Översikt

Du kan begränsa alla användare från att delta i möten utanför din organisation eller begränsa åtkomsten till vissa mötesfunktioner för att säkerställa att användarna följer din organisations policyer. När användare försöker använda en inaktiverad funktion visas en indikator för att informera dem om den begränsning som organisationen har ställt in.

För att säkerställa säkerheten rekommenderar vi att du tillämpar begränsningar på dina webbläsare och alla dina enheter.


 
Samarbetsbegränsningar har endast stöd för Webex Meetings och Webex Webinars. Dessa begränsningar gäller inte för Webex Events (klassisk), Webex Training och Webex Support.

Dessa inställningar gäller endast användare som är med Webex Meetings-klienten version 42.3 eller senare och Webex-appklienten version 43.6 eller senare.

Användare kan kringgå dessa begränsningar genom att delta i interna och externa möten med sina personliga e-postadresser eller som gäster. För att undvika att användare kringgår dessa begränsningar följer du stegen i Begränsa samarbetsfunktionerna för Windows-, Mac-, Android- och OS-enheter samt webbläsare Chrome och Edge för att lägga till en token till företagsenheter för att se till att konton som används med enheterna följer de begränsningar som anges av din organisation.

Vid tillämpning av samarbetsbegränsningar:

 • Om användaren loggar in med ett annat organisations-ID från registret följer Control Hub den mest restriktiva policyn. Både användarpolicyn och organisationspolicyn är markerade.
 • Om användaren loggar in med samma organisations-ID i registret följer Control Hub den inloggade användarens policy.

Samarbetsbegränsningar på grupp- eller användarnivå

Om du vill ställa in policyer för specifika grupper eller per användare i stället för hela organisationen kan du göra det genom att skapa mötesinställningsmallar.

Tillåt eller blockera externa användare från att delta i möten i din organisation

Du kan tillåta eller blockera användare utanför din organisation från att delta i möten som hålls av användare i din organisation.

1

Logga in på Control Hub och gå sedan till Tjänster > Möte.

2

Klicka på Inställningar.

3

Under Möten väljer du något av följande bredvid Interna:

 • Tillåt alla externa användare – Användare utanför din organisation kan delta i möten som hålls av användare i din organisation.
 • Tillåt externa användare med godkända e-postdomäner – Användare med e-postdomäner som du har godkänt kan delta i möten som hålls av användare i din organisation.
 • Blockera alla externa användare – Användare utanför din organisation kan inte delta i möten som hålls av användare i din organisation.
4

Om du har valt Tillåt externa användare med godkända e-postdomäner anger du en godkänd e-postdomän och klickar på Lägg till. Du kan även aktivera Tillämpa dessa inställningar för möten i personliga rum endast för att tillämpa den interna mötespolicyn.

Blockera användare från att delta i externa möten i Control Hub

När du blockerar användare från att delta i externa möten kan de inte delta i möten som hålls från Webex-webbplatser utanför din organisation. Men du kan tillåta användare att delta i möten på vissa Webex-webbplatser genom att lägga till dessa Webex-webbplatser i en godkänd listinställning.

Nya beteendeändringar

Tidigare kunde du tillåta användare att delta i externa möten och alla samarbetsfunktioner som du inskränkte fungerar fortfarande. Om du till exempel begränsar chatten under möten kan användare fortfarande använda chattpanelen i externa möten som fanns i den godkända listan.

Detta beteende har nu ändrats med en senaste uppdatering. Den godkända listan är nu en lista över webbplatser som användare kan delta i externa möten med de samarbetsbegränsningar som du har ställt in. Om du till exempel begränsar chatten kan användare inte använda chattpanelen i externa möten.

1

Logga in på Control Hub och gå sedan till Tjänster > Möte.

2

Klicka på Inställningar.

3

Under Möten väljer du något av följande bredvid Externa:

 • Tillåt alla externa webbplatser – Användare får delta i alla externa möten.
 • Tillåt godkända externa webbplatser – Användare kan endast delta i externa möten från godkända Webex-webbplatser.
 • Blockera alla externa webbplatser – Användare får inte delta i externa möten från någon Webex-webbplats.
4

Om du har valt Tillåt godkända externa webbplatser anger du ett Webex-webbplatsnamn och klickar på Lägg till.

Nästa steg

Om du tillåter användare att delta i externa möten kan du välja vilka samarbetsfunktioner som användarna har tillgängliga för dem under externa möten.

Begränsa samarbetsfunktioner i Webex Meetings

Dessa inställningar gäller för användare som deltar i interna och externa möten. Om du vill begränsa dina funktioner under mötet kan du skapa och använda en anpassad mötestyp eller en mötesinställningsmall.

Sessionstyper har endast stöd för interna mötespolicyer. Sessionstyper gäller endast när användaren är mötesvärd.

Mötesinställningsmallar stöder interna och externa mötespolicyer. Mallar för mötesinställningar gäller när användaren är mötesvärd eller mötesdeltagare.

1

Logga in på Control Hub och gå sedan till Tjänster > Möte.

2

Klicka på Inställningar.

3

Växla funktionerna som du vill aktivera eller inaktivera för användare under interna eller externa möten:

Privata möten

InställningBeskrivningFinns tillgängliga på mötesplattformen för Webex Suite?
Sändningsmeddelanden Låter en mötesvärd sända ett skriftligt meddelande till mötesdeltagare i ett eller alla privata möten. Ja

Samarbetsverktyg

InställningBeskrivningFinns tillgängliga på mötesplattformen för Webex Suite?
Kommentar

Om du är en begränsad användare och kommentering är inaktiverad kan andra inte kommentera din delning. Kommentarer är blockerade för dig. När andra delar kan du se vad som delas, men du kan inte kommentera. Om den begränsade användaren är mötesvärden kan ingen i mötet kommentera.

