Szczegóły powiadomienia o połączeniach alarmowych

Po nawiązaniu połączenia alarmowego na podany adres e-mail wysyłane jest powiadomienie e-mail. Upewnij się, że użytkownicy są świadomi tego zachowania, zanim włączysz tę funkcję. Powiadomienie zawiera:

  • Data i godzina rozpoczęcia połączenia alarmowego

  • Wybrany numer

  • Identyfikator użytkownika, imię i nazwisko

  • Rozszerzenie użytkownika (jeśli jest przypisane)

  • Numer telefonu użytkownika (jeśli został przypisany) — numer telefonu przypisany przez użytkownika może nie odpowiadać numerowi telefonu ustawionemu jako identyfikator dzwoniącego i przekazany jako numer oddzwaniania służbom ratunkowym. Jeśli dzwoniący jest tylko rozszerzeniem, tylko rozszerzenie jest dostarczane w powiadomieniu.

  • Identyfikator i nazwa lokalizacji — informacje o lokalizacji, do której użytkownik jest przypisany.

  • Adres lokalizacji — główny adres zdefiniowany dla lokalizacji, do której użytkownik jest przypisany. Ta lokalizacja może nie odpowiadać fizycznej lokalizacji, w której zostało umieszczone połączenie alarmowe.

Wygenerowany adres e-mail jest dostępny tylko w języku angielskim. Tłumaczenie wiadomości e-mail z powiadomieniem o połączeniu alarmowym nie jest obecnie obsługiwane.

Od: adres w wiadomości e-mail z powiadomieniem jest nieedytowalnym adresem e-mail typu "nie odpowiadaj".

Domyślnie powiadomienia o połączeniach alarmowych są wyłączone.

Zezwalaj poszczególnym lokalizacjom na włączanie powiadomień alarmowych

W poszczególnych lokalizacjach można włączyć powiadomienia o połączeniach alarmowych. Jest to przydatne, gdy poszczególne lokalizacje chciałyby, aby powiadomienie e-mail było wysyłane na określone adresy e-mail. Aby to ustawienie można było skonfigurować na poziomie lokalizacji, należy je najpierw włączyć na poziomie organizacji.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.commenu , przejdź do pozycji Usługi > > Ustawieniausługi połączeń , a następnie przewiń do pozycji Powiadomienie opołączeniach alarmowych.

2

Włącz powiadomienie o połączeniach alarmowych, a następnie wybierz opcję Zezwalaj poszczególnym lokalizacjom na włączanie powiadomień.

3

Po włączeniu powiadomień dla poszczególnych lokalizacji przejdź do sekcji Usługi > Połączenia > lokalizacjami, a następnie wybierz lokalizację do zmodyfikowania.

4

W obszarze Połączeniaz numerami telefonów alarmowych kliknij pozycję Powiadomienie opołączeniu alarmowym.

5

Włącz powiadomienie opołączeniu alarmowym, jeśli dotyczy.

6

Wybierz sposób wysyłania powiadomień o połączeniach alarmowych dla tej lokalizacji:

  • Wiadomość e-mailzwiązana z lokalizacją – jeśli wybierzesz tę opcję, wprowadź adres e-mail, na który będą wysyłane wszystkie powiadomienia o połączeniach alarmowych.

  • Domyślny adres e-mailorganizacji — ta opcja jest wyłączona, jeśli nie jest skonfigurowana na poziomie organizacji w obszarze Ustawieniausługi.

Włączanie powiadomień e-mail dla wszystkich lokalizacji

Możesz skonfigurować powiadomienie e-mail, które będzie stosowane do wszystkich lokalizacji w organizacji.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.commenu , przejdź do pozycji Usługi > > Ustawieniausługi połączeń , a następnie przewiń do pozycji Powiadomienie opołączeniach alarmowych.

2

Włącz powiadomienia o połączeniach alarmowych, a następnie wybierz włącz powiadomienia e-mail dla wszystkich lokalizacji.

3

Wprowadź adres e-mail, na który będą wysyłane wszystkie powiadomienia o połączeniach alarmowych.

Co dalej?

Po zastosowaniu tego ustawienia powiadomienia o połączeniach alarmowych dla wszystkich lokalizacji w tej organizacji są kierowane na adres e-mail skonfigurowany w poprzednim kroku. Jeśli chcesz wybrać inny adres e-mail powiadomienia dla określonej lokalizacji, przejdź do sekcji Usługi > Dzwonienie > lokalizacje > Powiadamianie opołączeniach alarmowych.

Testowanie

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie obsługują użycie numeru 933 jako numeru testowego w Ameryce Północnej. Numer ten umożliwia testowanie generowania wiadomości e-mail z numerem alarmowym poprzez wybranie numeru 933, bez powiadamiania personelu bezpieczeństwa publicznego.


W zależności od dostawcy sieci PSTN/służb ratunkowych mogą być dostępne inne funkcje testowania połączeń alarmowych.