Přehled

Můžete omezit všem uživatelům připojování ke schůzkám mimo vaši organizaci nebo omezit přístup k určitým funkcím schůzky, abyste se ujistili, že uživatelé dodržují zásady vaší organizace. Když se uživatelé pokusí použít zakázanou funkci, zobrazí se indikátor, který jim dá vědět o omezení nastaveném organizací.

Aby bylo zajištěno zabezpečení, doporučujeme použít omezení na vaše prohlížeče a všechna vaše zařízení.


 
Omezení spolupráce podporují pouze aplikace Webex Meetings a Webex Webinars. Tato omezení neplatí pro aplikace Webex Events (klasická verze), Webex Training a Webex Support.

Tato nastavení platí pouze pro uživatele, kteří jsou v klientovi aplikace Webex Meetings verze 42.3 nebo vyšší a klientovi aplikace Webex verze 43.6 nebo vyšší.

Uživatelé mohou tato omezení obejít tím, že se připojí k interním a externím schůzkám pomocí svých osobních e-mailových adres nebo jako hosté. Chcete-li zabránit tomu, aby uživatelé tato omezení obcházeli, postupujte podle kroků v části Omezit funkce spolupráce pro zařízení se systémy Windows, Mac, Android a iOS a ve webových prohlížečích Chrome a Edge a přidejte token do podnikových zařízení a ujistěte se, že účty používané se zařízeními odpovídají omezením nastaveným vaší organizací.

Při použití omezení spolupráce:

 • Pokud se uživatel přihlásí s jiným ID organizace z registru, Control Hub se řídí nejvíce omezujícími zásadami. Jsou kontrolovány zásady uživatele i zásady organizace.
 • Pokud se uživatel přihlásí se stejným ID organizace v registru, Control Hub postupuje podle zásad přihlášeného uživatele.

Omezení spolupráce na úrovni skupiny nebo uživatele

Pokud chcete místo celé organizace nastavit zásady pro konkrétní skupiny nebo pro jednotlivé uživatele, můžete tak učinit vytvořením šablon nastavení schůzek.

Povolení nebo blokování připojení externích uživatelů ke schůzkám ve vaší organizaci

Uživatelům mimo vaši organizaci můžete povolit nebo zablokovat připojení ke schůzkám hostovaným uživateli ve vaší organizaci.

1

Přihlaste se do prostředí Control Hub a přejděte do části Služby > Schůzka.

2

Klikněte na možnost Nastavení.

3

V části Schůzky vyberte vedle položky Interní jednu z následujících možností:

 • Povolit všem externím uživatelům – uživatelé mimo vaši organizaci se mohou připojit ke schůzkám hostovaným uživateli ve vaší organizaci.
 • Povolit externí uživatele se schválenými e-mailovými doménami – uživatelé s e-mailovými doménami, které jste schválili, se mohou připojit ke schůzkám hostovaným uživateli ve vaší organizaci.
 • Blokovat všechny externí uživatele – uživatelé mimo vaši organizaci se nemohou připojit ke schůzkám hostovaným uživateli ve vaší organizaci.
4

Pokud jste vybrali Povolit externím uživatelům se schválenými e-mailovými doménami, zadejte schválenou e-mailovou doménu a klikněte na tlačítko Přidat. Můžete také přepínat Použít tato nastavení pouze na schůzky v soukromé místnosti zapnuto, chcete-li použít zásady pro interní schůzky.

Blokovat uživatelům připojování k externím schůzkám v prostředí Control Hub

Když uživatelům zablokujete připojení k externím schůzkám, nemohou se připojit ke schůzkám hostovaným na webech Webex mimo vaši organizaci. Můžete však uživatelům povolit připojovat se ke schůzkám na určitých webech Webex tím, že tyto weby Webex přidáte do schváleného nastavení seznamu.

Nové změny chování

Dříve jste mohli uživatelům povolit připojení k externím schůzkám a všechny funkce pro spolupráci, které jste omezili, by stále fungovaly. Pokud jste například během schůzek omezili konverzaci, uživatelé mohli i nadále používat panel konverzace na externích schůzkách, které byly ve schváleném seznamu.

Toto chování se nyní s nedávnou aktualizací změnilo. Schválený seznam je nyní seznamem webů, na kterých se uživatelé mohou připojit k externím schůzkám s nastavenými omezeními pro spolupráci. Pokud jste například omezili konverzaci, uživatelé nebudou moci panel konverzace používat na externích schůzkách.

1

Přihlaste se do prostředí Control Hub a přejděte do části Služby > Schůzka.

2

Klikněte na možnost Nastavení.

3

V části Schůzky vyberte jednu z následujících možností vedle položky Externí:

 • Povolit všechny externí weby – uživatelé se mohou připojit ke všem externím schůzkám.
 • Povolit schválené externí weby – uživatelé se mohou připojit pouze k externím schůzkám ze schválených webů Webex.
 • Blokovat všechny externí weby – uživatelé se nemohou připojit k externím schůzkám z žádného webu Webex.
4

Pokud jste vybrali Povolit schválené externí weby, zadejte název sitename Webex a klikněte na Přidat.

Co dělat dál

Pokud uživatelům povolíte připojovat se k externím schůzkám, můžete vybrat, které funkce pro spolupráci mají uživatelé k dispozici během externích schůzek.

Omezení funkcí pro spolupráci v aplikaci Webex Meetings

Tato nastavení platí pro uživatele, kteří se připojují k interním a externím schůzkám. Pokud chcete omezit funkce během schůzky, můžete vytvořit a použít vlastní typ relace nebo šablonu nastavení schůzky.

Typy relací podporují pouze interní zásady schůzek. Typy relací jsou použitelné, pouze pokud je uživatel hostitelem schůzky.

Šablony nastavení schůzky podporují interní a externí zásady schůzek. Šablony nastavení schůzky jsou použitelné, pokud je uživatel hostitelem nebo účastníkem schůzky.

1

Přihlaste se do prostředí Control Hub a přejděte do části Služby > Schůzka.

2

Klikněte na možnost Nastavení.

3

Přepněte funkce, které chcete povolit nebo zakázat pro uživatele během interních nebo externích schůzek:

Schůzky ve skupinách

NastaveníPopisK dispozici na platformě pro schůzky Webex Suite?
Vysílat zprávy Umožňuje hostiteli schůzky vysílat písemnou zprávu účastníkům jedné nebo všech schůzek ve skupinách. Ano

Nástroje pro spolupráci

NastaveníPopisK dispozici na platformě pro schůzky Webex Suite?
Poznámka

Pokud jste uživatel s omezeným přístupem a poznámky jsou zakázány, ostatní uživatelé nemohou k vašemu sdílení přidávat poznámky. Poznámky jsou pro vás blokovány. Když ostatní sdílejí, můžete zobrazit, co se sdílí, ale nemůžete přidávat poznámky. Pokud je hostitelem schůzky omezený uživatel, nikdo na schůzce nemůže přidávat poznámky.