Ja
Privata möten Sändningsmeddelanden – Användare har tillgång till sändningsmeddelanden. Ja
Omröstning

Om detta är inaktiverat kan den begränsade användaren inte använda omröstningsfunktionen.

Nej

Vanliga frågor

Om detta är inaktiverat kan den begränsade användaren inte använda funktionen Frågor och svar.

Nej

I möte

InställningBeskrivningFinns tillgängliga på mötesplattformen för Webex Suite?
Chatta Om detta är inaktiverat kan den begränsade användaren inte skicka eller ta emot chattmeddelanden. Ja
Undertexter Om detta är inaktiverat kan den begränsade användaren inte använda funktionen Undertexter. Ja
Tillämpa virtuell bakgrund Kräver att användare har en virtuell bakgrund för att kunna aktivera sin video. Ja
Filöverföring Om detta är inaktiverat kan den begränsade användaren inte dela filer och kan inte visa eller hämta delade filer. Ja
Deltagarlista Om detta är inaktiverat kan den begränsade användaren inte visa mötesdeltagarlistan. Ja
Ta presentatör Om detta är inaktiverat kan användare inte ta presentatörsrollen.

 
Detta gäller endast värden. När den begränsade användaren är en mötesdeltagare aktiveras funktionen Ta presentatör.
Ja
Anteckningar Om detta är inaktiverat kan den begränsade användaren inte använda funktionen Anteckningar. Nej
Webex Assistant Om det är inaktiverat är Webex Assistant inte tillgängligt i mötet.

 
Detta gäller endast värden. När den begränsade användaren är en mötesdeltagare aktiveras Webex Assistant.
Ja

Inspelning

InställningBeskrivning

Finns tillgängliga på mötesplattformen för Webex Suite?

MolninspelningOm det är inaktiverat kan den begränsade användaren inte spela in ett möte i molnet.Ja
Lokal inspelning

Om det är inaktiverat kan den begränsade användaren inte spela in ett möte på sin lokala dator.

Ja

Fjärrkontroll

 • Aktivera fjärrkontroll – Användare kan fjärrstyra en annan dator under mötet och låta vem som helst fjärrstyra sina datorer.

InställningBeskrivningFinns tillgängliga på mötesplattformen för Webex Suite?
ProgramfjärrkontrollOm det är avmarkerat kan den begränsade användaren inte fjärrstyra en annan användares program.Nej
Fjärrkontroll av skrivbordOm det är avmarkerat kan den begränsade användaren inte fjärrstyra en annan användares skrivbord.Ja
Fjärrkontroll av webbläsareOm det är avmarkerat kan den begränsade användaren inte fjärrstyra en annan användares webbläsare.Nej

Delning

 • Aktivera delning – Tillåt användare att dela sin skärm. Aktivera den här och/eller följande delningsfunktioner för att öka säkerheten.

InställningBeskrivningFinns tillgängliga på mötesplattformen för Webex Suite?
ProgramdelningOm det är avmarkerat kan den begränsade användaren inte dela ett program.Ja
SkrivbordsdelningOm det är avmarkerat kan den begränsade användaren inte dela sitt skrivbord.Ja
Fil- och whiteboarddelningOm det är avmarkerat kan den begränsade användaren inte dela filer eller whiteboardtavlan.Ja
WebbläsardelningOm detta är avmarkerat kan den begränsade användaren inte dela sin webbläsare, men de kan se andras delade webbläsare.Nej
KameradelningOm det är avmarkerat kan den begränsade användaren inte dela video från sin kamera.Ja

Telefoni

 • Inringning (endast värd)
  • Avgiftsbelagt – Tillåt endast inkommande avgiftsbelagda samtal.
  • Avgiftsbelagt och avgiftsfritt – Tillåt inkommande samtal som är antingen avgiftsbelagda eller avgiftsfria.
  • Globalt inringning – Tillåt att ett lokalt telefonnummer ringer in till Webex-möten. De lokala numren som är tillgängliga beror på konfigurationen på din Webex-webbplats.
  • Samtalslinjeidentifiering (CLI) – Tillåt ytterligare säkerhet för dina möten. CLI är en form av inringar-ID som skickar en uppringarens telefonnummer till systemet innan samtalet besvaras. Mer information finns i Aktivera CLI-autentisering för Webex Meetings, webbseminarier och utbildning.
   • Kontrollera Använd autentiserings-PIN om du vill kräva en PIN-kod när du använder CLI.
 • Återuppringning (endast värd) – Om den är aktiverad gäller dessa alternativ för värden. Men om de stängs av är de inaktiverade för alla.

  Om Återuppringning är aktiverat kan du markera rutan bredvid Global återuppringning. Om det här alternativet är markerat kommer alla deltagare att uppmanas att ange sina telefonnummer när de deltar i mötet och Webex ringer tillbaka varje deltagare för att ansluta dem till mötet.

 • Vo IP – Tillåt värd och mötesdeltagare att använda VoIP.
 • Annan telekonferenstjänst (endast värd) – om den är inaktiverad kan värden inte använda en telekonferenstjänst från tredje part.

Video

 • Aktivera video – Tillåt mötesdeltagare att slå på videon.
  • Standarddefinition (360p) – Användarens video kan endast strömma upp till 360p.
  • Högupplöst (720p) – Användarens video kan strömma upp till 720p.

Åsidosätta inställningar

 • Åsidosätt deltagarinställningar vid värd – Tillåt deltagare att dela samma mötespolicy som värden.

  Administratörer kan aktivera åsidosättning av mötesinställningar och använda befintliga inställningsmallar för att upprätthålla mötespolicyer för specifika värdar. Det innebär att alla deltagare följer värdens policy snarare än sin egen när värden initierar ett möte.


   
  Detta gäller endast för interna möten.

