Administrer en kundes computer i Cisco Webex Support

Når du har fået adgang til en kundes computer og kan se systemoplysningerne, kan du beslutte, hvad der skal gøres. Du kan oprette eller køre et script under en session, hvis du kan se, hvad problemet er.

Vis kunders systemoplysninger

Under en supportsession kan du med kundens tilladelse se detaljerede oplysninger om din kundes computer. Denne information kan hjælpe dig med at diagnosticere og reparere kundens computer. Hvis du eller din kunde ændrer systemet, kan du genstarte kundens computer eksternt og derefter se ændringerne i systeminformationen.

Når du har vist informationen om en kundes computer kan du enten udskrive eller gemme det i en fil.

  1Gør ét af følgende:
  • På kundeservicerepræsentantens instrumentpanel under Kundeinformationvælger du Systemoplysninger.

  • Vælg Kundesystemoplysninger på ikonbakken.

  • I multisessionsvinduet vælger du fanen Systeminformation for kunden.

  Kunden vil blive bedt om at give tilladelse til visning af systeminformationen. Efter kunden har givet tilladelse vil vinduet Systeminformation fremkomme.

  2(Valgfri) I listen til venstre kan du vælge en kategori til visning i panelet, der indeholder den tilsvarende information.
  3(Valgfri) For at vise de nyeste systeminformationer kan du vælge Opdater.

  Vis en liste over tilgængelige scripts

  Et brugerdefineret script er et script, som du eller en anden kundeservicerepræsentant kan oprette og afvikle på kundens computer. Et sådant script, når det først er oprettet, er ofte nyttigt i andre supportsessioner.

  Du kan oprette sådanne hyppigt anvendte scripts og gemme dem i biblioteket Kundescripts til udvælgelse og overførsel efter behov under en supportsession.

   1Log ind på dit Webex-supportwebsted.
   2Vælg Scriptbibliotek i venstre navigationsbjælke.

   Du kan oprette, ændre, publicere eller slette brugerdefinerede scripts fra biblioteket Brugerdefinerede scripts. Vælg en kolonneoverskrift for sortering af scripts.

   Opret og publicer et brugerdefineret script.

   Du kan redigere eller slette ethvert brugerdefineret script, som du laver.

    1Vælg Tilføj nyt script.
    2Indtast et unikt navn til Scriptnavn.
    3Vælg en kategori.

    Din webstedsadministrator opretter kategorier.

    4(Valgfri) Indtast en beskrivelse for at tydeliggøre formålet med scriptet.
    5Hvis du vil gøre dette script tilgængeligt for dig selv og andre kundeservicerepræsentanter under supportsessioner, vælg Udgiv til scriptbibliotek.
    6Vælg Søg for at navigere til scriptudførelsesfilen.
    7Vælg Søg, hvis der behøves et andet script som input til udførelsesscriptet.
    8Vælg Indsend eller OK.

    Hvis scriptet indeholder fejl, for eksempel hvis scriptnavnet eksisterer, kan du rette fejlene. Så snart scriptet er succesfuldt afsendt, er det nye script oprettet og vist i scriptbiblioteket.

    Ændr eller slet et brugerdefineret script

     1Log ind på dit Webex Support-websted.
     2Vælg Scriptbibliotek i venstre navigationsbjælke.
     3Under søjlen Handlinger skal du vælge Rediger eller Slet.
     • Rediger - ændr scriptdefinitionen, inklusiv ændring af scripteksekveringsfilen eller inputfilen, der kræves af den eksekverbare fil, om nogen.

     • Slet - bekræft sletteanmodning for at slette scriptet fra biblioteket. Du kan kun slette de scripts, du selv har oprettet.

     Kør et brugerdefineret script under en session

     Mens du er i sessionen med kunden, kan du overføre og afvikle en eller flere brugerdefinerede scripts på din kundes computer for hurtigt at kunne evaluere og løse problemer.

     • Scripts kan fylde op til 1 MB.

     • Flere scripts, der skal afvikles efter hinanden, skal specificeres her.

     • I et multisessionsvindue kan scripts afvikles sideløbende med multisessionerne.

     • Vælg en kolonneoverskrift for sortering af scriptbiblioteket.