Ano
Schůzky ve skupinách Vysílané zprávy – uživatelé mají přístup k vysílaným zprávám. Ano
Pořádání anket

Pokud je tato možnost zakázána, uživatel s omezeným přístupem nemůže funkci pořádání ankety použít.

Ne

Otázky a odpovědi

Pokud je tato možnost zakázána, uživatel s omezeným přístupem nemůže používat funkci otázek a odpovědí.

Ne

Na schůzce

NastaveníPopisK dispozici na platformě pro schůzky Webex Suite?
Konverzace Pokud je tato možnost zakázána, omezený uživatel nemůže odesílat ani přijímat zprávy konverzace. Ano
Skryté titulky Pokud je tato možnost zakázána, uživatel s omezeným přístupem nemůže použít funkci skrytých titulků. Ano
Vynutit virtuální pozadí Vyžaduje, aby uživatelé měli k zapnutí videa virtuální pozadí. Ano
Přenos souborů Pokud je tato možnost zakázána, uživatel s omezeným přístupem nemůže sdílet soubory a nemůže prohlížet ani stahovat sdílené soubory. Ano
Seznam účastníků Pokud je tato možnost zakázána, uživatel s omezeným přístupem nemůže zobrazit seznam účastníků. Ano
Stát se přednášejícím Pokud je tato možnost zakázána, uživatelé nemohou převzít roli přednášejícího.

 
To platí pouze pro hostitele. Pokud je účastníkem omezený uživatel, je povolena funkce Take presenter.
Ano
Poznámky Pokud je tato možnost zakázána, uživatel s omezeným přístupem nemůže používat funkci Poznámky. Ne
Webex Assistant Pokud je tato možnost zakázána, služba Webex Assistant není na schůzce dostupná.

 
To platí pouze pro hostitele. Pokud je uživatel s omezeným přístupem účastníkem, je povolena funkce Webex Assistant.
Ano

Záznam

NastaveníPopis

K dispozici na platformě pro schůzky Webex Suite?

Nahrávání do clouduPokud je tato možnost zakázána, uživatel s omezeným přístupem nemůže nahrávat schůzku do cloudu.Ano
Místní nahrávání

Pokud je tato možnost zakázána, uživatel s omezeným přístupem nemůže nahrávat schůzku do svého místního počítače.

Ano

Dálkové ovládání

 • Zapnutí dálkového ovládání – uživatelé mohou během schůzky vzdáleně ovládat jiný počítač a umožnit komukoli vzdáleně ovládat své počítače.

NastaveníPopisK dispozici na platformě pro schůzky Webex Suite?
Dálkové ovládání aplikacePokud tuto možnost nezaškrtnete, uživatel s omezeným přístupem nemůže vzdáleně ovládat aplikaci jiného uživatele.Ne
Dálkové ovládání plochyPokud tuto možnost nezaškrtnete, uživatel s omezeným přístupem nemůže vzdáleně ovládat plochu jiného uživatele.Ano
Dálkové ovládání webového prohlížečePokud tuto možnost nezaškrtnete, nemůže uživatel s omezeným přístupem vzdáleně ovládat webový prohlížeč jiného uživatele.Ne

Sdílení

 • Povolit sdílení – povolte uživatelům sdílet svou obrazovku. Chcete-li zvýšit zabezpečení, vypněte tuto a/nebo následující funkce sdílení.

NastaveníPopisK dispozici na platformě pro schůzky Webex Suite?
Sdílení aplikacíPokud tuto možnost nezaškrtnete, uživatel s omezeným přístupem nemůže sdílet aplikaci.Ano
Sdílení plochyPokud tuto možnost nezaškrtnete, uživatel s omezeným přístupem nemůže sdílet svou plochu.Ano
Sdílení souborů a tabulePokud tuto možnost nezaškrtnete, uživatel s omezeným přístupem nemůže sdílet soubory ani tabuli.Ano
Sdílení webového prohlížečePokud tuto možnost nezaškrtnete, uživatel s omezeným přístupem nemůže sdílet svůj webový prohlížeč, ale může zobrazit sdílené webové prohlížeče ostatních.Ne
Sdílení kameryPokud tuto možnost nezaškrtnete, uživatel s omezeným přístupem nemůže sdílet video ze své kamery.Ano

Telefonní služby

 • Přímé volání (pouze hostitel)
  • Zpoplatněné – povolte pouze příchozí zpoplatněné hovory.
  • Zpoplatněné a bezplatné – povolte příchozí hovory, které jsou zpoplatněné nebo bezplatné.
  • Globální přímé volání – Povolte místnímu telefonnímu číslu volat na schůzky Webex. Místní čísla, která jsou k dispozici, závisí na konfiguraci webu služby Webex.
  • Identifikace volající linky (CLI)– Povolte dodatečné zabezpečení schůzek. Rozhraní příkazového řádku je forma ID volajícího, která odešle telefonní číslo volajícího do systému před přijetím hovoru. Další informace najdete v tématu Povolení ověřování rozhraní příkazového řádku pro aplikace Webex Meetings, Webinars a Training.
   • Pokud chcete při používání rozhraní příkazového řádku vyžadovat kód PIN, zaškrtněte políčko Použít ověřovací kód PIN.
 • Zpětné volání (pouze hostitel) – pokud je tato možnost zapnuta, platí pro hostitele. Pokud je však vypnuto, jsou zakázány pro všechny.

  Pokud je Zpětné volání zapnuto, můžete zaškrtnout políčko vedle položky Globální zpětné volání. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, všichni účastníci budou vyzváni k zadání svých telefonních čísel poté, co se připojí ke schůzce, a služba Webex zavolá zpět každému účastníkovi, aby je připojil ke schůzce.

 • VoIP – Povolte hostiteli a účastníkům používat VoIP.
 • Jiná telekonferenční služba (pouze hostitel) – Pokud je tato možnost vypnutá, hostitel nemůže používat telekonferenční službu třetí strany.

Video

 • Povolit video – povolit účastníkům zapnout video.
  • Standardní definice (360p)– Video uživatele smí streamovat pouze do 360p.
  • Vysoké rozlišení (720p)– Video uživatele může streamovat až 720p.