Webex Meeting-lobbyer

 • Tillåt anpassade lobbies – om du är på kan du anpassa dina möteslobbies och även hantera om dina användare kan anpassa deras.
 • Organisera anpassade lobbyer – Skapa och hantera dina egna anpassade lobbyer för din organisation. Du kan skapa upp till 10 lobbygrupper för din organisation. Du kan göra ändringar i dina lobbies och förhandsgranska dem i realtid. Du har alternativet att välja en standardlobby. Webex-standardlobbyn väljs om valet inte görs. Du kan redigera eller ta bort alla lobby utom Webex-standardlobbyn.

  Du kan kontrollera synligheten för valfri standardlobby. Aktivera organisationsåtkomst så att användare inom organisationen kan välja lobbyn i den nedrullningsbara menyn i Webex. Om den stängs av döljs lobbyn från rullgardinsmenyn. Du måste alltid ha minst en standardlobby aktiverad.

  Om du väljer organisationsstandardlobbyn visas att alla användare i din organisation ser den lobbyn som standard, om de inte anpassar den.

  Du kan även tilldela olika standardlobbyer till olika användargrupper i din organisation.

 • Tillåt användare att anpassa lobbies – Användare i din organisation kan anpassa sina möteslobbies. Mötesdeltagare kan se användarens anpassade lobby för varje möte som användaren är värd för.

  Du kan antingen aktivera eller inaktivera användarens förmåga att anpassa någon eller alla fyra lobbykomponenter, inklusive meddelanden, banderoller, logotyper och videor eller bilder. Alla dessa funktioner är aktiverade som standard.

Begränsa samarbetsfunktioner för Windows, Mac, Linux, Android och iOS-enheter samt webbläsare för Chrome och Edge

Om du vill begränsa dessa enheter för samarbetsinställningar i din organisation kan du redigera systemfilerna så att dessa inställningar gäller för alla som använder enheten för att delta i ett möte utanför din organisation.

För att göra detta måste du först hitta och kopiera ditt organisations-ID i Control Hub. När du har fått organisations-ID följer du de steg som gäller för de enheter som du vill redigera.


 

Se till att låsa organisations-ID i registret så att användare inte kan ändra det själva. Om användare ändrar organisations-ID kommer samarbetsbegränsningarna inte att gälla för deras enheter.

För att säkerställa säkerheten rekommenderar vi att du tillämpar begränsningar på dina webbläsare och alla dina enheter.

1

Logga in på Control Hub och gå till Förvaltning > Konto.

2

Klicka på ikonen Kopiera i fältet Organisations-ID.

Du kan välja mellan tre alternativ för att ställa in begränsningar av samarbetsfunktioner för Windows-enheter:

 • Konfigurera manuellt med ett registervärde – du kan manuellt redigera specifika enheter genom att lägga till organisations-ID i registret:

  1. Öppna registret och bläddra till det sammanhang där du vill tillämpa den här policyn. Ett av:

   • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\

   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\

  2. Skapa ett nytt strängvärde som kallas OrganizationID.
  3. Högerklicka på det nya värdet och Ändra ...
  4. Klistra in organisations-ID i värdedata för den nya strängen.
 • Konfigurera med en mall för grupppolicyer – du kan importera en administrativ mall för grupppolicyn (.adm) för att tillämpa organisations-ID på samma registervärden som ovan.

 • Konfigurera med en MSI-installation – du kan köra ett kommando för att installera webexapp.msi med organisations-ID för att redigera detta registervärde: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Webex\Policies\OrganizationID.

Konfigurera med registernycklar

 1. Öppna registerredigeraren.

 2. Lägg till organisations-ID i något av följande registervärden:

  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

Konfigurera med en mall för grupppolicy

 1. Importera en .adm.

 2. I ett verktyg för hantering av grupppolicyer klickar du på antingen:

  • Datorkonfiguration för att tillämpa organisations-ID på HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • Användarkonfiguration för att tillämpa organisationen på HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 3. Klicka på navigeringspanelen Administrativa mallar > Klassiska administrativa mallar (ADM) > Cisco Web Ex Meetings > Allmänna inställningar för Cisco Web.

 4. Dubbelklicka på Konfigurera organisations-ID i Cisco Webex.

 5. Klicka på Aktiverat, lägg till ditt organisations-ID i rutan Alternativ och klicka sedan på Tillämpa.

Konfigurera med en MSI-installation

 1. Kör följande kommando för att installera webexapp.msi med ORGANIZATIONID parameter att konfigurera HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Webex\Policies\OrganizationID:

  msiexec /i webexapp.msi /log webexapp.log ORGANIZATIONID="xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

Om du vill konfigurera samarbetsbegränsningar på Mac-enheter skapar du en .plist filnamn com.cisco.webexmeetings.config.plist under /Library/Preferences/ och lägg till följande nyckel i filen:

Nyckelnamn

Värde

Beskrivning

Organisations-ID

%OrganizationID%

Ange det organisations-ID som du kopierade från Control Hub för samarbetsbegränsningarna.

Om du vill ställa in samarbetsbegränsningar på mobila Android- och IOS-enheter måste du konfigurera organisations-ID med hjälp av appen Config Mobile Device Management.


 

Den här funktionen fungerar endast för mobila enheter som använder Webex Meetings-appen i version 41.7 och senare.

Konfigurationsnyckel

Värdetyp

Beskrivning

Organisations-ID

Sträng

Ange det organisations-ID som du kopierade från Control Hub för samarbetsbegränsningarna.

För att din organisations policyer ska gälla för användare som deltar via Google Chrome måste du lägga till plugin-programmet för Webex Meetings Policy som hämtats från Chrome Web Store och sedan lägga till en regel för din organisation i policyn.

Användare som är begränsade från att delta i vissa möten ser följande meddelande när de försöker delta i ett begränsat möte via Google Chrome.

 1. Öppna sidan för IT-administratör för Google Chrome på https://admin.google.com.

