Underretningsdetaljer for nødopkald

Når der foretages et nødopkald, sendes en e-mailmeddelelse til den angivne e-mailadresse. Sørg for, at dine brugere er opmærksomme på dette problem, før du aktiverer denne funktion. Meddelelsen omfatter:

  • Dato og starttid for nødopkaldet

  • Nummer indtastet

  • Brugers id, for- og efternavn

  • Brugers forlængelse (hvis tildelt)

  • Brugerens telefonnummer (hvis tildelt)—Brugerens tildelte telefonnummer og svarer muligvis ikke til det telefonnummer, der er angivet som opkalder-id og videregives som et tilbagekaldsnummer til nødtjenesterne. Hvis opkalderen kun er forlængelse, er det kun lokalnummer, der gives i meddelelsen.

  • Placerings-id og -navn– oplysninger om den placering, som brugeren er tildelt.

  • Placeringsadresse– hovedadressen defineret for den placering, som brugeren er tildelt. Denne placering svarer muligvis ikke til den fysiske placering, hvor nødopkaldet blev afgivet.

Den genererede e-mail er kun tilgængelig på engelsk. Oversættelser af e-mailunderretningen om nødopkald understøttes ikke i øjeblikket.

Den Fra: adresse i e-mailmeddelelsen er en ikke-redigerbar e-mailadresse til ikke-svar.

Som standard er underretninger om nødopkald deaktiveret.

Tillad individuelle placeringer at aktivere nødunderretninger

Du kan aktivere individuelle placeringer til at aktivere underretninger om nødopkald. Dette er nyttigt, når individuelle placeringer ønsker, at e-mailmeddelelsen sendes til specifikke e-mailadresser. Før denne indstilling kan konfigureres på placeringsniveau, skal den først aktiveres på organisationsniveau.

1

I kundevisningen i skal du https://admin.webex.comgå til Tjenester > Opkald > -tjenesteindstillingerog derefter rulle ned til Underretning om nødopkald.

2

Slå underretning om nødopkald til og fra, og vælg Tillad individuelle placeringer at aktivere underretning.

3

Når funktionen er aktiveret for individuelle placeringer, skal du gå til Tjenester > Opkald > placeringer og derefter vælge placeringen, der skal modificeres.

4

Under Nødopkald skaldu klikke på Underretning om nødopkald.

5

Slå besked om nødopkald til/fra, hvis relevant.

6

Vælg, hvordan du ønsker, at der sendes underretninger om nødopkald for denne placering:

  • Placeringsspecifik e-mail-Hvisdu vælger denne valgmulighed, skal du indtaste e-mailadressen, hvor alle nødopkaldsmeddelelser vil blive sendt.

  • Organisationens standard e-mail— Denne valgmulighed er deaktiveret, hvis den ikke er op konfigureret på organisationsniveau under Tjenesteindstillinger.

Slå e-mailunderretninger til for alle placeringer

Du kan opsætte en e-mailmeddelelse, der skal anvendes på alle placeringer i en organisation.

1

I kundevisningen i skal du https://admin.webex.comgå til Tjenester > Opkald > -tjenesteindstillingerog derefter rulle ned til Underretning om nødopkald.

2

Slå underretning om nødopkald til og fra og vælg Aktiver e-mailunderretninger for alle placeringer.

3

Indtast e-mailadressen, hvor alle underretninger om nødopkald vil blive sendt.

Hvad er næste trin?

Når denne indstilling anvendes, går underretninger om nødopkald for alle placeringer i denne organisation til den e-mailadresse, der er konfigureret i det forrige trin. Hvis du vil vælge en anden e-mailunderretning-adresse for en bestemt placering, skal du gå til Tjenester >Opkald > placeringer > nødopkaldsmeddelelse.

Test

Steder i USA og Canada understøtter brugen af 933 som et nordamerikansk nødtestnummer. Dette nummer tillader test af e-mail generation af nødopkald ved at ringe til 933 uden at advare den offentlige sikkerhedsafdeling.


Afhængigt af PSTN/nødtjenesteudbyder kan du have andre funktioner til nødopkaldstest.