Přepsání nastavení

 • Při hostování přepsat nastavení účastníka –Povolte účastníkům sdílet stejné zásady schůzek jako hostitel.

  Správci mohou povolit přepsání nastavení schůzky a použít stávající šablony nastavení k vynucení zásad schůzek u konkrétních hostitelů. To znamená, že když hostitel zahájí schůzku, všichni účastníci se řídí zásadami hostitele, nikoli svými vlastními.


   
  To platí pouze pro interní schůzky.

Předsálí schůzek Webex

 • Povolit přizpůsobené předsálí – pokud je zapnete, můžete si předsálí schůzek přizpůsobit a také spravovat, zda si uživatelé mohou svá předsálí přizpůsobit.
 • Předsálí přizpůsobená organizace – vytvořte a spravujte vlastní přizpůsobené předsálí pro vaši organizaci. Pro organizaci můžete vytvořit až 10 předsálí. Ve svých lobby můžete provádět změny a prohlížet si je v reálném čase. Máte možnost vybrat výchozí předsálí. Pokud není vybráno, je vybráno výchozí předsálí Webex. Můžete upravit nebo odstranit jakékoli předsálí kromě výchozího předsálí Webex.

  Viditelnost jakékoli výchozí předsálí můžete ovládat. Zapnutím přístupu organizace umožníte uživatelům v rámci organizace vybrat předsálí z rozevírací nabídky v aplikaci Webex. Pokud je předsálí vypnuto, skryje se v rozevírací nabídce. Musíte mít vždy povoleno alespoň jedno výchozí předsálí.

  Výběrem výchozího předsálí organizace se toto předsálí ve výchozím nastavení uvidí všichni uživatelé ve vaší organizaci, pokud je nepřizpůsobí.

  Můžete také přiřadit různé výchozí předsálí různým skupinám uživatelů v organizaci.

 • Povolit uživatelům přizpůsobit předsálí – uživatelé ve vaší organizaci mohou přizpůsobit svá předsálí schůzek. Účastníci mohou vidět vlastní předsálí vašeho uživatele pro každou schůzku, kterou uživatel hostí.

  Můžete povolit nebo zakázat možnost uživatele přizpůsobit některé nebo všechny čtyři součásti předsálí, včetně zpráv, bannerů, log a videí nebo obrázků. Všechny tyto funkce jsou ve výchozím nastavení povoleny.

Omezení funkcí spolupráce pro zařízení Windows, Mac, Linux, Android a iOS a webové prohlížeče Chrome a Edge

Pokud chcete tato zařízení pro nastavení spolupráce ve své organizaci omezit, můžete upravit systémové soubory tak, aby se tato nastavení vztahovala na každého, kdo zařízení používá k připojení ke schůzce mimo vaši organizaci.

Chcete-li to provést, musíte nejprve najít a zkopírovat ID organizace v prostředí Control Hub. Po získání ID organizace postupujte podle kroků platných pro zařízení, která chcete upravit.


 

Ujistěte se, že jste v registru uzamkli ID organizace, aby je uživatelé nemohli sami změnit. Pokud uživatelé změní ID organizace, omezení pro spolupráci se na jejich zařízení nepoužijí.

Aby bylo zajištěno zabezpečení, doporučujeme použít omezení na vaše prohlížeče a všechna vaše zařízení.

1

Přihlaste se do prostředí Control Hub a přejděte do Správa > Účet.

2

Klikněte na ikonu Kopírovat v poli ID organizace.

Můžete si vybrat ze tří možností pro nastavení omezení funkcí spolupráce pro zařízení se systémem Windows:

 • Konfigurace ručně pomocí hodnoty registru – Konkrétní zařízení můžete ručně upravit přidáním ID organizace do registru:

  1. Otevřete registr a přejděte do kontextu, ve kterém chcete tuto zásadu použít. Jedním z těchto bodů:

   • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\

   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\

  2. Vytvořit novou hodnotu řetězce nazvanou OrganizationID.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na novou hodnotu a pak Upravit...
  4. Vložte ID organizace do dat hodnoty nového řetězce.
 • Konfigurace pomocí šablony zásad skupiny – můžete importovat šablonu správy zásad skupiny (.adm) a použít ID organizace na stejné hodnoty registru jako výše.

 • Konfigurace pomocí instalace MSI – K úpravě této hodnoty registru můžete spustit příkaz k instalaci aplikace webexapp.msi pomocí ID organizace: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Webex\Policies\OrganizationID.

Konfigurovat pomocí klíčů registru

 1. Otevřete Editor registru.

 2. Přidejte ID organizace k jedné z následujících hodnot registru:

  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

Konfigurovat pomocí šablony zásad skupiny

 1. Importovat .adm soubor.

 2. V nástroji pro správu zásad skupiny klikněte na následující možnost:

  • Konfigurace počítače pro použití ID organizace HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • Konfigurace uživatele k použití organizace HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 3. V navigačním podokně klepněte na položku Šablony pro správu > Klasické šablony pro správu (ADM) > Schůzky Cisco Webex > Obecná nastavení aplikace Cisco Webex Meetings.

 4. Dvakrát klikněte na možnost Konfigurovat ID organizace v aplikaci Cisco Webex.

 5. Klikněte na možnost Povoleno, do pole Možnosti přidejte ID organizace a klikněte na tlačítko Použít.

Konfigurovat pomocí instalace MSI

 1. Spusťte následující příkaz k instalaci webexapp.msi s pomocí ORGANIZATIONID parametr ke konfiguraci HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Webex\Policies\OrganizationID:

  msiexec /i webexapp.msi /log webexapp.log ORGANIZATIONID="xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

Chcete-li nastavit omezení spolupráce na zařízeních Mac, vytvořte .plist pojmenovaný soubor com.cisco.webexmeetings.config.plist pod /Library/Preferences/ a do souboru přidejte následující klíč:

Název klíče

Hodnota

Popis

ID (číslo)

%OrganizationID%

Pro omezení spolupráce zadejte ID organizace, které jste zkopírovali z prostředí Control Hub.

Chcete-li nastavit omezení spolupráce na mobilních zařízeních se systémem Android a iOS, musíte nakonfigurovat ID organizace pomocí služby Mobile Device Management Config.


 

Tato funkce funguje pouze pro mobilní zařízení, která používají aplikaci Webex Meetings ve verzi 41.7 a novější.

Konfigurační klíč

Typ hodnoty

Popis

ID (číslo)

Řetězec

Pro omezení spolupráce zadejte ID organizace, které jste zkopírovali z prostředí Control Hub.