 2. Lägg till tillägget Webex Meetings-policy genom att gå till Chrome > Appar och tillägg > Användare och webbläsare > Lägg till Chrome-appen eller -tillägget med ID.

 3. Lägg till följande anknytning efter ID: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.

 4. Lägg till följande regel i policyn (med ditt eget organisations-ID):

  {

  "orgID": {

  "Value": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

  }

  }

 5. Högerklicka på fliken och välj Tvinga installation.

Konfigurera med en mall för grupppolicyer

Du kan använda grupppolicyer för att installera policytillägget Webex Meetings.

Innan du börjar se till att du har importerat ADM- eller ADMX-mallar för Google Chrome.

 1. I redigeraren för grupppolicy går du till Datorkonfiguration > Policyer > Administrativa mallar > Google Chrome > Anknytningar.

 2. Välj ”Konfigurera listan över kraftinstallerade appar och anknytningar”.

 3. Högerklicka och välj Redigera.

 4. Välj Aktiverad.

 5. Klicka på Visa.

 6. Ange följande ID under ”Anknytnings-/app-ID:er och uppdatera URL:er som ska installeras tyst”.

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx
 7. Klicka på Verkställ.

Det kan ta tid för Chrome att läsa in konfigurationen. Du kan starta om Google Chrome eller läsa in policyerna igen genom att ange chrome://policy/ i adressfältet.

Webex Meetings-policytillägg Chrome

Konfigurera organisations-ID med registernyckeln med hjälp av en grupppolicy

Du kan använda Microsoft Group-policyn för att installera Webex Meetings-tillägget på Google Chrome och konfigurera organisations-ID.

 1. Skapa ett nytt grupppolicyobjekt (GPO) i redigeraren för grupppolicyhantering.

  Du kan även redigera en befintlig GPO.

 2. Länka GPO till organisationen som innehåller dina användare eller enheter och växla till GPO-redigeringsläge.

 3. Gå till Datorkonfiguration > Inställningar > Windows-inställningar > Registrera.

 4. Högerklicka på Registrera och välj Nytt > Registerobjekt.

 5. I fönstret Nya registeregenskaper väljer du fliken Allmänt.

 6. Under Åtgärd väljer du Skapa.
 7. Ange följande uppgifter:

  • NäbbarHKEY_LOCAL_MACHINE

  • NyckelsökvägSOFTWARE\Policies\Google\Chrome\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy

  • VärdenamnorgID

  • VärdetypREG_SZ

  • Värdedata – Organisations-ID som tillhandahålls av Cisco.

 8. Klicka på Verkställ.

  Konfigurera organisations-ID med registernyckel via grupppolicy Chrome

Du måste installera och konfigurera policytillägget Webex Meetings i Chrome-webbläsaren. Den här konfigurationen tillämpar organisationens policy för mötesbegränsningar för användare som deltar i möten via Chrome på MacOS-datorer. De uppgifter du behöver är:

 • Anknytnings-ID: Detta är detsamma för alla: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp
 • Ditt organisations-ID: Unik för din Webex-organisation. Du kan kopiera detta ID från Control Hub på Hantering > Kontosida.

Använda Google Admin-konsol

Beskriver hur du tvingas installera Webex Meetings-tillägget med Google Admin-konsolen och konfigurerar den med ditt organisations-ID.

 1. Logga in på din Google Admin-konsol på https://admin.google.com.

 2. Gå till Chrome > Appar och tillägg > Användare och webbläsare > Lägg till Chrome-appen eller -tillägget med ID.

 3. Lägg till följande anknytning efter ID: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.

 4. Lägg till följande regel i policyn (med ditt eget organisations-ID):

  {

  "orgID": {

  "Value": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

  }

  }

 5. Högerklicka på fliken och välj Tvinga installation.

Inställning av MacOS

Beskriver hur du tvingar installationen av Webex Meetings-tillägget med Chroms

ExtensionInstallForcelist
inställning på MacOS och konfigurera sedan anknytningen med ditt organisations-ID.
 1. Läs avsnittet ExtensionInstall Forcelist i Googles policydokumentation för Chrome Enterprise.
 2. Använd programvaran för hantering av mobila enheter för att uppdatera

  ExtensionInstallForcelist
  inställningar.
  • Lägg till följande anknytning-ID: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp och

  • Lägg till uppdateringsURL för anknytningen: https://clients2.google.com/service/update2/crx

  Du bör sluta med en ny sträng i array som definierar listan över installationskrafter för anknytning:

  
        <array>
        <string>denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx</string>
        <string>other-extension-id;other-extension-update-URL</string>
        <string>another-extension-id;another-extension-update-URL</string>
        </array>
       
 3. Distribuera den ändrade konfigurationsprofilen till dina MacOS-datorer.

  Webex-policytillägg för Chrome

 4. Kontrollera att anknytningen är installerad på Mac.

Skapa en konfigurationsprofil

Beskriver hur du konfigurerar ditt organisations-ID för Webex-policytillägget.

 1. Skapa en fil för fastighetslista com.google.Chrome.extensions.denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.plist med ditt organisations-ID med följande värde:

  
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
        <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
        <plist version="1.0">
         <dict>
         <key>orgID</key>
         <string>xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx</string>
         </dict>
        </plist>
       
 2. Distribuera den ändrade konfigurationsprofilen till dina MacOS-datorer.

 3. Kontrollera att din mötespolicy gäller när en användare på en hanterad MacOS-dator använder Chrome för att delta i ett möte.

  Organisations-ID för Webex-policytillägg

Du kan tillämpa samarbetsbegränsningar i din organisation för användare som deltar från Microsoft Edge. Du kan också använda webbläsartillägget Google Chrome i Microsoft Edge.

Innan du börjar se till att din enhet är registrerad för hantering av mobila enheter (MDM).

