Översikt

Du kan begränsa alla användare från att delta i möten utanför organisationen eller begränsa åtkomsten till vissa funktioner under möten för att säkerställa att användarna följer organisationens policyer. När användare försöker använda en inaktiverad funktion visas en indikator som informerar dem om begränsningen som har satts av organisationen.


 
Samarbetsbegränsningar har endast stöd för Webex Meetings och Webex-webbseminarier. Dessa begränsningar gäller inte för Webex Events (klassisk), Webex Training och Webex Support.

Användare kan kringgå dessa begränsningar genom att delta i interna och externa möten med sina personliga e-postadresser eller som gäster. För att undvika att användare kringgår dessa begränsningar följer du stegen i Begränsa samarbetsfunktioner för Windows-, Mac-, Android och iOS-enheter för att lägga till en token på företagets enheter för att säkerställa att konton som används med enheterna följer de begränsningar som din organisation har fastställt.

Om användaren loggar in med ett annat organisations-ID än registret när samarbetsbegränsningar tillämpas följer Control Hub den mest restriktiva principen. Både användarprincipen och organisationsprincipen är markerade. Men om användaren loggar in med samma organisations-ID i registret följer Control Hub den inloggade användarens princip.

Samarbetsbegränsningar på grupp- eller användarnivå

Om du vill konfigurera principer för specifika grupper eller per användare istället för för hela organisationen kan du göra det genom att skapa mallar för mötesinställningar .

Tillåt eller blockera externa användare från att delta i möten i din organisation

Du kan tillåta eller blockera användare utanför organisationen från att delta i möten som är värdar för användare i organisationen.

1

Logga in på Control Hub , sedan under Möte , klicka Inställningar .

2

Under Interna Webex Meetings väljer du något av följande:

 • Tillåt användare att delta i möten i min organisation –Användare utanför organisationen kan delta i möten som är värdar för användare i organisationen.
 • Tillåt externa användare att delta i möten från godkända e-postdomäner i min organisation –Användare med e-postdomäner som du har godkänt kan delta i möten som är värdar för användare i din organisation.
 • Blockera externa användare för att delta i möten i min organisation –Användare utanför organisationen kan inte delta i möten som är värd för användare i organisationen.
3

Om du har valt Tillåt externa användare att delta i möten från godkända e-postdomäner i min organisation anger du en e-postdomän och klickar på Lägg till .

Blockera användare från att delta i externa möten i Control Hub

Dessa inställningar gäller endast för användare som använder Webex Meetings klienten version 42.3 eller senare.

När du blockerar användare från att delta i externa möten kan de inte delta i möten som hålls från Webex-webbplatser utanför din organisation. Men du kan tillåta användare att delta i möten på vissa Webex-webbplatser genom att lägga till dessa Webex-webbplatser i en godkänd listinställning.

Nytt beteende ändras

Tidigare kunde du tillåta användare att delta i externa möten och alla samarbetsfunktioner som du begränsade skulle fortfarande fungera. Om du till exempel begränsade chatten under möten kan användare fortfarande använda chattpanelen i externa möten som fanns i listan över godkända.

Detta beteende har nu ändrats med en nyligen uppdaterad uppdatering. Den godkända listan är nu en lista över webbplatser som användare kan delta i externa möten i med de samarbetsbegränsningar som du anger. Om du till exempel begränsat chatten kommer användare inte att kunna använda chattpanelen i externa möten.

1

Logga in på Control Hub , sedan under Möte , klicka Inställningar .

2

Under Externa möten väljer du något av följande:

 • Tillåt användare att delta i alla externa möten –Användare tillåts delta i alla externa möten.
 • Tillåt användare att delta i godkända externa möten –Användare kan endast delta i externa möten från godkända Webex-webbplatser.
 • Blockera användare från att delta i alla externa möten –Användare får inte delta i externa möten från Webex-plats.
3

Om du har valt Tillåt användare att delta i godkända externa möten anger du en Webex-plats och klickar på Lägg till .

Nästa steg

Om du tillåter användare att delta i externa möten kan du välja vilka samarbetsfunktioner som användare ska ha tillgängliga för dem under externa möten.