Chcete-li, aby se zásady vaší organizace vztahovaly na uživatele, kteří se připojují z prohlížeče Google Chrome, musíte přidat modul zásad aplikace Webex Meetings stažený z obchodu Chrome Web Store a pak přidat pravidlo pro vaši organizaci do zásad.

Uživatelé, kteří mají zakázáno připojit se k určitým schůzkám, uvidí následující zprávu, když se pokusí připojit k omezené schůzce prostřednictvím prohlížeče Google Chrome.

 1. Otevřete stránku správce IT v prohlížeči Google Chrome na adrese https://admin.google.com.

 2. Přidejte rozšíření modulu plug-in zásad aplikace Webex Meetings na Chrome > Aplikace a rozšíření > Uživatelé a prohlížeče > Přidat aplikaci Chrome nebo rozšíření podle ID.

 3. Přidejte následující příponu podle ID: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.

 4. Přidejte následující pravidlo do zásad (pomocí vlastního ID organizace):

  {

  "orgID": {

  "Value": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

  }

  }

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu a vyberte možnost Vynutit instalaci.

Konfigurovat pomocí šablony zásad skupiny

K instalaci rozšíření zásad aplikace Webex Meetings můžete použít zásady skupiny.

Než začnete, ujistěte se, že jste importovali šablony ADM nebo ADMX pro prohlížeč Google Chrome.

 1. V Editoru zásad skupiny přejděte na Konfigurace počítače > Zásady > Šablony pro správu > Google Chrome > Rozšíření.

 2. Vyberte možnost „Konfigurovat seznam aplikací a rozšíření nainstalovaných silou“.

 3. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Upravit.

 4. Vyberte možnost Povoleno.

 5. Klikněte na možnost Zobrazit.

 6. Zadejte následující ID v části „Linky/Aplikace IDS a aktualizujte moduly <UNK>, které mají být tiše nainstalovány“.

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx
 7. Klikněte Použít .

Načtení konfigurace aplikací Chrome může chvíli trvat. Google Chrome můžete restartovat nebo znovu načíst zásady zadáním chrome://policy/ v adresním řádku.

Rozšíření zásad aplikace Webex Meetings Chrome

Nakonfigurujte ID organizace pomocí klíče registru pomocí zásad skupiny

Zásady skupiny Microsoft můžete použít k instalaci rozšíření zásad aplikace Webex Meetings do prohlížeče Google Chrome a konfiguraci ID organizace.

 1. V Editoru správy zásad skupiny vytvořte nový objekt zásad skupiny (GPO).

  Můžete také upravit existující objekt GPO.

 2. Propojte objekt GPO s organizací, která obsahuje vaše uživatele nebo zařízení, a přepněte do režimu úprav objektu GPO.

 3. Přejít na Konfigurace počítače > Předvolby > Nastavení systému Windows > Registr.

 4. Klikněte pravým tlačítkem na Registr a vyberte možnost Nová > Položka registru.

 5. V okně Nové vlastnosti registru vyberte kartu Obecné.

 6. V části Akce vyberte možnost Vytvořit.
 7. Zadejte následující údaje:

  • ÚlHKEY_LOCAL_MACHINE

  • Cesta ke kláveseSOFTWARE\Policies\Google\Chrome\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy

  • Název hodnotyorgID

  • Typ hodnotyREG_SZ

  • Data hodnoty – ID organizace poskytnuté společností Cisco.

 8. Klikněte Použít .

  Konfigurace ID organizace pomocí klíče registru pomocí zásad skupiny Chrome

Rozšíření zásad aplikace Webex Meetings je nutné nainstalovat a nakonfigurovat v prohlížečích Chrome. Tato konfigurace používá zásady omezení schůzek vaší organizace na uživatele, kteří se připojují ke schůzkám pomocí prohlížeče Chrome v počítačích Macos. Podrobnosti, které potřebujete, jsou:

 • ID linky: To je stejné pro všechny: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp
 • ID vaší organizace: Jedinečná pro vaši organizaci Webex. Toto ID můžete zkopírovat z centra Control Hub na Správa > Stránka účtu.

Používání konzole Google Admin

Popisuje postup vynucení instalace rozšíření Webex Meetings pomocí konzole Google Admin a konfigurace rozšíření pomocí ID organizace.

 1. Přihlaste se ke své konzoli Google Admin na adrese https://admin.google.com.

 2. Přejít na Chrome > Aplikace a rozšíření > Uživatelé a prohlížeče > Přidat aplikaci Chrome nebo rozšíření podle ID.

 3. Přidejte následující příponu podle ID: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.

 4. Přidejte následující pravidlo do zásad (pomocí vlastního ID organizace):

  {

  "orgID": {

  "Value": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

  }

  }

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu a vyberte možnost Vynutit instalaci.

Nastavení předvoleb systému MacOS

Popisuje, jak vynutit instalaci rozšíření Webex Meetings pomocí prohlížeče Chrome

ExtensionInstallForcelist
předvolby v systému MacOS a poté nakonfigurujte linku pomocí ID vaší organizace.
 1. Přečtěte si téma Forcelist v dokumentaci zásad Chrome Enterprise společnosti Google.
 2. K aktualizaci použijte software pro správu mobilních zařízení

  ExtensionInstallForcelist
  předvolby.
  • Přidejte následující ID linky: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp a

  • Přidejte adresu URL aktualizace linky: https://clients2.google.com/service/update2/crx

  Měli byste skončit s novým řetězcem v poli, který definuje instalační seznam síly rozšíření:

  
        <array>
        <string>denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx</string>
        <string>other-extension-id;other-extension-update-URL</string>
        <string>another-extension-id;another-extension-update-URL</string>
        </array>
       
 3. Nasaďte upravený konfigurační profil do počítačů MacOS.

  Rozšíření zásad služby Webex pro prohlížeč Chrome

 4. Ověřte, zda je linka nainstalována v počítači Mac.

Vytvořit profil konfigurace

Popisuje, jak nakonfigurovat ID organizace pro rozšíření zásad Webex.

 1. Vytvořit soubor se seznamem vlastností com.google.Chrome.extensions.denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.plist s ID organizace pomocí následující hodnoty:

  
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
        <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
        <plist version="1.0">
         <dict>
         <key>orgID</key>
         <string>xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx</string>
         </dict>
        </plist>
       
 2. Nasaďte upravený konfigurační profil do počítačů MacOS.

 3. Ověřte, zda se zásady schůzek použijí, když uživatel ve spravovaném počítači systému MacOS používá k připojení ke schůzce prohlížeč Chrome.

