Pregled

Prednosti konverzije u Dedicated Instance:

  • Omogućava vam da rasporedite upućene radnike i radne prostore širom platforme Webex Calling sa više zakupaca i platforme Dedicated Instance na osnovu poslovnih potreba.

  • Pristup najnovijim funkcijama pozivanja u oblaku, kao što su Webex Go, transkripcija govorne pošte itd.

  • Webex Contact Center se besprekorno integriše sa platformom Calling sa više zakupaca.

  • Unified Cloud Connected PSTN (CCP) za korisnike sa više zakupaca i korisnike namenske instance.


Nema uticaja na postojeće licence za UCM Cloud prilikom konverzije u Dedicated Instance. Ravnopravne stavke, IP adresiranje, virtuelne mašine i domen ostaju isti nakon konverzije u Dedicated Instance.

Koraci za konverziju rešenja UCM Cloud u Dedicated Instance

Slede koraci za konverziju postojeće UCM Cloud pretplate u Dedicated Instance pretplatu.

Korak 1: Promena/izmena CCW redosleda na platformi UCM Cloud

Da biste promenili ili izmenili postojeći UCM Cloud redosled:

  1. Potvrdite polje za potvrdu Konvertuj UCM Cloud u Dedicated Instance.

  2. Ažurirajte količinu regiona. Pogledajte snimak ekrana u nastavku.


 

Količina UCM Cloud regiona može biti isti broj aktivno raspoređenih regiona (ne buduće stanje).


 

Dodaje $0 SKU A-FLEX-DI-UCM-CLD pretplati.

Korak 2: Čarobnjak za prvo podešavanje

1

Nakon uspešne izmene pretplate, dobićete e-poruku sa vezom za pokretanje konverzije rešenja UCM Cloud u Dedicated Instance.

2

Pokrenite čarobnjak za prvo podešavanje da biste aktivirali usluge. U nastavku je prikazan primer rezimea promena pretplate.


 

UCM Cloud pretplata je otkazana i dodate su ekvivalentne licence Webex Calling pretplate.


 

Broj regiona u rešenju Dedicated Instance koji se prikazuje je isti kao i količina regiona navedena u CCW koraku 1.

3

Kliknite na Podesite sada i navedite neophodne informacije za aktiviranje platforme Webex Calling sa više zakupaca. Ako je omogućen Webex Calling, informacije se unapred popunjavaju.

4

U okviru stavke Podešavanje rešenja Dedicated Instance regioni se unapred konfigurišu na osnovu postojeće implementacije rešenja UCM Cloud. Možete navesti broj korisnika i radni prostor uređaja u svakom regionu.


 

Broj korisnika i uređaja radnog prostora ne može da premašuje ukupan broj kupljenih pretplatničkih licenci.

5

Kliknite na Sledeće da biste pregledali detalje i kliknite na Gotovo.

Korak 3: Prikaz statusa na platformi Control Hub

1

Nakon što se aktivacija završi, možete da vidite Dedicated Instance status u odeljku Usluge > Pozivanje > Dedicated Instance > Status.


 

Konverzija rešenja UCM Cloud u Dedicated Instance traje do 12 sati i nema perioda održavanja tokom konverzije.

2

Nakon konverzije ćete primetiti novu karticu za Dedicated Instance u okviru odeljka Pozivanje, a UCM Cloud se uklanja.

3

Više detalja potražite u članku Pristup aplikacijama rešenja Dedicated Instance preko platforme Control Hub.