Skapa en ny konfigurationsprofil

 1. Logga in på Microsoft-administratörssidan och gå till Enheter > Konfigurationsprofiler > Skapa profil.

 2. Välj följande egenskaper:

  • Plattform – Windows 10 eller senare.

  • Profiltyp – mallar.

 3. Klicka på Skapa.

 4. Under Grunderna väljer du ett namn och en beskrivning för din organisations policy.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Under Konfigurationsinställningar > Datorkonfiguration, sök efter ”Kontrollera vilka anknytningar som installeras tyst” och välj det.

 7. Välj Aktiverat och ange följande ID under ”Anknytnings-/app-ID:er och uppdatera URL:er som ska installeras tyst”:

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=updatecheck&x=id%3Ddenhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp%26uc
       
 8. Klicka på Nästa.

 9. (Valfritt) Under Scope-taggar kan du tilldela scope-taggar till profilen.

 10. Under Tilldelningar väljer du ”Lägg till alla användare” och ”Lägg till alla enheter”.

 11. Klicka på Nästa.

 12. Granska dina inställningar under Granska + skapa och klicka på Skapa.

Synkronisera din hanterade enhet

 1. På din hanterade enhet går du till Inställningar > Konton > Åtkomst till arbete eller skola.

 2. Klicka på Info under ”Ansluten till MSFT MDM”.

 3. Bläddra till ”Enhetssynkroniseringsstatus” och klicka på Synkronisera.

  Google Chrome-tillägget installeras när synkroniseringen är klar. Du kan verifiera synkroniseringen genom att markera registerredigeraren på följande plats:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\ExtensionInstallForcelist

  Anknytningen är också tillgänglig i Microsoft Edge at Edge://anknytningar.

Konfigurera med registernyckel

Om du vill konfigurera policyn för ett specifikt organisations-ID läser Chrome-tillägget en policy som har angetts i registret. Du kan importera en registernyckel manuellt genom att skapa en .reg.

 1. Öppna registerredigeraren.

 2. Skapa ett .reg fil med följande värde:

  Windows Registry Editor Version 5.00
        
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy]
  "orgID"="xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx"
       
 3. Dubbelklicka på filen för att installera registernyckeln.

  Du kan även använda PowerShell för att installera registernyckeln. Använd följande värde:

  reg import .\edge_policy.reg

Verifiera ditt organisations-ID

 1. Starta om Microsoft Edge och gå till web.webex.com.

 2. Öppna utvecklarkonsolen och ange webex.config.meetings.installedOrgID.

  Organisations-ID från .reg filen visas.

Konfigurera med en mall för grupppolicyer

Du kan använda grupppolicyer för att installera policytillägget Webex Meetings.

Innan du börjar se till att du har importerat Microsoft Edge-administrationsmallar.

 1. I redigeraren för grupppolicy går du till Administrativa mallar > Microsoft Edge > Anknytningar.

 2. Välj ”Kontrollera vilka anknytningar som installeras tyst”.
 3. Välj Aktiverad.

 4. Klicka på Visa.

 5. Ange följande ID under ”Anknytnings-/app-ID:er och uppdatera URL:er som ska installeras tyst”.

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx
 6. Klicka på Verkställ.

Konfigurera organisations-ID med registernyckel med grupppolicy

Du kan använda Microsoft Group-policyn för att installera Webex Meetings-policytillägget på Microsoft Edge och konfigurera organisations-ID.

 1. Skapa ett nytt grupppolicyobjekt (GPO) i redigeraren för grupppolicyhantering.

  Du kan även redigera en befintlig GPO.

 2. Länka GPO till organisationen som innehåller dina användare eller enheter och växla till GPO-redigeringsläge.

 3. Gå till Datorkonfiguration > Inställningar > Windows-inställningar > Registrera.

 4. Högerklicka på Registrera och välj Nytt > Registerobjekt.

 5. I fönstret Nya registeregenskaper väljer du fliken Allmänt.

 6. Under Åtgärd väljer du Skapa.
 7. Ange följande uppgifter:

  • NäbbarHKEY_LOCAL_MACHINE

  • NyckelsökvägSOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy

  • VärdenamnorgID

  • VärdetypREG_SZ

  • Värdedata – Organisations-ID som tillhandahålls av Cisco.

 8. Klicka på Verkställ.

Kända problem

Kända problem med Webex Assistant för möten

Om ett möte har undertextning och Webex Assistant aktiverade kan användare med dessa två funktioner inte stänga av båda under mötet om de får värdrollen.

Kända problem för Webex-enheter

 • Användare på Mac-enheter kan ta presentatörsrollen från användare på Webex-enheter även om Ta presentatörsfunktionen har inaktiverats.
 • Användare som har kommentarsfunktionen inaktiverad kommer fortfarande att se kommentarer när de använder Webex-enheter för att delta i möten.
 • Samarbetsbegränsningar gäller inte för Webex-enheter (personliga och delade) i Webex Meetings. Det innebär att om administratören inaktiverar vissa funktioner kan användaren fortfarande använda dessa funktioner på Webex-enheter. Om delning till exempel är inaktiverat kan användaren (värd eller mötesdeltagare) fortfarande dela oavsett vilken mötespolicy eller vilken Webex-enhet som används.

Kända problem med äldre klientversioner

Vi rekommenderar att du uppgraderar Webex Meetings-klienten till den senaste versionen (WBS 42.7 eller senare) eller åtminstone till den senaste låsta versionen (WBS42.6) så att användarna får bästa möjliga upplevelse av samarbetsfunktionerna. Om användare har en äldre klientversion (t.ex. WBS 42.3 eller senare) kanske vissa samarbetsfunktioner inte är tillgängliga eller fungerar felaktigt.

Kända problem med att begränsa antecknings- och fildelningsfunktioner och whiteboardfunktioner

När anteckningen är begränsad, men fildelning och whiteboarddelning inte är det, kan användare fortfarande se anteckningar om presentatören delar en whiteboardtavla och börjar anteckna.

