Podrobnosti o oznámení tísňového volání

Při tísňovém volání je na zadanou e-mailovou adresu odesláno e-mailové oznámení. Před zapnutím této funkce se ujistěte, že uživatelé o tomto chování vědí. Oznámení obsahuje:

  • Datum a čas zahájení tísňového volání

  • Vytočené číslo

  • ID uživatele, jméno a příjmení

  • Rozšíření uživatele (pokud je přiřazeno)

  • Telefonní číslo uživatele (pokud je přiřazeno) – Přidělené telefonní číslo uživatele nemusí odpovídat telefonnímu číslu nastavenému jako ID volajícího a předanému jako číslo pro zpětné volání tísňovým službám. Pokud je volající pouze rozšíření, je v oznámení uvedeno pouze rozšíření.

  • ID a název umístění – informace o umístění, ke kterému je uživatel přiřazen.

  • Adresa umístění – hlavní adresa definovaná pro umístění, ke kterému je uživatel přiřazen. Toto místo nemusí odpovídat fyzickému místu, kde bylo tísňové volání uskutečněno.

Vygenerovaný e-mail je k dispozici pouze v angličtině. Překlad e-mailu s oznámením o tísňovém volání není v současné době podporován.

Od: adresa v e-mailu s oznámením je neupravitelná e-mailová adresa, na kterou nelze odpovědět.

Ve výchozím nastavení je funkce Oznámení o tísňovém volání zakázána.

Povolit jednotlivým místům zapnout nouzová oznámení

Můžete povolit jednotlivá místa pro zapnutí oznámení o tísňových voláních. To je užitečné v případech, kdy jednotlivá místa chtějí, aby bylo e-mailové oznámení odesláno na konkrétní e-mailové adresy. Před konfigurací tohoto nastavení na úrovni umístění je nutné jej nejprve zapnout na úrovni organizace.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Služby > Volání > Nastaveníslužby a pak přejděte na Oznámenío tísňovém volání.

2

Zapněte oznámení o tísňovém volání a pak zvolte Povolit jednotlivým místům zapnutí oznámení.

3

Jakmile povolíte pro jednotlivá místa zapnutí oznámení, přejděte na Služby > Volání > Umístěnía pak vyberte umístění, které chcete upravit.

4

V části Tísňové voláníklikněte na Oznámenítísňového volání.

5

Přepněte na oznámenítísňového volání, pokud je to možné.

6

Vyberte, jak chcete pro toto místo odesílat oznámení o tísňovém volání:

  • E-mailspecifický pro danou lokalitu – Pokud vyberete tuto možnost, zadejte e-mailovou adresu, na kterou budou odesílána všechna oznámení o tísňovém volání.

  • Výchozí e-mailorganizace – Tato možnost je zakázaná, pokud není nastavená na úrovni organizace v části Nastaveníslužby.

Zapnutí e-mailových oznámení pro všechna místa

E-mailové oznámení můžete nastavit tak, aby se vztahovalo na všechna umístění v rámci organizace.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Služby > Volání > Nastaveníslužby a pak přejděte na Oznámenío tísňovém volání.

2

Zapněte možnost Oznámení o tísňovém volání a pak zvolte Zapnout e-mailová oznámení pro všechna místa.

3

Zadejte e-mailovou adresu, na kterou budou zasílána všechna oznámení o tísňovém volání.

Co dělat dál

Po použití tohoto nastavení přejdou oznámení o tísňovém volání pro všechna místa v rámci této organizace na e-mailovou adresu nakonfigurovanou v předchozím kroku. Chcete-li pro konkrétní místo zvolit jinou e-mailovou adresu pro oznámení, přejděte na služby > Volání > Místa > Oznámení otísňovém volání.

Testování

Pobočky ve Spojených státech a Kanadě podporují použití čísla 933 jako severoamerického čísla tísňového testu. Toto číslo umožňuje testování generování e-mailů tísňového volání vytočením čísla 933, aniž by to upozornilo pracovníky veřejné bezpečnosti.


V závislosti na vaší veřejné telefonní síti nebo poskytovateli tísňových služeb můžete mít další možnosti testování tísňového volání.