Omówienie

Możesz ograniczyć wszystkim użytkownikom możliwość dołączania do spotkań poza organizacją lub ograniczyć dostęp do niektórych funkcji podczas spotkania, aby upewnić się, że użytkownicy postępują zgodnie z zasadami Twojej organizacji. Gdy użytkownicy próbują korzystać z funkcji wyłączonej, pojawia się wskaźnik informujący ich o ograniczeniu ustawionym przez organizację.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, zalecamy stosowanie ograniczeń w przeglądarkach i wszystkich urządzeniach.


 
Ograniczenia współpracy obsługują tylko Webex Meetings i Webex Webinars. Ograniczenia te nie dotyczą aplikacji Webex Events (wersja klasyczna), Webex Training i Webex Support.

Te ustawienia dotyczą tylko użytkowników korzystających z klienta Webex Meetings w wersji 42.3 lub nowszej oraz klienta aplikacji Webex w wersji 43.6 lub nowszej.

Użytkownicy mogą ominąć te ograniczenia, dołączając do spotkań wewnętrznych i zewnętrznych z ich osobistymi adresami e-mail lub jako goście. Aby uniknąć omijania tych ograniczeń przez użytkowników, wykonaj czynności opisane w sekcji Ograniczanie funkcji współpracy dla urządzeń z systemem Windows, Mac, Android i iOS oraz przeglądarek internetowych Chrome i Edge , aby dodać token do urządzeń firmowych, aby upewnić się, że konta używane z urządzeniami są zgodne z ograniczeniami ustalonymi przez Twoją organizację.

Podczas stosowania ograniczeń dotyczących współpracy:

 • Jeśli użytkownik loguje się z innym identyfikatorem organizacji z rejestru, Control Hub stosuje najbardziej restrykcyjne zasady. Kontrolowane są zarówno zasady użytkownika, jak i zasady organizacji.
 • Jeśli użytkownik loguje się z tym samym identyfikatorem organizacji w rejestrze, Control Hub postępuje zgodnie z zasadami zalogowanego użytkownika.

Ograniczenia współpracy na poziomie grupy lub użytkownika

Jeśli chcesz skonfigurować zasady dla określonych grup lub na podstawie użytkownika zamiast całej organizacji, możesz to zrobić, tworząc szablony ustawień spotkań.

Zezwalaj lub blokuj użytkownikom zewnętrznym na dołączanie do spotkań w Twojej organizacji

Możesz zezwolić lub zablokować użytkownikom spoza organizacji dołączanie do spotkań prowadzonych przez użytkowników w organizacji.

1

Zaloguj się do Control Hub, a następnie przejdź do menu Usługi > Spotkanie.

2

Kliknij Ustawienia.

3

W obszarze Meetings wybierz jedną z następujących opcji obok opcji Internal (Wewnętrzne):

 • Zezwalaj wszystkim użytkownikom zewnętrznym — użytkownicy spoza Twojej organizacji mogą dołączać do spotkań organizowanych przez użytkowników w Twojej organizacji.
 • Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym na korzystanie z zatwierdzonych domen poczty e-mail— użytkownicy z zatwierdzonymi domenami poczty e-mail mogą dołączać do spotkań organizowanych przez użytkowników w organizacji.
 • Blokuj wszystkich użytkowników zewnętrznych — użytkownicy spoza organizacji nie mogą dołączać do spotkań prowadzonych przez użytkowników w organizacji.
4

Jeśli wybrano opcję Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym z zatwierdzonymi domenami e-mail, wprowadź zatwierdzoną domenę e-mail i kliknij przycisk Dodaj. Możesz także przełączać Zastosuj te ustawienia tylko do spotkań w pokoju osobistym , aby zastosować zasady spotkania wewnętrznego.

Blokuj użytkownikom możliwość dołączania do spotkań zewnętrznych w Control Hub

Gdy blokujesz użytkownikom dołączanie do spotkań zewnętrznych, nie mogą oni dołączać do spotkań organizowanych z witryn Webex poza Twoją organizacją. Możesz jednak zezwolić użytkownikom na dołączanie do spotkań w niektórych witrynach Webex, dodając te witryny Webex do zatwierdzonego ustawienia listy.