Begränsa samarbetsfunktioner i Webex Meetings

Dessa inställningar gäller endast för användare som deltar i möten som inte är värdar för någon i deras organisation. Om du vill begränsa mötesfunktioner för möten inom din organisation kan du göra det skapa och använda en anpassad sessionstyp eller en mall för mötesinställningar. Sessionstyper och mallar för mötesinställningar har stöd för interna mötespolicyer.

1

Logga in på Control Hub , sedan under Möte , klicka Inställningar .

2

Växla de funktioner som du vill aktivera eller inaktivera för användare under externa möten:

Privata möten

 • Broadcast-meddelanden –Användare har tillgång till broadcast-meddelanden.

Samarbetsverktyg

I möte

 • Chatta –Användare har tillgång till chattpanelen.
 • Textning –Användare kan slå på automatisk textning .
 • Filöverföring –Användare kan ladda upp filer som andra deltagare kan hämta under möten.
 • Deltagarlista –Användare kan se deltagarlistan.
 • Ta presentatören –Användare kan begära att få ta rollen som presentatör.
 • Anteckningar –Användare kan göra anteckningar.
 • Webex Assistant –Användare har tillgång till Webex Assistant .

Inspelning

Fjärrkontroll

 • Aktivera fjärrkontroll –Användare kan fjärrstyra en annan dator under mötet och tillåta alla att fjärrstyra sina datorer. Gäller 42.1 och senare.
  • fjärrkontroll –Användare kan fjärrstyra en annan dators program.
  • fjärrkontroll på skrivbordet –Användare kan fjärrstyra en annan dators skrivbord.
  • fjärrkontroll för Webbläsare –Användare kan fjärrstyra en annan dators webbläsare.

Delning

 • Aktivera delning – Tillåt användare att dela sin skärm. Stäng av denna och/eller följande delningsfunktioner för att öka säkerheten.
  • Programdelning –Användare kan dela sin programskärm.
  • Skrivbordsdelning –Användare kan dela sin skrivbordsskärm.
  • Fil- och whiteboarddelning –Användare kan dela sina filer och whiteboard-skärmar.
  • Webbläsare –Användare kan dela sin webbläsarskärm.
  • Kamera –Användare kan dela video från sin kamera så att deltagarna ser vad deras kamera ser.

Telefoni

 • VoIP – Tillåt värden och deltagare att använda VoIP.

Video

 • Slå på video – Låt deltagarna slå på video.
  • Standardupplösning (360p) – Användarens video kan endast strömma upp till 360p.
  • Högupplöst (720p) – Användarens video kan strömma upp till 720p.

Begränsa samarbetsfunktioner för Windows-, Mac-, Android och iOS-enheter

Om du vill begränsa dessa enheter med samarbetsinställningar i din organisation kan du redigera systemfilerna så att inställningarna gäller för alla som använder enheten för att delta i ett möte utanför organisationen.

För att göra detta måste du först hitta och kopiera ditt organisations-ID i Control Hub. När du har hämtat organisations-ID:t följer du stegen som gäller för de enheter som du vill redigera.


 

Se till att låsa organisations-ID:t i registret så att användarna inte kan ändra det själva. Om användare ändrar organisations-ID kommer samarbetsbegränsningarna inte att gälla för deras enheter.

1

Logga in på Control Hub och välj sedan Konto .

2

Klicka på Kopiera ikonen i Organisations-ID fältet.

Nästa steg

Nu när du har ditt organisations-ID väljer du en av följande metoder för att redigera enheterna.

Du kan välja mellan tre alternativ för att konfigurera begränsningar av samarbetsfunktioner för Windows-enheter:

 • Konfigurera med registernycklar – Du kan redigera specifika enheter manuellt genom att lägga till organisations-ID:t i ett av följande registervärden:

  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 • Konfigurera med hjälp av en grupprincipmall – Du kan importera en administrativ mall för grupprincip (.adm) för att tillämpa organisations-ID på samma registervärden som ovan.

 • Konfigurera med en MSI-installation – Du kan köra ett kommando för att installera webexapp.msi med hjälp av organisations-ID:t för att redigera följande registervärde: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Webex\Policies\OrganizationID.

Konfigurera med registernycklar

 1. Öppna Registerredigeraren.

