Přehled

Výhody převodu na předplatné pro vyhrazenou instanci:

  • Umožňuje nasazovat na základě potřeb firmy znalostní pracovníky a pracovní prostory v rámci platforem s více klienty služby Webex Calling a vyhrazené instance.

  • Přístup k nejnovějším funkcím cloudového volání, jako je Webex Go, přepis hlasové pošty atd.

  • Řešení Webex Contact Center lze plně integrovat s platformou Calling s více klienty.

  • Řešení Unified Cloud Connected PSTN (CCP) pro prostředí s více klienty a uživatele vyhrazené instance.


Stávající licence UCM Cloud nejsou při převodu na předplatné pro vyhrazenou instanci nijak ovlivněny. Peering, přidělování IP adres, virtuální počítače a doména zůstávají po převodu na předplatné pro vyhrazenou instanci stejné.

Kroky pro převod předplatného UCM Cloud na vyhrazenou instanci

Níže jsou uvedeny kroky pro převod stávajícího předplatného řešení UCM Cloud na vyhrazenou instanci.

Krok 1: Změna/úprava objednávky CCW pro řešení UCM Cloud

Chcete-li změnit nebo upravit stávající objednávku řešení UCM Cloud:

  1. Zaškrtněte políčko Převést UCM Cloud na vyhrazenou instanci.

  2. Aktualizujte počet oblastí (viz následující snímek obrazovky).


 

Počet oblastí pro řešení UCM Cloud může být stejný jako počet aktivně nasazených oblastí (nikoli budoucí stav).


 

Přidá do předplatného položku SKU (0 USD) A-FLEX-DI-UCM-CLD.

Krok 2: Průvodce prvním nastavením

1

Po úspěšné úpravě předplatného obdržíte e-mail s odkazem na zahájení převodu předplatného UCM Cloud na vyhrazenou instanci.

2

Spusťte Průvodce prvním nastavením k aktivaci služeb. Níže je uveden příklad souhrnu změn předplatného.


 

Předplatné služby UCM Cloud je zrušeno a jsou přidány odpovídající licence pro předplatné služby Webex Calling.


 

Počet oblastí pro vyhrazenou instanci, který se zobrazí, je stejný jako počet oblastí zadaný v kroku 1 nástroje CCW.

3

Klikněte na možnost Nastavit nyní a zadejte potřebné informace k aktivaci služby Webex Calling pro více klientů. Pokud je služba Webex Calling povolena, informace se vyplní předem.

4

V části Nastavit vyhrazenou instanci jsou oblasti nakonfigurovány předem na základě stávajícího nasazení řešení UCM Cloud. Můžete zadat počet uživatelů a zařízení v pracovním prostoru v každé oblasti.


 

Počet uživatelů a zařízení v pracovním prostoru nesmí překročit celkový počet zakoupených licencí předplatného.

5

Po kliknutí na tlačítko Další zkontrolujte podrobnosti a klikněte na tlačítko Hotovo.

Krok 3: Zobrazení stavu v prostředí Control Hub

1

Po dokončení aktivace můžete zobrazit stav vyhrazené instance v části Služby > Volání > Vyhrazená instance > Stav.


 

Převod předplatného UCM Cloud na vyhrazenou instanci trvá až 12 hodin a během převodu neprobíhá žádná údržba.

2

Po převodu se zobrazí pro vyhrazenou instanci nová karta v části Volání a položka UCM Cloud bude odstraněna.

3

Další informace naleznete v části Přístup k aplikacím vyhrazené instance z prostředí Control Hub.