Begränsa samarbetsfunktioner för Windows, Mac, Linux, Android och iOS-enheter samt webbläsare för Chrome och Edge

Om du vill begränsa dessa enheter för samarbetsinställningar i din organisation kan du redigera systemfilerna så att dessa inställningar gäller för alla som använder enheten för att delta i ett möte utanför din organisation.

För att göra detta måste du först hitta och kopiera ditt organisations-ID i Control Hub. När du har fått organisations-ID följer du stegen för de enheter som du vill redigera.


 

Se till att låsa organisations-ID i registret så att användare inte kan ändra det själva. Om användare ändrar organisations-ID kommer samarbetsbegränsningarna inte att gälla för deras enheter.

För att säkerställa säkerheten rekommenderar vi att du tillämpar begränsningar på dina webbläsare och alla dina enheter.

1

Logga in på Control Hub och gå till Förvaltning > Konto.

2

Klicka på ikonen Kopiera i fältet Organisations-ID.

Du kan välja mellan följande alternativ för att ställa in begränsningar av samarbetsfunktioner för Windows-enheter:

Konfigurera med registernycklar

Du kan manuellt redigera specifika enheter genom att lägga till organisations-ID i ett av dessa registervärden:

 1. Öppna registerredigeraren.

 2. Lägg till organisations-ID i något av följande registervärden:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Spark Native\OrganizationID

För möten på Webex Suite-mötesplattformen kan du ställa in registernyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\AllowOrganizationIDInHKCU med värde som 1 och skriv som DWORD32 och tillämpa organisations-ID på något av dessa registervärden:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 • HKEY_ CURRENT_USER\SOFTWARE\Cisco Spark Native\OrganizationID

Konfigurera med en mall för grupppolicy

Du kan importera en administrationsmall för grupppolicyn .adm eller .admx fil för att tillämpa organisations-ID på samma registervärden som ovan.

Importera en .adm fil:

 1. Hämta grupppolicyadministrationsmallen och lägg till den i verktyget för grupppolicyhantering.
 2. I verktyget för grupppolicyhantering klickar du på antingen:

  • Datorkonfiguration för att tillämpa organisations-ID på HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • Användarkonfiguration för att tillämpa organisationen på HKEY_ CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 3. Klicka på navigeringspanelen Administrativa mallar > Klassiska administrativa mallar (ADM) > Cisco Web Ex Meetings > Allmänna inställningar för Cisco Web.

 4. Dubbelklicka på Konfigurera organisations-ID i Cisco Webex.

 5. Klicka på Aktiverat, lägg till ditt organisations-ID i rutan Alternativ och klicka sedan på Tillämpa.

Importera en .admx fil:

 1. Hämta grupppolicyadministrationsmallen och lägg till den i mappen Policydefinitioner.
 2. I verktyget för grupppolicyhantering klickar du på antingen:

  • Datorkonfiguration för att tillämpa organisations-ID på HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • Användarkonfiguration för att tillämpa organisationen på HKEY_ CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 3. Klicka på navigeringspanelen Administrativa mallar > Cisco Web Ex Meetings > Allmänna inställningar för Cisco Web Ex Meetings.

 4. Dubbelklicka på Konfigurera organisations-ID i Cisco Webex.

 5. Klicka på Aktiverat, lägg till ditt organisations-ID i rutan Alternativ och klicka sedan på Tillämpa.

Konfigurera med en MSI-installation

Du kan köra följande kommando för att installera webexapp.msi med ORGID parameter för att konfigurera organisations-ID till detta registervärde: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Spark Native\OrganizationID.

Till exempel:

msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE EMAIL=xxxx@example.com ORGID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Konfigurera med en prioriterad ordning

Du kan ställa in prioritetsordningen från hög till låg.

Du kan ställa in registernyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\AllowOrganizationIDInHKCU med värde som 1 och skriv som DWORD32.

Organisations-ID hämtas med följande sekvens med hög till låg prioritet:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID(konfigurerad manuellt eller via grupppolicymall)
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cisco Spark Native\OrganizationID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID(konfigurerad manuellt eller via grupppolicymall)
 • HKEY_LOCAL_MACHIN\SOFTWARE\Cisco Spark Native\OrganizationID(konfigurerad via MSI-installation)

Du kan välja mellan tre alternativ för att ställa in begränsningar av samarbetsfunktioner för Mac-enheter:

Konfigurera med hantering av mobila enheter (MDM)

Vi rekommenderar att du följer Webex-appens MDM-distributionsprocedur för att lägga till organisations-ID i förinställningsdomänen Cisco-Systems.Spark.

Om du vill ställa in samarbetsbegränsningar för Webex Suite-mötesplattformen på Linux-enheter skapar du en .json filnamn managedConfig.json och lägg till följande nyckel i filen:

Nyckelnamn

Plats

Filinnehåll

Organisations-ID

/etc/cisco-webex/managedConfig.json

managedConfig.json

{

"organization-id": "xxxxxxxx"

}

För att din organisations policyer ska gälla för användare som deltar via Google Chrome måste du lägga till plugin-programmet för Webex Meetings Policy som hämtats från Chrome Web Store och sedan lägga till en regel för din organisation i policyn.

Användare som är begränsade från att delta i vissa möten ser följande meddelande när de försöker delta i ett begränsat möte via Google Chrome.

 1. Öppna sidan för IT-administratör för Google Chrome på https://admin.google.com.

 2. Lägg till tillägget Webex Meetings-policy genom att gå till Chrome > Appar och tillägg > Användare och webbläsare > Lägg till Chrome-appen eller -tillägget med ID.

 3. Lägg till följande anknytning efter ID: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.

 4. Lägg till följande regel i policyn (med ditt eget organisations-ID):

  {

  "orgID": {

  "Value": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

  }

  }

 5. Högerklicka på fliken och välj Tvinga installation.

Konfigurera med en mall för grupppolicyer

Du kan använda grupppolicyer för att installera policytillägget Webex Meetings.