      1I Kundeservicerepræsentantens konsolmenu vælger du Kundecomputer > Brugerdefineret scriptbibliotek.
      2Anvend Flyt op- eller Flyt ned-tasterne for at sortere scripts.
      3Vælg Kør scripts.

      Scripts afvikles i midlertidige mapper. Intet forbliver på kundens computer, når scriptafviklingen er fuldført.

      Kunden bedes om at give tilladelse. Efter godkendelsen er modtaget, afvikles scripterne på kundens computer.

      Logfilen for scriptet vises i chatvinduet sammen med de eventuelle fejl, der måtte være opstået. Loggen er også tilgængelig i rapporten Sessionsdetaljer.

      Gem og udskriv information om kundens computer.

      Hvis du ser oplysninger om en kundes computer, kan du enten:

      • Gem oplysningerne i en tekstfil (.txt).

      • Udskriv oplysningerne på en printer tilsluttet til din computer.

      Support Manager viser informationskategorierne for en kundes computer i separate paneler. Den gemte fil eller udskriften inkluderer imidlertid systeminformation for alle kategorier. Du skal gemme eller udskrive hver informationskategori individuelt.

       1Vis information om kundens computer.

       Se Se en kundes systemoplysninger for vejledning.

       2Gør ét af følgende i vinduet med systemoplysninger:
       • Vælg Gem for at gemme informationen i en fil.

       • Hvis du vil udskrive informationen, skal du vælge Udskriv.

       Oversigt over indlogning på en kundes computer som en anden bruger

       Under en supportsession kan du logge på en kundes computer som en anden bruger. Vil du for eksempel gerne logge på computeren med en administratorkonto, så kan du udføre flere aktiviteter på computeren. Hvis kundens computer er knyttet til et internt netværk, skal du logge på med en konto fra det netværk.

       Når du logger på som en anden bruger, logges kunden midlertidigt ud af computeren. For Windows 7- og Vista-brugere lukkes alle applikationer, der var kørende på kundens computer.

       Du kan logge ud fra kundens computer når som helst under sessionen og automatisk logge kunden tilbage på computeren. Hvis du er logget på kundens computer, når du afslutter sessionen, logger Support Manager automatisk kunden tilbage på deres computer.

       Log ind på en kundes computer med en anden Bruger

        1Gør ét af følgende:
        • På kundeservicerepræsentantens instrumentpanel under Kundeinformation vælger du Log ind som en anden bruger.

        • På ikonbakken eller i multisessionsvinduet vælger du knappen Session og derefter Kundecomputer, > Log ind som en anden bruger .

        En meddelelse fremkommer, der informerer dig om, at kunden har modtaget en anmodning om at logge ind på deres computer. Din anmodning fremkommer i meddelelsesfeltet på kundens skærm. Kunden skal give tilladelse til dig ved at vælge OK i meddelelsesfeltet.

        2Vælg OK for at lukke meddelelsesfeltet på din computer.

        Hvis kunden godkender din anmodning, fremkommer dialogboksen Log på kundens computer.

        3Angiv de krævede kontooplysninger, og vælg derefter OK.

        Genstart af en Kundes computer

        Under en supportsession kan du genstarte en kundes computer via ekstern adgang. Når kundens computer genstarter, kan kunden tilmelde sig supportsessionen automatisk igen uden at skulle give sessionsnummer eller anden information.

         1Gør ét af følgende:
         • På kundeservicerepræsentantens instrumentpanel under Kundeinformationvælger du Genstart computer.

         • På ikonbakken eller i multisessionsvinduet vælger du knappen Session og derefter Kundecomputer til > Genstart .

         En meddelelse fremkommer, der informerer dig om, at kunden har modtaget din anmodning om at genstarte computeren. Din anmodning fremkommer i meddelelsesfeltet på kundens skærm. Kunden skal give tilladelse til dig ved at vælge OK i meddelelsesfeltet.

         2Vælg OK for at lukke meddelelsesfeltet på din computer.

         Kundens computer genstarter. Kunden skal derefter logge ind på computeren eller netværket. En meddelelse fremkommer på kundens skærm, der gør det muligt for kunden at deltage i supportsessionen igen.

         Var denne artikel nyttig?