Nowe zmiany w zachowaniu

Wcześniej można było zezwolić użytkownikom na dołączanie do spotkań zewnętrznych, a wszelkie funkcje współpracy, które zostały ograniczone, nadal działałyby. Na przykład, jeśli podczas spotkań ograniczono możliwość korzystania z czatu, użytkownicy mogli nadal korzystać z panelu czatu podczas spotkań zewnętrznych, które znajdowały się na zatwierdzonej liście.

Zachowanie to uległo zmianie z najnowszą aktualizacją. Zatwierdzona lista to teraz lista witryn, w których użytkownicy mogą dołączać do spotkań zewnętrznych z ustalonymi ograniczeniami współpracy. Jeśli na przykład masz ograniczone możliwości czatu, użytkownicy nie będą mogli korzystać z panelu czatu podczas spotkań zewnętrznych.

1

Zaloguj się do Control Hub, a następnie przejdź do menu Usługi > Spotkanie.

2

Kliknij Ustawienia.

3

W obszarze Meetings wybierz jedną z następujących opcji obok opcji Zewnętrzne:

 • Zezwól na wszystkie witryny zewnętrzne — użytkownicy mogą dołączać do wszystkich spotkań zewnętrznych.
 • Zezwalaj na zatwierdzone witryny zewnętrzne — użytkownicy mogą dołączać do spotkań zewnętrznych tylko z zatwierdzonych witryn Webex.
 • Blokuj wszystkie witryny zewnętrzne — użytkownicy nie mogą dołączać do spotkań zewnętrznych z żadnej witryny Webex.
4

Jeśli wybrano opcję Zezwalaj na zatwierdzone witryny zewnętrzne, wprowadź nazwę sitową Webex i kliknij przycisk Dodaj.

Co zrobić dalej

Jeśli zezwalasz użytkownikom na dołączanie do spotkań zewnętrznych, możesz wybrać, które funkcje współpracy są dla nich dostępne podczas spotkań zewnętrznych.

Ogranicz funkcje współpracy w Webex Meetings

Te ustawienia dotyczą użytkowników dołączających do spotkań wewnętrznych i zewnętrznych. Jeśli chcesz ograniczyć swoje funkcje podczas spotkania, możesz utworzyć i użyć niestandardowego typu sesji lub szablonu ustawień spotkania.

Typy sesji obsługują tylko polityki spotkań wewnętrznych. Typy sesji mają zastosowanie tylko wtedy, gdy użytkownik jest prowadzącym spotkanie.

Szablony ustawień spotkań obsługują wewnętrzne i zewnętrzne zasady spotkań. Szablony ustawień spotkania mają zastosowanie, gdy użytkownik jest prowadzącym spotkanie lub uczestnikiem.

1

Zaloguj się do Control Hub, a następnie przejdź do menu Usługi > Spotkanie.

2

Kliknij Ustawienia.

3

Przełącz funkcje, które chcesz włączyć lub wyłączyć dla użytkowników podczas spotkań wewnętrznych lub zewnętrznych:

Sesje grupowe

UstawianieOpisDostępne na platformie spotkań Webex Suite?
Transmituj wiadomości Umożliwia prowadzącemu spotkanie nadanie pisemnej wiadomości uczestnikom jednej lub wszystkich sesji grupowych. Tak

Narzędzia do współpracy

UstawianieOpisDostępne na platformie spotkań Webex Suite?
Adnotacja

Jeśli jesteś ograniczonym użytkownikiem, a dodawanie adnotacji jest wyłączone, inne osoby nie mogą dodawać adnotacji do udostępniania. Adnotacja jest zablokowana. Gdy inni udostępniają, możesz zobaczyć, co jest udostępniane, ale nie możesz dodawać adnotacji. Jeśli ograniczonym użytkownikiem jest prowadzący spotkanie, nikt na spotkaniu nie może dodawać adnotacji.

Tak
Sesje grupowe Wiadomości nadawcze — użytkownicy mają dostęp do wiadomości nadawanych. Tak
Ankietowanie

Jeśli ta opcja jest wyłączona, ograniczony użytkownik nie może korzystać z funkcji ankiety.

Nie

Pytania i odpowiedzi

Jeśli jest wyłączona, ograniczony użytkownik nie może korzystać z funkcji pytań i odpowiedzi.

