Overzicht

Voordelen van converteren naar Dedicated Instance:

  • Hiermee kunt u kenniswerkers en werkruimten op basis van de zakelijke behoeften implementeren op Webex Calling-platformen met meerdere tenants en Dedicated Instance-platformen.

  • U krijgt toegang tot de nieuwste cloudbelfuncties, zoals Webex Go, voicemailtranscriptie enzovoort.

  • Webex Contact Center kan naadloos worden geïntegreerd met een Calling-platform met meerdere tenants.

  • Unified Cloud Connected PSTN (CCP) voor gebruikers van meerdere tenants en Dedicated Instance.


Dit heeft geen gevolgen voor de bestaande UCM Cloud-licenties bij conversie naar Dedicated Instance. Peering, IP-adresseren, virtuele machines en domein blijven hetzelfde na de conversie naar Dedicated Instance.

Stappen voor het converteren van UCM Cloud naar Dedicated Instance

Hier volgen de stappen om een bestaand UCM Cloud-abonnement te converteren naar Dedicated Instance.

Stap 1: uw CCW-bestelling voor UCM Cloud wijzigen/wijzigen

Wijzig als volgt de bestaande UCM Cloud-bestelling:

  1. Schakel het selectievakje UCM Cloud converteren naar Dedicated Instance in.

  2. Werk de regiokwantiteit bij zoals in de onderstaande schermafbeelding.


 

De UCM Cloud-regiokwantiteit kan hetzelfde aantal actief geïmplementeerde regio's zijn (niet de toekomstige status).


 

Hiermee wordt een SKU A-FLEX-DI-UCM-CLD van $ 0 aan het abonnement toegevoegd.

Stap 2: wizard voor de eerste setup

1

Als het abonnement is gewijzigd, ontvangt u een e-mail met een koppeling om de conversie van uw UCM Cloud naar Dedicated Instance te activeren.

2

Start de wizard voor de eerste setup om de services te activeren. Hieronder volgt een voorbeeld van het overzicht van abonnementswijzigingen.


 

Het UCM Cloud-abonnement wordt geannuleerd en de gelijkwaardige licenties van het Webex Calling-abonnement worden toegevoegd.


 

Het aantal regio's van Dedicated Instance dat wordt weergegeven, is gelijk aan het aantal regio's dat in stap 1 van CCW is opgegeven.

3

Klik op Nu instellen en geef de benodigde informatie op om Webex Calling met meerdere tenants te activeren. Als Webex Calling is ingeschakeld, wordt de informatie vooraf ingevuld.

4

In Dedicated Instance instellen zijn de regio's vooraf geconfigureerd op basis van de bestaande UCM Cloud-implementatie. U kunt het aantal gebruikers en werkplekapparaten in elke regio opgeven.


 

Het aantal gebruikers en werkplekapparaten mag niet hoger zijn dan het totale aantal aangeschafte abonnementslicenties.

5

Klik op Volgende om de gegevens te controleren en klik op Gereed.

Stap 3: de status in Control Hub bekijken

1

Na de activering kunt u de status van Dedicated Instance bekijken onder Services > Calling > Dedicated Instance > Status.


 

De conversie van UCM Cloud naar Dedicated Instance duurt maximaal 12 uur en er is in die tijd geen onderhoudsperiode.

2

Plaats de conversie. U ziet een nieuw tabblad voor Dedicated Instance onder Calling en UCM Cloud is verwijderd.

3

Zie Toegang tot toepassingen van Dedicated Instance vanuit Control Hub voor meer informatie.