere polje za potvrdu i kliknite na "Izbriši kontakte" u dijalog. Kada izaberete ovu opciju, kontakti koji su izvorni iz aplikacija BroadWorks, LDAP i UCM su onemogućeni. Izabrani su samo kontakti koji su izvorni iz Control Hub.

Poruke o grešci

Slede poruke o greškama na koje možete naići prilikom otpremanja CSV datoteka:

  • DISPLAY_NAME_MANDATORY_ERROR_MESSAGE = "Display Name is mandatory in Input CSV."

  • INVALID_PHONE_NUMBER_TYPE_ERROR_MESSAGE = "Invalid Phone_Number type in Input CSV."
  • CONTACT_METHOD_REQUIRED_ERROR_MESSAGE = "At least 1 contact method is mandatory in Input CSV."
  • INTERNAL_EXCEPTION_ERROR_MESSAGE = "Internal Server error."