  ID organizace pro rozšíření zásad Webex

Pro uživatele, kteří se připojují z Microsoft Edge, můžete na svou organizaci použít omezení spolupráce. Rozšíření prohlížeče Google Chrome můžete použít také v prohlížeči Microsoft Edge.

Než začnete, ujistěte se, že je vaše zařízení zaregistrováno pro správu mobilních zařízení (MDM).

Vytvořit nový profil konfigurace

 1. Přihlaste se na stránku správce společnosti Microsoft a přejděte na Zařízení > Profily konfigurace > Vytvořit profil.

 2. Vyberte následující vlastnosti:

  • Platforma – Windows 10 nebo novější.

  • Typ profilu – šablony.

 3. Klikněte na Vytvořit.

 4. V části Základy vyberte název a popis zásad vaší organizace.

 5. Klepněte na tlačítko Další.

 6. Pod Nastavení konfigurace > Konfigurace počítače, vyhledejte položku „Ovládat, která rozšíření jsou nainstalována tiše“ a vyberte ji.

 7. Vyberte možnost Enabled (Povoleno) a do části „Linky/Aplikace IDS a aktualizujte moduly <UNK>, které mají být tiše nainstalovány“ zadejte následující ID:

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=updatecheck&x=id%3Ddenhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp%26uc
       
 8. Klepněte na tlačítko Další.

 9. (Volitelně) V části Značky oboru můžete k profilu přiřadit značky oboru.

 10. V části Přiřazení vyberte možnost „Přidat všechny uživatele“ a „Přidat všechna zařízení“.

 11. Klepněte na tlačítko Další.

 12. V části Zkontrolovat + vytvořit zkontrolujte nastavení a klikněte na tlačítko Vytvořit.

Synchronizujte spravované zařízení

 1. Na spravovaném zařízení přejděte na Nastavení > Účty > Přístup do práce nebo školy.

 2. Pod položkou „Připojeno k MSFT MDM“ klikněte na Info.

 3. Přejděte na „Stav synchronizace zařízení“ a klikněte na Synchronizovat.

  Po dokončení synchronizace se nainstaluje rozšíření Google Chrome. Synchronizaci můžete ověřit kontrolou editoru registru v následujícím umístění:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\ExtensionInstallForcelist

  Rozšíření je k dispozici také v Microsoft Edge na adrese edge://extensions.

Konfigurovat pomocí klíče registru

Chcete-li nakonfigurovat zásady pro konkrétní ID organizace, rozšíření Chrome přečte zásady nastavené v registru. Klíč registru můžete ručně importovat vytvořením .reg soubor.

 1. Otevřete Editor registru.

 2. Vytvořte .reg soubor s následující hodnotou:

  Windows Registry Editor Version 5.00
        
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy]
  "orgID"="xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx"
       
 3. Dvojitým kliknutím na soubor nainstalujte klíč registru.

  Můžete také použít Powershell k instalaci klíče registru. Použijte následující hodnotu:

  reg import .\edge_policy.reg

Ověřte ID organizace

 1. Restartujte aplikaci Microsoft Edge a přejděte na web.webex.com.

 2. Otevřete vývojářskou konzoli a zadejte webex.config.meetings.installedOrgID.

  ID organizace z .reg je zobrazen soubor.

Konfigurovat pomocí šablony zásad skupiny

K instalaci rozšíření zásad aplikace Webex Meetings můžete použít zásady skupiny.

Než začnete, ujistěte se, že jste importovali šablony pro správu Microsoft Edge.

 1. V Editoru zásad skupiny přejděte na Šablony pro správu > Microsoft Edge > Rozšíření.

 2. Vyberte možnost „Ovládat, která rozšíření jsou nainstalována tiše“.
 3. Vyberte možnost Povoleno.

 4. Klikněte na možnost Zobrazit.

 5. Zadejte následující ID v části „Linky/Aplikace IDS a aktualizujte moduly <UNK>, které mají být tiše nainstalovány“.

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx
 6. Klikněte Použít .

Konfigurovat ID organizace pomocí klíče registru pomocí zásad skupiny

Zásady skupiny Microsoft můžete použít k instalaci rozšíření zásad aplikace Webex Meetings do aplikace Microsoft Edge a konfiguraci ID organizace.

 1. V Editoru správy zásad skupiny vytvořte nový objekt zásad skupiny (GPO).

  Můžete také upravit existující objekt GPO.

 2. Propojte objekt GPO s organizací, která obsahuje vaše uživatele nebo zařízení, a přepněte do režimu úprav objektu GPO.

 3. Přejít na Konfigurace počítače > Předvolby > Nastavení systému Windows > Registr.

 4. Klikněte pravým tlačítkem na Registr a vyberte možnost Nová > Položka registru.

 5. V okně Nové vlastnosti registru vyberte kartu Obecné.

 6. V části Akce vyberte možnost Vytvořit.
 7. Zadejte následující údaje:

  • ÚlHKEY_LOCAL_MACHINE

  • Cesta ke kláveseSOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy

  • Název hodnotyorgID

  • Typ hodnotyREG_SZ

  • Data hodnoty – ID organizace poskytnuté společností Cisco.

 8. Klikněte Použít .

Známé problémy

Známé problémy s aplikací Webex Assistant pro schůzky

Pokud má schůzka povolenou funkci Skryté titulky a Webex Assistant , uživatelé s těmito dvěma zakázanými funkcemi je nemohou během schůzky vypnout, pokud dostanou roli hostitele.

Známé problémy pro zařízení Webex

 • Uživatelé na zařízeních Mac mohou převzít roli přednášejícího od uživatelů na zařízeních Webex, i když byla funkce Take presenter zakázána.
 • Uživatelé se zakázanou funkcí Poznámky budou při používání zařízení Webex k připojení ke schůzkám i nadále vidět poznámky.
 • Omezení spolupráce neplatí pro zařízení Webex (osobní a sdílená) na schůzkách Webex. To znamená, že pokud správce některé funkce zakáže, může uživatel tyto funkce stále používat na zařízeních Webex. Pokud je například sdílení zakázáno, uživatel (hostitel nebo účastník) může sdílet bez ohledu na zásady schůzky nebo použité zařízení Webex.

Známé problémy se staršími verzemi klienta

Doporučujeme upgradovat klienta aplikace Webex Meetings na poslední verzi (verze WBS 42.7 nebo vyšší) nebo alespoň na nejnovější verzi pro uzamčení (verze WBS42.6), aby uživatelé získali nejlepší zkušenosti s funkcemi pro spolupráci. Pokud uživatelé používají starší verzi klienta (například WBS 42.3 nebo nižší), některé funkce pro spolupráci nemusí být dostupné nebo mohou pracovat nesprávně.

