Správa počítače zákazníka v podpoře Cisco Webex

Po přístupu k počítači zákazníka a zobrazení systémových informací můžete určit, co je třeba udělat. Pokud rozpoznáte, o problém se jedná, můžete během relace vytvořit nebo spustit skript.

Zobrazení systémových informací zákazníka

Během relace podpory můžete se svolením zákazníka zobrazit podrobné informace o počítači zákazníka. Tyto informace vám mohou pomoci diagnostikovat a opravit počítač zákazníka. Pokud vy nebo váš zákazník změníte systém, můžete restartovat počítač zákazníka na dálku a poté zobrazit změny systémových informací.

Jakmile zobrazíte informace o počítači zákazníka, můžete je vytisknout nebo uložit do souboru.

  1Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na řídicím panelu csr vyberte v části Informace ozákaznících systémové informace.

  • Na panelu ikon vyberte Informace o systému zákazníka.

  • V okně multisession vyberte kartu Systémové informace pro zákazníka.

  Zákazník je požádán o oprávnění k zobrazení systémových informací. Po udělení oprávnění zákazníka se zobrazí okno Systémové informace.

  2(Volitelné) V seznamu vlevo vyberte kategorii pro zobrazení panelu, který obsahuje odpovídající informace.
  3(Volitelné) Chcete-li zobrazit nejnovější systémové informace, vyberte Aktualizovat.

  Zobrazení seznamu dostupných skriptů

  Vlastní skript je skript, který můžete vy nebo jiný zástupce oddělení služeb zákazníkům vytvořit pro spuštění v počítači zákazníka. Takový skript, jakmile je vytvořen, je často užitečný v jiných relacích podpory.

  Tyto často používané skripty můžete vytvořit a poté je uložit do knihovny vlastních skriptů pro výběr a nahrání podle potřeby během relace podpory.

   1Přihlaste se na web podpory Webex.
   2Na levém navigačním panelu vyberte Knihovna skriptů.

   Skripty zákazníků můžete vytvářet, upravovat, publikovat nebo odstraňovat z knihovny vlastních skriptů. Vyberte libovolný nadpis sloupce a seřaďte skripty.

   Vytvoření a publikování vlastního skriptu

   Můžete upravit nebo odstranit libovolný vlastní skript, který vytvoříte.

    1Vyberte Přidat nový skript.
    2Do pole Název skriptu zadejte jedinečný název.
    3Vyberte kategorii.

    Správce webu vytvoří kategorie.

    4(Volitelné) Zadejte popis, který objasní účel skriptu.
    5Pokud chcete mít tento skript k dispozici sobě a ostatním oddělením pro jednotlivé země během relací podpory, vyberte Publikovat do knihovny skriptů.
    6Chcete-li přejít do souboru spuštění skriptu, vyberte Procházet.
    7Pokud je jako vstup do skriptu provádění vyžadován jiný skript, vyberte Procházet.
    8Vyberte Odeslat nebo OK.

    Pokud skript obsahuje chyby, například pokud existuje název skriptu, můžete chyby opravit. Po úspěšném odeslání skriptu se nový skript vytvoří a zobrazí v knihovně skriptů.

    Úprava nebo odstranění vlastního skriptu

     1Přihlaste se na web podpory Webex.
     2Na levém navigačním panelu vyberte Knihovna skriptů.
     3Ve sloupci Akce vyberte Upravit nebo Odstranit .
     • Upravte definici skriptu, včetně případné změny souboru spuštění skriptu nebo vstupního souboru požadovaného souborem pro spuštění.

     • Odstraňte a potvrďte žádost o odstranění skriptu z knihovny. Odstranit můžete pouze ty skripty, které jste vytvořili.

     Spuštění vlastního skriptu během relace

     Během relace se zákazníkem můžete nahrát a spustit jeden nebo více vlastních skriptů v počítači zákazníka a rychle vyhodnotit a vyřešit problémy.

     • Skripty mohou mít velikost až 1 MB.

     • Více skriptů se spouštějí postupně v pořadí, které zde zadáte.

     • V okně s víceseszemi může provádění skriptu probíhat souběžně ve více relacích.

     • Výběrem libovolného záhlaví sloupce seřadíte knihovnu skriptů.

      1V nabídce konzoly CSR zvolte Počítač zákazníka > Vlastní knihovna skriptů.
      2Pomocí kláves Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů můžete skripty objednat.
      3Vyberte Spustit skripty.