Nie

Na spotkaniu

UstawianieOpisDostępne na platformie spotkań Webex Suite?
Czat Jeśli jest wyłączony, ograniczony użytkownik nie może wysyłać ani odbierać wiadomości czatu. Jeśli ograniczonym użytkownikiem jest prowadzący spotkanie, nikt na spotkaniu nie może rozmawiać na czacie. Tak
Przygotowywanie transkrypcji Jeśli ta opcja jest wyłączona, ograniczony użytkownik nie może korzystać z funkcji transkrypcji. Tak
Wymuś wirtualne tło Wymaga, aby użytkownicy mieli wirtualne tło, aby włączyć wideo. Tak
Transfer plików Jeśli jest wyłączony, ograniczony użytkownik nie może udostępniać plików ani wyświetlać ani pobierać udostępnionych plików. Tak
Lista uczestników Jeśli jest wyłączona, ograniczony użytkownik nie może wyświetlać listy uczestników. Jeśli ograniczonym użytkownikiem jest prowadzący spotkanie, nikt na spotkaniu nie może wyświetlać listy uczestników. Tak
Przejmij rolę prezentera Jeśli ta funkcja jest wyłączona, użytkownicy nie mogą pełnić roli prezentera. Tak
Uwagi Jeśli użytkownik z ograniczeniem jest wyłączony, nie może korzystać z funkcji Uwagi. Nie
Asystent Webex Jeśli ta opcja jest wyłączona, Webex Assistant nie jest dostępny na spotkaniu.

 
Dotyczy to tylko prowadzącego.
Tak

Nagrywanie

UstawianieOpis

Dostępne na platformie spotkań Webex Suite?

Nagrywanie w chmurzeJeśli ta opcja jest wyłączona, ograniczony użytkownik nie może nagrać spotkania w chmurze.Tak
Nagrywanie lokalne

Jeśli ta opcja jest wyłączona, ograniczony użytkownik nie może nagrać spotkania na swoim komputerze lokalnym.

Tak

Zdalne sterowanie

 • Włącz zdalne sterowanie — użytkownicy mogą zdalnie sterować innym komputerem podczas spotkania i zezwalać każdemu na zdalne sterowanie swoimi komputerami.

UstawianieOpisDostępne na platformie spotkań Webex Suite?
Zdalne sterowanie aplikacjąJeśli nie zaznaczono, ograniczony użytkownik nie może zdalnie sterować aplikacją innego użytkownika.Nie
Zdalne sterowanie komputeremJeśli nie zaznaczono, ograniczony użytkownik nie może zdalnie sterować pulpitem innego użytkownika.Tak
Zdalne sterowanie przeglądarką internetowąJeśli nie jest zaznaczone, ograniczony użytkownik nie może zdalnie sterować przeglądarką internetową innego użytkownika.Nie

Udostępnianie

 • Włącz udostępnianie — zezwól użytkownikom na udostępnianie ekranu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, włącz tę i/lub następujące funkcje udostępniania.

UstawianieOpisDostępne na platformie spotkań Webex Suite?
Udostępnianie aplikacjiJeśli nie zaznaczono, ograniczony użytkownik nie może udostępnić aplikacji.Tak
Udostępnianie pulpituJeśli nie zaznaczono, ograniczony użytkownik nie może udostępnić swojego pulpitu.Tak
Udostępnianie plików i tablicyJeśli nie zaznaczono, ograniczony użytkownik nie może udostępniać plików ani tablicy.Tak
Udostępnianie przeglądarki internetowejJeśli nie jest zaznaczone, ograniczony użytkownik nie może udostępnić swojej przeglądarki internetowej, ale może wyświetlać udostępnione przeglądarki internetowe innych użytkowników.Nie
Udostępnianie kameryJeśli nie jest zaznaczone, ograniczony użytkownik nie może udostępniać obrazu wideo z kamery.Tak

Telefonia

 • W (tylko prowadzący)
  • Opłata — zezwól tylko na przychodzące połączenia płatne.
  • Bezpłatne i bezpłatne — zezwól na połączenia przychodzące, które są płatne lub bezpłatne.
  • Połączenie globalne — zezwól na połączenie z lokalnym numerem telefonu na spotkania Webex. Dostępne numery lokalne zależą od konfiguracji w witrynie Webex.
  • Identyfikacja linii połączeń (CLI) — Zezwól na dodatkowe bezpieczeństwo spotkań. CLI to forma identyfikatora dzwoniącego, który wysyła numer telefonu dzwoniącego do systemu przed odebraniem połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie uwierzytelniania CLI dla Webex Meetings, Webinars i Training.
   • Zaznacz opcję Użyj kodu PIN uwierzytelniania, jeśli chcesz wymagać kodu PIN podczas korzystania z CLI.
 • Oddzwoń (tylko prowadzący) — jeśli opcja jest włączona, te opcje dotyczą prowadzącego. Ale jeśli są zdezaktywowane, są wyłączone dla wszystkich.