Známé problémy s omezováním funkcí sdílení poznámek, souborů a tabule

Pokud je poznámka omezena, ale sdílení souborů a tabule není, uživatelé mohou i nadále vidět poznámky, pokud přednášející sdílí tabuli a začne přidávat poznámky.

Omezení funkcí spolupráce pro zařízení Windows, Mac, Linux, Android a iOS a webové prohlížeče Chrome a Edge

Pokud chcete tato zařízení pro nastavení spolupráce ve své organizaci omezit, můžete upravit systémové soubory tak, aby se tato nastavení vztahovala na každého, kdo zařízení používá k připojení ke schůzce mimo vaši organizaci.

Chcete-li to provést, musíte nejprve najít a zkopírovat ID organizace v prostředí Control Hub. Po získání ID organizace postupujte podle pokynů k zařízením, která chcete upravit.


 

Ujistěte se, že jste v registru uzamkli ID organizace, aby je uživatelé nemohli sami změnit. Pokud uživatelé změní ID organizace, omezení pro spolupráci se na jejich zařízení nepoužijí.

Aby bylo zajištěno zabezpečení, doporučujeme použít omezení na vaše prohlížeče a všechna vaše zařízení.

1

Přihlaste se do prostředí Control Hub a přejděte do Správa > Účet.

2

Klikněte na ikonu Kopírovat v poli ID organizace.

Chcete-li nastavit omezení funkcí spolupráce pro zařízení se systémem Windows, můžete si vybrat z těchto možností:

Konfigurovat pomocí klíčů registru

Konkrétní zařízení můžete ručně upravit přidáním ID organizace k jedné z těchto hodnot registru:

 1. Otevřete Editor registru.

 2. Přidejte ID organizace k jedné z následujících hodnot registru:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Spark Native\OrganizationID

Pro schůzky na platformě Webex Suite můžete nastavit klíč registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\AllowOrganizationIDInHKCU s hodnotou jako 1 a Zadejte jako DWORD32 a použijte ID organizace na jednu z těchto hodnot registru:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 • HKEY_ CURRENT_USER\SOFTWARE\Cisco Spark Native\OrganizationID

Konfigurovat pomocí šablony zásad skupiny

Můžete importovat šablonu správy zásad skupiny .adm nebo .admx soubor, který použije ID organizace na stejné hodnoty registru jako výše.

Importovat .adm soubor:

 1. Stáhněte si šablonu správy zásad skupiny a přidejte ji do nástroje pro správu zásad skupiny.
 2. V nástroji pro správu zásad skupiny klikněte na následující možnost:

  • Konfigurace počítače pro použití ID organizace HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • Konfigurace uživatele k použití organizace HKEY_ CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 3. V navigačním podokně klepněte na položku Šablony pro správu > Klasické šablony pro správu (ADM) > Schůzky Cisco Webex > Obecná nastavení aplikace Cisco Webex Meetings.

 4. Dvakrát klikněte na možnost Konfigurovat ID organizace v aplikaci Cisco Webex.

 5. Klikněte na možnost Povoleno, do pole Možnosti přidejte ID organizace a klikněte na tlačítko Použít.

Importovat .admx soubor:

 1. Stáhněte si šablonu správy zásad skupiny a přidejte ji do složky Definice zásad.
 2. V nástroji pro správu zásad skupiny klikněte na následující možnost:

  • Konfigurace počítače pro použití ID organizace HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • Konfigurace uživatele k použití organizace HKEY_ CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 3. V navigačním podokně klepněte na položku Šablony pro správu > Aplikace Cisco Webex Meetings > Obecná nastavení aplikace Cisco Webex Meetings.

 4. Dvakrát klikněte na možnost Konfigurovat ID organizace v aplikaci Cisco Webex.

 5. Klikněte na možnost Povoleno, do pole Možnosti přidejte ID organizace a klikněte na tlačítko Použít.

Konfigurovat pomocí instalace MSI

K instalaci můžete spustit následující příkaz webexapp.msi s pomocí ORGID parametr pro konfiguraci ID organizace na tuto hodnotu registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Spark Native\OrganizationID.

Příklad:

msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE EMAIL=xxxx@example.com ORGID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Konfigurovat pomocí pořadí priorit

Pořadí priorit můžete nastavit od nejvyšší k nejnižší.

Můžete nastavit klíč registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\AllowOrganizationIDInHKCU s hodnotou jako 1 a Zadejte jako DWORD32.

ID organizace je načteno s následující sekvencí s vysokou až nízkou prioritou:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID(nakonfigurováno ručně nebo pomocí šablony zásad skupiny)
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cisco Spark Native\OrganizationID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID(nakonfigurováno ručně nebo pomocí šablony zásad skupiny)
 • HKEY_LOCAL_MACHIN\SOFTWARE\Cisco Spark Native\OrganizationID(nakonfigurováno pomocí instalace MSI)

Můžete si vybrat ze tří možností nastavení omezení funkcí pro spolupráci pro zařízení Mac:

Konfigurovat pomocí správy mobilních zařízení (MDM)

Doporučujeme přidat ID organizace do prioritní domény pomocí postupu nasazení MDM aplikace Webex. Cisco-Systems.Spark.

Chcete-li nastavit omezení spolupráce pro platformu pro schůzky Webex Suite na zařízeních se systémem Linux, vytvořte .json pojmenovaný soubor managedConfig.json a do souboru přidejte následující klíč:

Název klíče

Pobočka

Obsah souboru

ID (číslo)

/etc/cisco-webex/ Config.json

managedConfig.json

{

"organization-id": "xxxxxxxx"

}

Chcete-li, aby se zásady vaší organizace vztahovaly na uživatele, kteří se připojují z prohlížeče Google Chrome, musíte přidat modul zásad aplikace Webex Meetings stažený z obchodu Chrome Web Store a pak přidat pravidlo pro vaši organizaci do zásad.

Uživatelé, kteří mají zakázáno připojit se k určitým schůzkám, uvidí následující zprávu, když se pokusí připojit k omezené schůzce prostřednictvím prohlížeče Google Chrome.

 1. Otevřete stránku správce IT v prohlížeči Google Chrome na adrese https://admin.google.com.

 2. Přidejte rozšíření modulu plug-in zásad aplikace Webex Meetings na Chrome > Aplikace a rozšíření > Uživatelé a prohlížeče > Přidat aplikaci Chrome nebo rozšíření podle ID.