 2. Lägg till organisations-ID i ett av följande registervärden:

  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

Konfigurera med hjälp av en grupprincipmall

 1. Importera en .adm.

 2. I ett hanteringsverktyg för grupprincip klickar du på antingen:

  • Datorkonfiguration att tillämpa organisations-ID på HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • Användarkonfiguration att tillämpa organisationen på HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 3. I navigeringspanelen klickar du på Administrativa mallar > Klassiska administrativa mallar (ADM) > Cisco WebEx Meetings > Allmänna inställningar för Cisco WebEx Meetings .

 4. Dubbelklicka Konfigurera organisations-ID i Cisco Webex .

 5. Klicka på Aktiverat lägger du till ditt organisations-ID i Alternativ och klicka sedan på Ansök .

Konfigurera med en MSI-installation

 1. Kör följande kommando för att installera webexapp.msi med ORGANIZATIONID parameter som ska konfigureras HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Webex\Policies\OrganizationID:

  msiexec /i webexapp.msi /log webexapp.log ORGANIZATIONID="%ReplaceWithYourOrganizaitonId%" /*For example:*/msiexec /i webexapp.msi /log webexapp.log ORGANIZATIONID="ab1c2d34-56e7-89f0-g123-h4567ijkl890"

För att ställa in samarbetsbegränsningar på Mac-enheter skapar du en .plist namnet på filen com.cisco.webexmeetings.config.plist under /Library/Preferences/ och lägg till följande nyckel i filen:

Nyckelnamn

Värde

Beskrivning

Organisations-ID

%OrganizationID%

Ange det organisations-ID som du kopierade från Control Hub för samarbetsbegränsningarna.

För att konfigurera samarbetsbegränsningar på mobila enheter med Android och iOS måste du konfigurera organisations-ID:t med hjälp av Tjänsten AppConfig för hantering av mobila enheter .


 

Den här funktionen fungerar endast på mobila enheter som använder Webex Meetings appen på version 41.7 och senare.

Konfigurationsknapp

Värdetyp

Beskrivning

Organisations-ID

Sträng

Ange det organisations-ID som du kopierade från Control Hub för samarbetsbegränsningarna.

För att din organisations policyer ska gälla för användare som deltar från Google Chrome måste du lägga till Plugin-programmet för Webex Meetings policy hämtas från Chrome Web Store och sedan lägga till en regel för din organisation i policyn.

Användare som är begränsade från att delta i vissa möten ser följande meddelande när de försöker delta i ett begränsat möte via Google Chrome.

1

Öppna Google Chromes IT-administrationssida på https://admin.google.com

2

Lägg till plugin-programmet Webex Meetings Policy genom att gå till Chrome > Appar och tillägg > Användare och webbläsare > Lägg till Chrome-app eller -tillägg via ID .

3

Lägg till följande anknytning till ID: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.

4

Lägg till följande regel i policyn:

{

"orgID": {

"Value": "31b45abd-7528-46f6-8a8c-cf8c3514430b"

}

}

5

Högerklicka på fliken och välj Tvångsinstallation .

Kända problem

Kända problem med Webex Assistant för möten

Om ett möte har Textning och Webex Assistant aktiverat kan användare med de två funktionerna inaktiverade inte stänga av båda under mötet om de ges värdrollen.

Kända problem med Webex-enheter

 • Användare på Mac-enheter kan ta presentatörsrollen från användare på Webex-enheter även om Ta presentatören funktionen har inaktiverats.
 • Användare med Anteckning funktion inaktiverad kommer fortfarande att se kommentarer när de använder Webex-enheter för att delta i möten.

Kända problem med äldre klientversioner

Vi rekommenderar att du uppgraderar Webex Meetings klienten till den senaste versionen (WBS 42.7 eller senare) eller åtminstone till den senaste låsta versionen (WBS42.6) så att användarna får den bästa upplevelsen med samarbetsfunktioner. Om användare använder en äldre klientversion (t.ex. WBS 42.3 eller tidigare) kanske vissa samarbetsfunktioner inte är tillgängliga eller fungerar felaktigt.

Kända problem med begränsning av kommentars- och fil- och whiteboarddelningsfunktioner

När Anteckning är begränsad, men Fil- och whiteboarddelning inte kan användare fortfarande se kommentarer om presentatören delar en whiteboardtavla och börjar kommentera.