      Skripty jsou spouštěly v dočasných složkách. Po dokončení spuštění skriptu nezůstane v počítači zákazníka nic.

      Zákazník je požádán o udělení oprávnění. Po přijetí oprávnění jsou skripty spuštěny v počítači zákazníka.

      Výstup protokolu skriptu se zobrazí v okně Chat spolu se všemi chybami, ke kterým mohlo dojít. Protokol je k dispozici také v sestavě Podrobnosti relace.

      Uložení a tisk informací o počítači zákazníka

      Pokud zobrazíte informace o počítači zákazníka, můžete:

      • Uložte informace do textového souboru (.txt).

      • Vytiskněte informace na tiskárně připojené k počítači.

      Správce podpory zobrazuje kategorie informací o počítači zákazníka na samostatných panelech. Uložený soubor nebo výtisk však obsahuje systémové informace ve všech kategoriích. Každou kategorii informací nemusíte ukládat ani tisknout jednotlivě.

       1Zobrazte informace o počítači zákazníka.

       Pokyny naleznete v tématu Zobrazení systémových informací zákazníka.

       2V okně Systémové informace udělejte jednu z těchto věcí:
       • Pokud chcete informace uložit do souboru, vyberte Uložit.

       • Pokud chcete informace vytisknout, vyberte Tisk.

       Přihlášení k počítači zákazníka jako jiný uživatelský přehled

       Během relace podpory se můžete přihlásit k počítači zákazníka jako jiný uživatel. Můžete se například přihlásit k počítači pomocí účtu správce, abyste mohli v počítači provádět další aktivity. Pokud je počítač zákazníka připojen k interní síti, přihlaste se pomocí účtu v této síti.

       Přihlášení jako jiný uživatel dočasně odhlásí zákazníka z počítače. Pro uživatele se systémem Windows 7 a Vista jsou všechny aplikace spuštěné v počítači zákazníka uzavřeny.

       Počítač zákazníka můžete kdykoli během relace odhlásit a automaticky přihlásit zákazníka zpět do počítače. Pokud jste po ukončení relace přihlášeni k počítači zákazníka, Správce podpory automaticky přihlásí zákazníka zpět k počítači.

       Přihlášení k počítači zákazníka jako jiný uživatel

        1Proveďte jeden z následujících úkonů:
        • Na řídicím panelu csr v části Informace ozákaznících vyberte Přihlásit se jako jiný uživatel.

        • Na panelu ikon nebo v okně s více soubory vyberte tlačítko Relace a pak zvolte Počítač zákazníka > Přihlásit se jako jiný uživatel.

        Zobrazí se zpráva s informací, že zákazník obdržel vaši žádost o přihlášení ke svému počítači. Váš požadavek se zobrazí ve poli se zprávou na obrazovce zákazníka. Zákazník vám musí udělit oprávnění výběrem možnosti OK v poli se zprávou.

        2 Chcete-li zavřít okno se zprávou v počítači, vyberte OK.

        Pokud zákazník vaši žádost schválil, zobrazí se dialogové okno Přihlásit se k počítači zákazníka.

        3Zadejte požadované informace o účtu a pak vyberte OK.

        Restartování počítače zákazníka

        Během relace podpory můžete vzdáleně restartovat počítač zákazníka. Jakmile se počítač zákazníka restartuje, může se zákazník automaticky připojit k relaci podpory, aniž by musel uvést číslo relace nebo jiné informace.

         1Proveďte jeden z následujících úkonů:
         • Na řídicím panelu csr vyberte v části Informace ozákaznících možnost Restartovat počítač.

         • Na panelu ikon nebo v okně s vícesemi vyberte tlačítko Relace a vyberte Počítač zákazníka > Restartovat .

         Zobrazí se zpráva s informací, že zákazník obdržel vaši žádost o restartování počítače. Váš požadavek se zobrazí ve poli se zprávou na obrazovce zákazníka. Zákazník vám musí udělit oprávnění výběrem možnosti OK v poli se zprávou.

         2 Chcete-li zavřít okno se zprávou v počítači, vyberte OK.

         Počítač zákazníka se restartuje. Zákazník se pak musí znovu přihlásit ke svému počítači nebo síti. Na obrazovce zákazníka se pak zobrazí zpráva, která zákazníkovi umožní znovu se připojit k relaci podpory.

         Byl tento článek užitečný?