Administrer en kundes datamaskin i Cisco Webex Support

Når du har fått tilgang til en kundes datamaskin og vist systeminformasjonen, kan du finne ut hva som skal gjøres. Du kan opprette eller kjøre et skript under en økt, hvis du finner ut hva problemet er.

Vis kundens systeminformasjon

Under en støtteøkt, med kundens tillatelse, kan du se detaljert informasjon om kundens datamaskin. Denne informasjonen kan hjelpe deg med å diagnostisere og reparere kundens datamaskin. Hvis du eller kunden endrer systemet, kan du starte kundens datamaskin på nytt eksternt, og deretter vise endringene i systeminformasjonen.

Når du viser informasjon om en kundes datamaskin, kan du enten skrive den ut eller lagre den i en fil.

  1Gjør én av følgende:
  • Velg Systeminformasjon under Kundeinformasjon på instrumentbordet for kundeservicerepresentant.

  • Velg Kundesysteminformasjon i ikonskuffen.

  • Velg Systeminformasjon-fanen for kunden i flerøktsvinduet.

  Kunden blir bedt om tillatelse til å vise systeminformasjonen. Når kunden har gitt tillatelse, vises Systeminformasjon-vinduet.

  2(Valgfritt) Velg en kategori for å vise et panel som inneholder den tilsvarende informasjonen i listen til venstre.
  3(Valgfritt) Hvis du vil se den nyeste systeminformasjonen, velger du Oppdater.

  Vise en liste over tilgjengelige skript

  Et egendefinert skript er et skript som du eller en annen kundeservicerepresentant kan opprette for å kjøre på en kundes datamaskin. Et slikt skript, når det er opprettet, er ofte nyttig i andre støtteøkter.

  Du kan opprette skript som brukes ofte, og deretter lagre dem i Egendefinerte skript-bibliotek for valg og opplasting under en støtteøkt.

   1Logg på Webex Support-nettstedet.
   2Velg Skriptbibliotek på venstre navigasjonslinje.

   Du kan opprette, endre, publisere eller slette kundeskript fra Egendefinerte skript-biblioteket. Velg en kolonneoverskrift for å sortere skriptene.

   Opprette og publisere et egendefinert skript

   Du kan redigere eller slette et egendefinert skript du oppretter.

    1Velg Legg til nytt skript.
    2Angi et unikt navn som Skriptnavn.
    3Velg en kategori.

    Nettstedsadministratoren oppretter kategorier.

    4(Valgfritt) Skriv inn en beskrivelse for å avklare formålet med skriptet.
    5Hvis du vil at dette skriptet skal være tilgjengelig for deg selv og andre kundeservicerepresentanter under støtteøkter, velger du Publiser til skriptbibliotek.
    6Velg Bla gjennom for å gå til skriptutførelsesfilen.
    7Hvis et annet skript kreves som inndata til kjøringsskriptet, velger du Bla gjennom.
    8Velg Send inn eller OK.

    Hvis skriptet inneholder feil, for eksempel hvis skriptnavnet finnes, kan du rette feilene. Når skriptet er sendt, opprettes det nye skriptet og vises i Skriptbiblioteket.

    Endre eller slette et egendefinert skript

     1Logg på Webex Support-nettstedet.
     2Velg Skriptbibliotek på venstre navigasjonslinje.
     3Velg Rediger eller Slett i Handlinger-kolonnen.
     • Rediger – endre skriptdefinisjonen, inkludert endring av skriptutførelsesfilen eller en eventuell inndatafil som kreves av kjøringsfilen.

     • Slett – bekreft sletteforespørselen for å slette skriptet fra biblioteket. Du kan kun slette skriptene du har opprettet.

     Kjøre et egendefinert skript under en økt

     Når du er i en økt med en kunde, kan du laste opp og kjøre ett eller flere egendefinerte skript på kundens datamaskin, for raskt å evaluere og løse problemer.

     • Skript kan være opptil 1 MB store.

     • Flere skript kjøres sekvensielt i den rekkefølgen du angir her.

     • I et flerøktsvindu kan skriptutførelse fortsette samtidig, på tvers av flere økter.

     • Velg en kolonneoverskrift for å sortere skriptbiblioteket.

      1Velg Kundens datamaskin > Egendefinerte skript-bibliotek i menyen for kundeservicerepresentantkonsoll.
      2Bruk tastene Flytt opp eller Flytt ned for å sette skriptene i rekkefølge.
      3Velg Kjør skript.