 3. Přidejte následující příponu podle ID: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.

 4. Přidejte následující pravidlo do zásad (pomocí vlastního ID organizace):

  {

  "orgID": {

  "Value": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

  }

  }

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu a vyberte možnost Vynutit instalaci.

Konfigurovat pomocí šablony zásad skupiny

K instalaci rozšíření zásad aplikace Webex Meetings můžete použít zásady skupiny.

Než začnete, ujistěte se, že jste importovali šablony ADM nebo ADMX pro prohlížeč Google Chrome.

 1. V Editoru zásad skupiny přejděte na Konfigurace počítače > Zásady > Šablony pro správu > Google Chrome > Rozšíření.

 2. Vyberte možnost „Konfigurovat seznam aplikací a rozšíření nainstalovaných silou“.

 3. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Upravit.

 4. Vyberte možnost Povoleno.

 5. Klikněte na možnost Zobrazit.

 6. Zadejte následující ID v části „Linky/Aplikace IDS a aktualizujte moduly <UNK>, které mají být tiše nainstalovány“.

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx
 7. Klikněte Použít .

Načtení konfigurace aplikací Chrome může chvíli trvat. Google Chrome můžete restartovat nebo znovu načíst zásady zadáním chrome://policy/ v adresním řádku.

Rozšíření zásad aplikace Webex Meetings Chrome

Nakonfigurujte ID organizace pomocí klíče registru pomocí zásad skupiny

Zásady skupiny Microsoft můžete použít k instalaci rozšíření zásad aplikace Webex Meetings do prohlížeče Google Chrome a konfiguraci ID organizace.

 1. V Editoru správy zásad skupiny vytvořte nový objekt zásad skupiny (GPO).

  Můžete také upravit existující objekt GPO.

 2. Propojte objekt GPO s organizací, která obsahuje vaše uživatele nebo zařízení, a přepněte do režimu úprav objektu GPO.

 3. Přejít na Konfigurace počítače > Předvolby > Nastavení systému Windows > Registr.

 4. Klikněte pravým tlačítkem na Registr a vyberte možnost Nová > Položka registru.

 5. V okně Nové vlastnosti registru vyberte kartu Obecné.

 6. V části Akce vyberte možnost Vytvořit.
 7. Zadejte následující údaje:

  • ÚlHKEY_LOCAL_MACHINE

  • Cesta ke kláveseSOFTWARE\Policies\Google\Chrome\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy

  • Název hodnotyorgID

  • Typ hodnotyREG_SZ

  • Data hodnoty – ID organizace poskytnuté společností Cisco.

 8. Klikněte Použít .

  Konfigurace ID organizace pomocí klíče registru pomocí zásad skupiny Chrome

Rozšíření zásad aplikace Webex Meetings je nutné nainstalovat a nakonfigurovat v prohlížečích Chrome. Tato konfigurace používá zásady omezení schůzek vaší organizace na uživatele, kteří se připojují ke schůzkám pomocí prohlížeče Chrome v počítačích Macos. Podrobnosti, které potřebujete, jsou:

 • ID linky: To je stejné pro všechny: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp
 • ID vaší organizace: Jedinečná pro vaši organizaci Webex. Toto ID můžete zkopírovat z centra Control Hub na Správa > Stránka účtu.

Používání konzole Google Admin

Popisuje postup vynucení instalace rozšíření Webex Meetings pomocí konzole Google Admin a konfigurace rozšíření pomocí ID organizace.

 1. Přihlaste se ke své konzoli Google Admin na adrese https://admin.google.com.

 2. Přejít na Chrome > Aplikace a rozšíření > Uživatelé a prohlížeče > Přidat aplikaci Chrome nebo rozšíření podle ID.

 3. Přidejte následující příponu podle ID: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.

 4. Přidejte následující pravidlo do zásad (pomocí vlastního ID organizace):

  {

  "orgID": {

  "Value": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

  }

  }

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu a vyberte možnost Vynutit instalaci.

Nastavení předvoleb systému MacOS

Popisuje, jak vynutit instalaci rozšíření Webex Meetings pomocí prohlížeče Chrome

ExtensionInstallForcelist
předvolby v systému MacOS a poté nakonfigurujte linku pomocí ID vaší organizace.
 1. Přečtěte si téma Forcelist v dokumentaci zásad Chrome Enterprise společnosti Google.
 2. K aktualizaci použijte software pro správu mobilních zařízení

  ExtensionInstallForcelist
  předvolby.
  • Přidejte následující ID linky: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp a

  • Přidejte adresu URL aktualizace linky: https://clients2.google.com/service/update2/crx

  Měli byste skončit s novým řetězcem v poli, který definuje instalační seznam síly rozšíření:

  
        <array>
        <string>denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx</string>
        <string>other-extension-id;other-extension-update-URL</string>
        <string>another-extension-id;another-extension-update-URL</string>
        </array>
       
 3. Nasaďte upravený konfigurační profil do počítačů MacOS.

  Rozšíření zásad služby Webex pro prohlížeč Chrome

 4. Ověřte, zda je linka nainstalována v počítači Mac.

Vytvořit profil konfigurace

Popisuje, jak nakonfigurovat ID organizace pro rozšíření zásad Webex.

 1. Vytvořit soubor se seznamem vlastností com.google.Chrome.extensions.denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.plist s ID organizace pomocí následující hodnoty:

  
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
        <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
        <plist version="1.0">
         <dict>
         <key>orgID</key>
         <string>xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx</string>
         </dict>
        </plist>
       
 2. Nasaďte upravený konfigurační profil do počítačů MacOS.

 3. Ověřte, zda se zásady schůzek použijí, když uživatel ve spravovaném počítači systému MacOS používá k připojení ke schůzce prohlížeč Chrome.

  ID organizace pro rozšíření zásad Webex

Pro uživatele, kteří se připojují z Microsoft Edge, můžete na svou organizaci použít omezení spolupráce. Rozšíření prohlížeče Google Chrome můžete použít také v prohlížeči Microsoft Edge.

Než začnete, ujistěte se, že je vaše zařízení zaregistrováno pro správu mobilních zařízení (MDM).

Vytvořit nový profil konfigurace

 1. Přihlaste se na stránku správce společnosti Microsoft a přejděte na Zařízení > Profily konfigurace > Vytvořit profil.

 2. Vyberte následující vlastnosti:

  • Platforma – Windows 10 nebo novější.

  • Typ profilu – šablony.

 3. Klikněte na Vytvořit.

 4. V části Základy vyberte název a popis zásad vaší organizace.

 5. Klepněte na tlačítko Další.

 6. Pod Nastavení konfigurace > Konfigurace počítače, vyhledejte položku „Ovládat, která rozšíření jsou nainstalována tiše“ a vyberte ji.