Innan du börjar se till att du har importerat ADM- eller ADMX-mallar för Google Chrome.

 1. I redigeraren för grupppolicy går du till Datorkonfiguration > Policyer > Administrativa mallar > Google Chrome > Anknytningar.

 2. Välj ”Konfigurera listan över kraftinstallerade appar och anknytningar”.

 3. Högerklicka och välj Redigera.

 4. Välj Aktiverad.

 5. Klicka på Visa.

 6. Ange följande ID under ”Anknytnings-/app-ID:er och uppdatera URL:er som ska installeras tyst”.

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx
 7. Klicka på Verkställ.

Det kan ta tid för Chrome att läsa in konfigurationen. Du kan starta om Google Chrome eller läsa in policyerna igen genom att ange chrome://policy/ i adressfältet.

Webex Meetings-policytillägg Chrome

Konfigurera organisations-ID med registernyckeln med hjälp av en grupppolicy

Du kan använda Microsoft Group-policyn för att installera Webex Meetings-tillägget på Google Chrome och konfigurera organisations-ID.

 1. Skapa ett nytt grupppolicyobjekt (GPO) i redigeraren för grupppolicyhantering.

  Du kan även redigera en befintlig GPO.

 2. Länka GPO till organisationen som innehåller dina användare eller enheter och växla till GPO-redigeringsläge.

 3. Gå till Datorkonfiguration > Inställningar > Windows-inställningar > Registrera.

 4. Högerklicka på Registrera och välj Nytt > Registerobjekt.

 5. I fönstret Nya registeregenskaper väljer du fliken Allmänt.

 6. Under Åtgärd väljer du Skapa.
 7. Ange följande uppgifter:

  • NäbbarHKEY_LOCAL_MACHINE

  • NyckelsökvägSOFTWARE\Policies\Google\Chrome\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy

  • VärdenamnorgID

  • VärdetypREG_SZ

  • Värdedata – Organisations-ID som tillhandahålls av Cisco.

 8. Klicka på Verkställ.

  Konfigurera organisations-ID med registernyckel via grupppolicy Chrome

Du måste installera och konfigurera policytillägget Webex Meetings i Chrome-webbläsaren. Den här konfigurationen tillämpar organisationens policy för mötesbegränsningar för användare som deltar i möten via Chrome på MacOS-datorer. De uppgifter du behöver är:

 • Anknytnings-ID: Detta är detsamma för alla: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp
 • Ditt organisations-ID: Unik för din Webex-organisation. Du kan kopiera detta ID från Control Hub på Hantering > Kontosida.

Använda Google Admin-konsol

Beskriver hur du tvingas installera Webex Meetings-tillägget med Google Admin-konsolen och konfigurerar den med ditt organisations-ID.

 1. Logga in på din Google Admin-konsol på https://admin.google.com.

 2. Gå till Chrome > Appar och tillägg > Användare och webbläsare > Lägg till Chrome-appen eller -tillägget med ID.

 3. Lägg till följande anknytning efter ID: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.

 4. Lägg till följande regel i policyn (med ditt eget organisations-ID):

  {

  "orgID": {

  "Value": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

  }

  }

 5. Högerklicka på fliken och välj Tvinga installation.

Inställning av MacOS

Beskriver hur du tvingar installationen av Webex Meetings-tillägget med Chroms

ExtensionInstallForcelist
inställning på MacOS och konfigurera sedan anknytningen med ditt organisations-ID.
 1. Läs avsnittet ExtensionInstall Forcelist i Googles policydokumentation för Chrome Enterprise.
 2. Använd programvaran för hantering av mobila enheter för att uppdatera

  ExtensionInstallForcelist
  inställningar.
  • Lägg till följande anknytning-ID: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp och

  • Lägg till uppdateringsURL för anknytningen: https://clients2.google.com/service/update2/crx

  Du bör sluta med en ny sträng i array som definierar listan över installationskrafter för anknytning:

  
        <array>
        <string>denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx</string>
        <string>other-extension-id;other-extension-update-URL</string>
        <string>another-extension-id;another-extension-update-URL</string>
        </array>
       
 3. Distribuera den ändrade konfigurationsprofilen till dina MacOS-datorer.

  Webex-policytillägg för Chrome

 4. Kontrollera att anknytningen är installerad på Mac.

Skapa en konfigurationsprofil

Beskriver hur du konfigurerar ditt organisations-ID för Webex-policytillägget.

 1. Skapa en fil för fastighetslista com.google.Chrome.extensions.denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.plist med ditt organisations-ID med följande värde:

  
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
        <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
        <plist version="1.0">
         <dict>
         <key>orgID</key>
         <string>xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx</string>
         </dict>
        </plist>
       
 2. Distribuera den ändrade konfigurationsprofilen till dina MacOS-datorer.

 3. Kontrollera att din mötespolicy gäller när en användare på en hanterad MacOS-dator använder Chrome för att delta i ett möte.

  Organisations-ID för Webex-policytillägg

Du kan tillämpa samarbetsbegränsningar i din organisation för användare som deltar från Microsoft Edge. Du kan också använda webbläsartillägget Google Chrome i Microsoft Edge.

Innan du börjar se till att din enhet är registrerad för hantering av mobila enheter (MDM).

Skapa en ny konfigurationsprofil

 1. Logga in på Microsoft-administratörssidan och gå till Enheter > Konfigurationsprofiler > Skapa profil.

 2. Välj följande egenskaper:

  • Plattform – Windows 10 eller senare.

  • Profiltyp – mallar.

 3. Klicka på Skapa.

 4. Under Grunderna väljer du ett namn och en beskrivning för din organisations policy.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Under Konfigurationsinställningar > Datorkonfiguration, sök efter ”Kontrollera vilka anknytningar som installeras tyst” och välj det.