      Skript kjøres i midlertidige mapper. Ingenting blir værende på kundens datamaskin når skriptutførelsen er fullført.

      Kunden blir bedt om å gi tillatelse. Når tillatelsen er mottatt, kjøres skriptene på kundens datamaskin.

      Loggutdataene for skriptet vises i Chat-vinduet sammen med eventuelle feil som kan ha oppstått. Loggen er også tilgjengelig i Øktdetaljer-rapporten.

      Lagre og skrive ut informasjon om en kundes datamaskin

      Hvis du viser informasjon om en kundes datamaskin, kan du gjøre ett av følgende:

      • Lagre informasjonen i en tekstfil (.txt).

      • Skrive ut informasjonen på en skriver som er koblet til datamaskinen.

      Support Manager viser informasjonskategorier om en kundes datamaskin på separate paneler. Den lagrede filen eller utskriften inneholder systeminformasjonen i alle kategoriene. Du trenger ikke å lagre eller skrive ut hver informasjonskategori individuelt.

       1Vis informasjon om kundens datamaskin.

       Hvis du vil ha flere instruksjoner, kan du se Vis kundens systeminformasjon.

       2Gjør ett av følgende i Systeminformasjon-vinduet:
       • Hvis du vil lagre informasjonen i en fil, må du velge Lagre.

       • Hvis du vil skrive ut informasjonen, må du velge Skriv ut.

       Oversikt over logge på en kundes datamaskin som en annen bruker

       Du kan logge på en kundes datamaskin som en annen bruker under en støtteøkt. Det kan for eksempel hende at du vil logge på datamaskinen via en administratorkonto, slik at du kan utføre flere aktiviteter på datamaskinen. Hvis kundens datamaskin er koblet til et internt nettverk, må du logge på med en konto på det nettverket.

       Hvis du logger på som en annen bruker, logges kunden midlertidig av datamaskinen. For de som bruker Windows 7 og Vista, lukkes alle programmene som kjørte på kundens datamaskin.

       Du kan når som helst logge av kundens datamaskin i løpet av økten, og automatisk logge kunden tilbake på datamaskinen. Hvis du er logget på kundens datamaskin når du avslutter økten, logger Support Manager automatisk kunden tilbake på datamaskinen.

       Logg på en kundes datamaskin som en annen bruker

        1Gjør én av følgende:
        • Velg Logg på som en annen bruker under Kundeinformasjon på instrumentbordet for kundeservicerepresentant.

        • Velg Økt-knappen, og deretter Kundedatamaskin > Logg på som en annen bruker i ikonskuffen i flerøktsvinduet.

        Det dukker opp en melding som forteller at kunden har mottatt forespørselen om å logge på datamaskinen deres. Forespørselen vises i en meldingsboks på kundens skjerm. Kunden må gi deg tillatelse ved å velge OK i meldingsboksen.

        2Velg OK for å lukke meldingsboksen på datamaskinen.

        Hvis kunden godkjente forespørselen, vises dialogboksen Logg på kundedatamaskin.

        3Angi den nødvendige kontoinformasjonen, og velg deretter OK.

        Start en kundes datamaskin på nytt

        Du kan starte datamaskinen til en kunde på nytt eksternt under en støtteøkt. Når kundens datamaskin starter på nytt, kan kunden bli med i støtteøkten igjen automatisk, uten å måtte oppgi øktnummeret eller annen informasjon.

         1Gjør én av følgende:
         • Velg Start datamaskin på nytt under Kundeinformasjon på instrumentbordet for kundeservicerepresentant.

         • Velg Økt-knappen, og deretter Kundens datamaskin > Start på nytt på ikonpanelet eller i flerøktsvinduet.

         Det dukker opp en melding som forteller at kunden har mottatt forespørselen om å starte datamaskinen på nytt. Forespørselen vises i en meldingsboks på kundens skjerm. Kunden må gi deg tillatelse ved å velge OK i meldingsboksen.

         2Velg OK for å lukke meldingsboksen på datamaskinen.

         Kundens datamaskin starter på nytt. Kunden må deretter logge på datamaskinen eller nettverket igjen. Det vises en melding på kundens skjerm, slik at kunden kan bli med i støtteøkten igjen.

         Var denne artikkelen nyttig?