  Jeśli połączenie zwrotne jest włączone, można zaznaczyć to pole obok opcji Globalne oddzwonienie. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wszyscy uczestnicy zostaną poproszeni o wprowadzenie swoich numerów telefonów po dołączeniu do spotkania, a Webex oddzwoni do każdego uczestnika, aby połączyć go ze spotkaniem.

 • VoIP — zezwól prowadzącemu i uczestnikom na korzystanie z VoIP.
 • Inna usługa telekonferencji (tylko prowadzący) — jeśli jest wyłączona, prowadzący nie może korzystać z usługi telekonferencji innej firmy.

Wideo

 • Włącz wideo — zezwól uczestnikom na włączanie wideo.
  • Definicja standardowa (360p) — obraz wideo użytkownika może przesyłać strumieniowo tylko do 360p.
  • Wysoka definicja (720p) — wideo użytkownika może przesyłać strumieniowo do 720p.

Zastąpienie ustawień

 • Zastąp ustawienia uczestnika podczas prowadzenia — Zezwól uczestnikom na współużytkowanie tych samych zasad spotkania co prowadzący.

  Administratorzy mogą włączyć zastępowanie ustawień spotkania i używać istniejących szablonów ustawień do egzekwowania zasad dotyczących spotkań dla określonych prowadzących. Oznacza to, że gdy prowadzący inicjuje spotkanie, wszyscy uczestnicy postępują zgodnie z zasadami prowadzącego, a nie z własnymi zasadami.


   
  Dotyczy to tylko spotkań wewnętrznych.

Poczekalnie Webex Meeting

 • Zezwól na niestandardowe lobby — jeśli jest włączone, możesz spersonalizować swoje lobby spotkań, a także zarządzać, czy Twoi użytkownicy mogą je dostosować.
 • Niestandardowe lobby organizacji — tworzenie własnych niestandardowych lobby organizacji i zarządzanie nimi. Możesz utworzyć maksymalnie 10 lobby dla swojej organizacji. Możesz wprowadzać zmiany w swoich lobby i przeglądać je w czasie rzeczywistym. Masz możliwość wyboru domyślnego poczekalni. Jeśli nie dokonano wyboru, wybrano domyślne lobby Webex. Można edytować lub usuwać dowolne poczekalnie, z wyjątkiem poczekalni domyślnej Webex.

  Możesz kontrolować widoczność dowolnego domyślnego poczekalni. Włącz dostęp organizacji , aby umożliwić użytkownikom w organizacji wybór poczekalni z menu rozwijanego w usłudze Webex. Jeśli jest wyłączony, poczekalnia jest ukryta z menu rozwijanego. Przez cały czas musi być włączone co najmniej jedno domyślne lobby.

  Wybranie domyślnego lobby organizacji oznacza, że wszyscy użytkownicy w organizacji zobaczą to lobby domyślnie, jeśli go nie dostosują.

  Można również przypisać różne domyślne lobby do różnych grup użytkowników w organizacji.

 • Zezwól użytkownikom na dostosowywanie lobby — użytkownicy w Twojej organizacji mogą dostosowywać swoje lobby spotkań. Uczestnicy widzą niestandardowe poczekalnie użytkownika dla każdego spotkania prowadzonego przez użytkownika.

  Można włączyć lub wyłączyć zdolność użytkownika do dostosowywania dowolnego lub wszystkich czterech elementów poczekalni, w tym wiadomości, banerów, logo, a także filmów lub obrazów. Domyślnie wszystkie te funkcje są włączone.