 7. Välj Aktiverat och ange följande ID under ”Anknytnings-/app-ID:er och uppdatera URL:er som ska installeras tyst”:

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=updatecheck&x=id%3Ddenhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp%26uc
       
 8. Klicka på Nästa.

 9. (Valfritt) Under Scope-taggar kan du tilldela scope-taggar till profilen.

 10. Under Tilldelningar väljer du ”Lägg till alla användare” och ”Lägg till alla enheter”.

 11. Klicka på Nästa.

 12. Granska dina inställningar under Granska + skapa och klicka på Skapa.

Synkronisera din hanterade enhet

 1. På din hanterade enhet går du till Inställningar > Konton > Åtkomst till arbete eller skola.

 2. Klicka på Info under ”Ansluten till MSFT MDM”.

 3. Bläddra till ”Enhetssynkroniseringsstatus” och klicka på Synkronisera.

  Google Chrome-tillägget installeras när synkroniseringen är klar. Du kan verifiera synkroniseringen genom att markera registerredigeraren på följande plats:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\ExtensionInstallForcelist

  Anknytningen är också tillgänglig i Microsoft Edge at Edge://anknytningar.

Konfigurera med registernyckel

Om du vill konfigurera policyn för ett specifikt organisations-ID läser Chrome-tillägget en policy som har angetts i registret. Du kan importera en registernyckel manuellt genom att skapa en .reg.

 1. Öppna registerredigeraren.

 2. Skapa ett .reg fil med följande värde:

  Windows Registry Editor Version 5.00
        
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy]
  "orgID"="xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx"
       
 3. Dubbelklicka på filen för att installera registernyckeln.

  Du kan även använda PowerShell för att installera registernyckeln. Använd följande värde:

  reg import .\edge_policy.reg

Verifiera ditt organisations-ID

 1. Starta om Microsoft Edge och gå till web.webex.com.

 2. Öppna utvecklarkonsolen och ange webex.config.meetings.installedOrgID.

  Organisations-ID från .reg filen visas.

Konfigurera med en mall för grupppolicyer

Du kan använda grupppolicyer för att installera policytillägget Webex Meetings.

Innan du börjar se till att du har importerat Microsoft Edge-administrationsmallar.

 1. I redigeraren för grupppolicy går du till Administrativa mallar > Microsoft Edge > Anknytningar.

 2. Välj ”Kontrollera vilka anknytningar som installeras tyst”.
 3. Välj Aktiverad.

 4. Klicka på Visa.

 5. Ange följande ID under ”Anknytnings-/app-ID:er och uppdatera URL:er som ska installeras tyst”.

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx
 6. Klicka på Verkställ.

Konfigurera organisations-ID med registernyckel med grupppolicy

Du kan använda Microsoft Group-policyn för att installera Webex Meetings-policytillägget på Microsoft Edge och konfigurera organisations-ID.

 1. Skapa ett nytt grupppolicyobjekt (GPO) i redigeraren för grupppolicyhantering.

  Du kan även redigera en befintlig GPO.

 2. Länka GPO till organisationen som innehåller dina användare eller enheter och växla till GPO-redigeringsläge.

 3. Gå till Datorkonfiguration > Inställningar > Windows-inställningar > Registrera.

 4. Högerklicka på Registrera och välj Nytt > Registerobjekt.

 5. I fönstret Nya registeregenskaper väljer du fliken Allmänt.

 6. Under Åtgärd väljer du Skapa.
 7. Ange följande uppgifter:

  • NäbbarHKEY_LOCAL_MACHINE

  • NyckelsökvägSOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy

  • VärdenamnorgID

  • VärdetypREG_SZ

  • Värdedata – Organisations-ID som tillhandahålls av Cisco.

 8. Klicka på Verkställ.

Kända problem

Kända problem med Webex-appen

 • När samarbetsbegränsningar tillämpas kan det ta upp till 30 minuter innan nya policyer tillämpas för möten på Webex Suite-mötesplattformen.
 • När en användare parkopplas med en enhet i personligt läge tillämpas policyer för molninspelning för användaren på sin personliga enhet. Men när en användare är parkopplad med en delad rumsenhet bestäms policyer för molninspelning av mötespolicyn och inte användarpolicyn. Detta gäller för möten på Webex Suite-mötesplattformen.
 • Om en Windows-, Mac- eller OS-användare inte tillåts delta i ett möte ombeds användaren att växla sitt konto när du använder Webex Suite-mötesplattformen. Genom att klicka på Växla konto startas Webex-appen om och användaren tas tillbaka till inloggningssidan. Men för Android-användare startar inte Webex-appen om att klicka på Växla konto i stället, det stänger programmet.
 • Vid användning av möten på Webex Suite-mötesplattformen gäller mötespolicyn för Grib-presentatören endast om användaren är värd.
 • När du startar Webex-appen via Safari eller Firefox kan användaren fortfarande skicka eller ta emot video och vo-IP om video eller vo-IP är inaktiverat.

Kända problem för Webex-enheter

När administratörer inaktiverar whiteboardtavlor, undertextning eller inspelningar blockeras dessa funktioner på enheter, men felmeddelandet visar inte orsaken till blockeringen av Webex-appmöten på Webex Suite-mötesplattformen.

 • Funktioner blockeras baserat på användarpolicyn för enheter i personligt läge.
 • Funktioner blockeras baserat på mötespolicyn för enheter i delat läge.

Kända problem med äldre klientversioner

Vi rekommenderar att du uppgraderar Webex-appen för Webex Suite-mötesplattformen till klientversionen WBS 43.6 eller senare, så att användarna får bästa möjliga upplevelse av samarbetsfunktionerna. Om användare har en äldre klientversion kanske vissa samarbetsfunktioner inte är tillgängliga eller fungerar felaktigt.