 7. Vyberte možnost Enabled (Povoleno) a do části „Linky/Aplikace IDS a aktualizujte moduly <UNK>, které mají být tiše nainstalovány“ zadejte následující ID:

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=updatecheck&x=id%3Ddenhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp%26uc
       
 8. Klepněte na tlačítko Další.

 9. (Volitelně) V části Značky oboru můžete k profilu přiřadit značky oboru.

 10. V části Přiřazení vyberte možnost „Přidat všechny uživatele“ a „Přidat všechna zařízení“.

 11. Klepněte na tlačítko Další.

 12. V části Zkontrolovat + vytvořit zkontrolujte nastavení a klikněte na tlačítko Vytvořit.

Synchronizujte spravované zařízení

 1. Na spravovaném zařízení přejděte na Nastavení > Účty > Přístup do práce nebo školy.

 2. Pod položkou „Připojeno k MSFT MDM“ klikněte na Info.

 3. Přejděte na „Stav synchronizace zařízení“ a klikněte na Synchronizovat.

  Po dokončení synchronizace se nainstaluje rozšíření Google Chrome. Synchronizaci můžete ověřit kontrolou editoru registru v následujícím umístění:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\ExtensionInstallForcelist

  Rozšíření je k dispozici také v Microsoft Edge na adrese edge://extensions.

Konfigurovat pomocí klíče registru

Chcete-li nakonfigurovat zásady pro konkrétní ID organizace, rozšíření Chrome přečte zásady nastavené v registru. Klíč registru můžete ručně importovat vytvořením .reg soubor.

 1. Otevřete Editor registru.

 2. Vytvořte .reg soubor s následující hodnotou:

  Windows Registry Editor Version 5.00
        
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy]
  "orgID"="xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx"
       
 3. Dvojitým kliknutím na soubor nainstalujte klíč registru.

  Můžete také použít Powershell k instalaci klíče registru. Použijte následující hodnotu:

  reg import .\edge_policy.reg

Ověřte ID organizace

 1. Restartujte aplikaci Microsoft Edge a přejděte na web.webex.com.

 2. Otevřete vývojářskou konzoli a zadejte webex.config.meetings.installedOrgID.

  ID organizace z .reg je zobrazen soubor.

Konfigurovat pomocí šablony zásad skupiny

K instalaci rozšíření zásad aplikace Webex Meetings můžete použít zásady skupiny.

Než začnete, ujistěte se, že jste importovali šablony pro správu Microsoft Edge.

 1. V Editoru zásad skupiny přejděte na Šablony pro správu > Microsoft Edge > Rozšíření.

 2. Vyberte možnost „Ovládat, která rozšíření jsou nainstalována tiše“.
 3. Vyberte možnost Povoleno.

 4. Klikněte na možnost Zobrazit.

 5. Zadejte následující ID v části „Linky/Aplikace IDS a aktualizujte moduly <UNK>, které mají být tiše nainstalovány“.

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx
 6. Klikněte Použít .

Konfigurovat ID organizace pomocí klíče registru pomocí zásad skupiny

Zásady skupiny Microsoft můžete použít k instalaci rozšíření zásad aplikace Webex Meetings do aplikace Microsoft Edge a konfiguraci ID organizace.

 1. V Editoru správy zásad skupiny vytvořte nový objekt zásad skupiny (GPO).

  Můžete také upravit existující objekt GPO.

 2. Propojte objekt GPO s organizací, která obsahuje vaše uživatele nebo zařízení, a přepněte do režimu úprav objektu GPO.

 3. Přejít na Konfigurace počítače > Předvolby > Nastavení systému Windows > Registr.

 4. Klikněte pravým tlačítkem na Registr a vyberte možnost Nová > Položka registru.

 5. V okně Nové vlastnosti registru vyberte kartu Obecné.

 6. V části Akce vyberte možnost Vytvořit.
 7. Zadejte následující údaje:

  • ÚlHKEY_LOCAL_MACHINE

  • Cesta ke kláveseSOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy

  • Název hodnotyorgID

  • Typ hodnotyREG_SZ

  • Data hodnoty – ID organizace poskytnuté společností Cisco.

 8. Klikněte Použít .

Známé problémy

Známé problémy s aplikací Webex

 • Při použití omezení spolupráce může trvat až 30 minut, než se na schůzkách na platformě Webex Suite použijí nové zásady.
 • Když se uživatel spáruje se zařízením v osobním režimu, zásady pro nahrávání cloudu pro uživatele se použijí na jeho osobní zařízení. Když je však uživatel spárován se sdíleným zařízením pro místnosti, zásady nahrávání v cloudu jsou určeny zásadami schůzky, nikoli zásadami uživatele. To platí pro schůzky na platformě Webex Suite.
 • Pokud se uživatel se systémem Windows, Mac nebo iOS nemůže připojit ke schůzce pomocí platformy pro schůzky Webex Suite, je požádán o přepnutí účtu. Kliknutím na možnost Přepnout účet se aplikace Webex restartuje a uživatel se vrátí na přihlašovací stránku. Pro uživatele se systémem Android však kliknutím na možnost Přepnout účet aplikaci Webex místo toho restartuje, aplikace se zavře.
 • Při používání schůzek na platformě Webex Suite platí zásady schůzek pro přednášejícího Grab pouze v případě, že je uživatel hostitelem.
 • Pokud je funkce Video nebo VoIP zakázána, může uživatel při spouštění aplikace Webex prostřednictvím prohlížeče Safari nebo Firefox i nadále odesílat nebo přijímat funkce Video a VoIP.

Známé problémy pro zařízení Webex

Když správci zakážou tabule, skryté titulky nebo záznamy, tyto funkce jsou na zařízeních blokovány, ale chybová zpráva nezobrazí důvod blokování schůzek aplikace Webex na platformě schůzek Webex Suite.

 • Funkce jsou blokovány na základě zásad uživatele pro zařízení v osobním režimu.
 • Funkce jsou blokovány na základě zásad schůzky pro zařízení ve sdíleném režimu.

Známé problémy se staršími verzemi klienta

Doporučujeme upgradovat aplikaci Webex pro platformu pro schůzky Webex Suite na klientskou verzi WBS 43.6 nebo vyšší, aby uživatelé získali nejlepší zkušenosti s funkcemi pro spolupráci. Pokud uživatelé používají starší verzi klienta, některé funkce pro spolupráci nemusí být dostupné nebo mohou pracovat nesprávně.