Ogranicz funkcje współpracy dla urządzeń z systemem Windows, Mac, Linux, Android i iOS oraz przeglądarek internetowych Chrome i Edge

Jeśli chcesz ograniczyć te urządzenia do ustawień współpracy w organizacji, możesz edytować pliki systemowe, tak aby te ustawienia dotyczyły każdego, kto używa urządzenia do dołączenia do spotkania poza organizacją.

Aby to zrobić, musisz najpierw znaleźć i skopiować swój identyfikator organizacji w Control Hub. Po otrzymaniu identyfikatora organizacji wykonaj czynności mające zastosowanie do urządzeń, które chcesz edytować.


 

Upewnij się, że identyfikator organizacji jest zablokowany w rejestrze, aby użytkownicy nie mogli go samodzielnie zmienić. Jeśli użytkownicy zmienią identyfikator organizacji, ograniczenia współpracy nie będą miały zastosowania do ich urządzeń.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, zalecamy stosowanie ograniczeń w przeglądarkach i wszystkich urządzeniach.

1

Zaloguj się do Control Hub i przejdź do Zarządzanie > Konto.

2

Kliknij ikonę Kopiuj w polu Identyfikator organizacji .

Możesz wybrać jedną z trzech opcji, aby skonfigurować ograniczenia funkcji współpracy dla urządzeń z systemem Windows:

 • Skonfiguruj ręcznie przy użyciu wartości rejestru — można ręcznie edytować określone urządzenia, dodając do rejestru identyfikator organizacji:

  1. Otwórz rejestr i przejdź do kontekstu, w którym chcesz zastosować tę politykę. Jeden z:

   • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\

   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\

  2. Utwórz nową wartość ciągu o nazwie OrganizationID.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nową wartość, a następnie Modyfikuj...
  4. Wklej identyfikator organizacji w danych wartości nowego ciągu.
 • Skonfiguruj przy użyciu szablonu zasad grupy — można zaimportować szablon administracyjny zasad grupy (.adm), aby zastosować identyfikator organizacji do tych samych wartości rejestru, co powyżej.

 • Skonfiguruj przy użyciu instalacji MSI— można uruchomić polecenie instalacji webexapp.msi przy użyciu identyfikatora organizacji w celu edytowania tej wartości rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Webex\Policies\OrganizationID.

Konfigurowanie przy użyciu klawiszy rejestru

 1. Otwórz Edytor Rejestru.

 2. Dodaj identyfikator organizacji do jednej z następujących wartości rejestru:

  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

Konfigurowanie przy użyciu szablonu zasad grupy

 1. Importuj .adm plik.

 2. W narzędziu zarządzania zasadami grupy kliknij:

  • Konfiguracja komputera w celu zastosowania identyfikatora organizacji HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • Konfiguracja użytkownika w celu zastosowania organizacji do HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 3. W panelu nawigacyjnym kliknij Szablony administracyjne > Klasyczne szablony administracyjne (ADM) > Cisco WebEx Meetings > Ogólne ustawienia Cisco WebEx Meetings.

 4. Kliknij dwukrotnie opcję Konfiguruj identyfikator organizacji w aplikacji Cisco Webex.

 5. Kliknij opcję Włączone, dodaj identyfikator organizacji w polu Opcje , a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Konfigurowanie przy użyciu instalacji MSI

 1. Uruchom poniższe polecenie, aby zainstalować webexapp.msi z ORGANIZATIONID parametr do skonfigurowania HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Webex\Policies\OrganizationID:

  msiexec /i webexapp.msi /log webexapp.log ORGANIZATIONID="xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

Aby skonfigurować ograniczenia współpracy na urządzeniach Mac, utwórz .plist plik o nazwie com.cisco.webexmeetings.config.plist w obszarze /Library/Preferences/, i dodać do pliku następujący klucz:

Nazwa klucza

Wartość

Opis

Identyfikator organizacji

%OrganizationID%

Określ identyfikator organizacji skopiowany z Control Hub w celu ograniczenia współpracy.

Aby skonfigurować ograniczenia współpracy na urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS, należy skonfigurować identyfikator organizacji za pomocą usługi AppConfig Mobile Device Management.


 

Ta funkcja działa tylko w przypadku urządzeń przenośnych, które korzystają z aplikacji Webex Meetings w wersji 41.7 lub nowszej.

Klucz konfiguracji

Typ wartości

Opis

Identyfikator organizacji

Struna

Określ identyfikator organizacji skopiowany z Control Hub w celu ograniczenia współpracy.

