Hantera en kunds dator i Cisco Webex Support

När du fått åtkomst till en kunds dator och har sett systeminformationen kan du avgöra vad som ska göras. Du kan skapa eller köra ett skript under en session om du upptäcker vad problemet är.

Visa en kunds systeminformation

Under en supportsession kan du, med kundens tillstånd, visa detaljerad information om kundens dator. Den här informationen kan hjälpa dig att diagnostisera och reparera kundens dator. Om du eller din kund gör ändringar i systemet kan du starta om kundens dator från din dator på distans och sedan se ändringarna i systeminformationen.

När du visar informationen om en kunds dator kan du antingen skriva ut eller spara den till en fil.

  1Gör något av följande:
  • Välj Systeminformation under Kundinformation på CSR-instrumentpanelen.

  • I ikonfältet väljer du Kundens systeminformation.

  • I flersessionsfönstret väljer du fliken Systeminformation för kunden.

  Kunden ombeds att ge dig behörighet att visa systeminformationen. När kunden har gett dig behörighet visas fönstret Systeminformation.

  2(Valfritt) I listan till vänster väljer du en kategori för att visa en panel som innehåller motsvarande information.
  3(Valfritt) För att visa den senaste systeminformationen väljer du Uppdatera.

  Visa en lista med tillgängliga skript

  Ett anpassat skript är ett skript som du eller någon annan supporttekniker kan skapa för att köras på en kunds dator. Ett sådant skript är, när det väl har skapats, ofta användbart under andra supportsessioner.

  Du kan skapa sådana ofta använda skript och sedan spara dem i Bibliotek för anpassade skript för att välja och överföra dem efter behov under en supportsession.

   1Logga in på din Webex Support-webbplats.
   2I navigeringsraden till vänster väljer du Skriptbibliotek.

   Du kan skapa, ändra, publicera eller ta bort kundskript från Bibliotek över anpassade skript. Välj kolumnrubriker för att sortera skripten.

   Skapa och publicera ett anpassat skript

   Du kan redigera eller ta bort anpassade skript som du själv skapar.

    1Välj Lägg till nytt skript.
    2Ge skriptet ett unikt namn.
    3Välj en kategori.

    Din webbplatsadministratör skapar kategorier.

    4(Valfritt) Ange en beskrivning för att förtydliga syftet med skriptet.
    5Om du vill att detta skript ska vara tillgängligt för dig och andra supportrepresentanter under supportsessioner väljer du Publicera i skriptbibliotek.
    6Välj Bläddra för att navigera till skriptets exekveringsfil.
    7Om ett annat skript krävs som ingång för exekveringsskriptet väljer du Bläddra.
    8Välj Skicka eller OK.

    Om skriptet innehåller fel, till exempel om skriptets namn redan existerar, kan du korrigera felen. När skripten har skickats skapas det nya skriptet och visas i skriptbiblioteket.

    Ändra och ta bort ett anpassat skript

     1Logga in på din Webex Support-webbplats.
     2I navigeringsraden till vänster väljer du Skriptbibliotek.
     3Under kolumnen Åtgärder väljer du Redigera eller Ta bort.
     • Redigera – ändra skriptdefinitionen och ändra skriptets exekveringsfil eller den ingångsfil som krävs av exekveringsfilen, om någon.

     • Ta bort – bekräfta begäran om att ta bort skriptet från biblioteket. Du kan bara ta bort de skript som du har skapat.

     Kör ett anpassat skript under en session

     När du är i en session med en kund kan du överföra och köra ett eller flera anpassade skript på din kunds dator för att snabbt utvärdera och lösa problem.

     • Skript kan vara upp till 1 MB stora.

     • Flera skript körs i följd i den ordning du anger här.

     • I ett flersessionsfönster kan exekverade skript fortsätta att köras samtidigt under flera sessioner.

     • Välj en kolumnrubrik för att sortera skriptbiblioteket.

      1På CSR-konsolmenyn väljer du Kunddator > Bibliotek för anpassade skript.
      2Använd knapparna Flytta uppåt eller Flytta nedåt för att ändra ordningen på skripten.
      3Välj Kör skript.

      Skript körs i tillfälliga mappar. Ingenting finns kvar på kundens dator när skriptet har körts klart.

      Kunden ombes att ge behörighet. Efter att behörighet har getts körs skripten på kundens dator.

      Skriptets loggutdata visas i Chattfönstret tillsammans med alla fel som kan ha påträffats. Loggen är också tillgänglig i sessionens detaljrapport.

      Spara och skriva ut information om en kunds dator

      När du visar informationen om en kunds dator kan du antingen:

      • spara informationen i en textfil (.txt)

      • skriva ut informationen på en skrivare som är ansluten till din dator.

      Supporthanteraren visar olika kategorier med information om en kunds dator på separata paneler. I den sparade filen eller utskriften ingår dock systeminformationen i alla kategorierna. Du behöver inte spara eller skriva ut varje informationskategori för sig.

       1Visa information om kundens dator.

       Anvisningar finns i Visa en kunds systeminformation.

       2Gör något av följande i fönstret Systeminformation:
       • För att spara informationen till en fil väljer du Spara.

       • Välj Skriv ut för att skriva utinformationen.

       Logga in på en kunds dator som en annan användare – översikt

       Under en supportsession kan du logga in på en kunds dator som en annan användare. Du kan till exempel vilja logga in på datorn med ett administratörskonto så att du kan utföra fler aktiviteter på datorn. Om kundens dator är ansluten till ett internt nätverk loggar du in med ett konto på det nätverket.

       När du tillfälligt loggar in som en annan användare loggas kunden ut från datorn. För Windows 7- och Vista-användare stängs alla program som kördes på kundens dator.

       Du kan när som helst logga ut från kundens dator under sessionen och automatiskt logga in kunden på datorn igen. Om du loggade in på kundens dator när du avslutade sessionen loggar supporthanteraren automatiskt in kunden på datorn igen.

       Logga in på en kunds dator som en annan användare

        1Gör något av följande:
        • Välj Logga in som annan användare under Kundinformationpå CSR-instrumentpanelen.

        • I ikonfältet eller i flersessionsfönstret väljer du knappen Session och väljer sedan Kunddator när > logga in som annan användare.

        Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran om att logga in på dennes dator. Din begäran visas i en meddelanderuta på kundens skärm. Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i meddelanderutan.

        2Välj OK för att stänga meddelanderutan på din dator.

        Om kunden har godkänt din begäran visas dialogrutan Logga in på kunddator.

        3Ange den kontoinformation som krävs och välj sedan OK.

        Starta om en kunds dator

        Under en supportsession kan du starta om en kunds dator från din dator. När kundens dator har startats om kan kunden delta i supportsessionen automatiskt utan att behöva ange sessionsnummer eller annan information.

         1Gör något av följande:
         • Välj Starta om under Kundinformation på CSR-instrumentpanelen.

         • I ikonfältet eller i flersessionsfönstret väljer du knappen Session och väljer sedan Kunddator när du > starta om .

         Ett meddelande visas som informerar dig om att kunden har mottagit din begäran för att starta om dennes dator. Din begäran visas i en meddelanderuta på kundens skärm. Kunden måste ge dig behörighet genom att välja OK i meddelanderutan.

         2Välj OK för att stänga meddelanderutan på din dator.

         Kundens dator startas om. Kunden måste sedan logga in på sin dator eller sitt nätverk. På kundens skärm visas sedan ett meddelande, som låter kunden delta i supportsessionen igen.

         Var den här artikeln användbar?