Aby zasady Twojej organizacji miały zastosowanie do użytkowników, którzy dołączają z Google Chrome, musisz dodać wtyczkę Webex Meetings Policy pobraną z Chrome Web Store, a następnie dodać regułę dla Twojej organizacji do zasad.

Użytkownicy, którzy nie mogą dołączyć do niektórych spotkań, widzą następujący komunikat podczas próby dołączenia do ograniczonego spotkania za pośrednictwem przeglądarki Google Chrome.

 1. Otwórz stronę administratora IT w Google Chrome na https://admin.google.com.

 2. Dodaj rozszerzenie wtyczki zasad Webex Meetings, przechodząc do Chrome > Aplikacje i rozszerzenia > Użytkownicy i przeglądarki > Dodaj aplikację Chrome lub rozszerzenie za pomocą identyfikatora.

 3. Dodaj następujące rozszerzenie za pomocą identyfikatora: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.

 4. Dodaj do zasad następującą regułę (używając własnego identyfikatora organizacji):

  {

  "orgID": {

  "Value": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

  }

  }

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę i wybierz opcję Wymuś instalację.

Skonfiguruj przy użyciu szablonu zasad grupy

Możesz użyć zasad grupy, aby zainstalować rozszerzenie zasad Webex Meetings.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że zaimportowano szablony ADM lub ADMX dla Google Chrome.

 1. W Edytorze zasad grupy przejdź do Konfiguracja komputera > Zasady > Szablony administracyjne > Google Chrome > Rozszerzenia.

 2. Wybierz opcję „Skonfiguruj listę aplikacji i numerów wewnętrznych zainstalowanych na siłę”.

 3. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję Edytuj.

 4. Wybierz Włączone.

 5. Kliknij przycisk Pokaż.

 6. Wprowadź następujący identyfikator w obszarze „Identyfikatory numerów wewnętrznych/aplikacji i adresy URL aktualizacji do cichego zainstalowania”.

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx
 7. Kliknij Zastosuj .

Ładowanie konfiguracji przez Chrome może zająć trochę czasu. Możesz ponownie uruchomić Google Chrome lub ponownie załadować zasady, wprowadzając chrome://policy/ na pasku adresu.

Rozszerzenie zasad spotkań Webex Chrome

Konfigurowanie identyfikatora organizacji przy użyciu klucza rejestru przy użyciu zasad grupy

Możesz użyć Microsoft Group Policy, aby zainstalować rozszerzenie Webex Meetings Policy w Google Chrome i skonfigurować identyfikator organizacji.

 1. W Edytorze zarządzania zasadami grupy utwórz nowy obiekt zasad grupy (GPO).

  Istniejący GPO można również edytować.

 2. Połącz GPO z organizacją zawierającą użytkowników lub urządzenia i przejdź do trybu edycji GPO.

 3. Przejdź do Konfiguracja komputera > Preferencje > Ustawienia systemu Windows > Rejestr.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Rejestr i wybierz Nowy > Pozycja rejestru.

 5. W oknie Właściwości nowego rejestru wybierz kartę Ogólne.

 6. W obszarze Działanie wybierz opcję Utwórz.
 7. Wprowadź następujące informacje:

  • OtoczenieHKEY_LOCAL_MACHINE

  • Ścieżka kluczaSOFTWARE\Policies\Google\Chrome\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy

  • Nazwa wartościorgID

  • Typ wartościREG_SZ

  • Dane wartości— identyfikator organizacji dostarczony przez firmę Cisco.

 8. Kliknij Zastosuj .

  Skonfiguruj identyfikator organizacji z kluczem rejestru za pomocą zasad grupy Chrome

Należy zainstalować i skonfigurować rozszerzenie zasad Webex Meetings w przeglądarkach Chrome. Ta konfiguracja stosuje zasady ograniczeń spotkań w organizacji do użytkowników, którzy dołączają do spotkań przy użyciu przeglądarki Chrome na komputerach MacOS. Potrzebne szczegóły:

 • Identyfikator numeru wewnętrznego: To samo dotyczy wszystkich: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp
 • Identyfikator Twojej organizacji: Unikatowy dla Twojej organizacji Webex. Możesz skopiować ten identyfikator z Control Hub na stronie Zarządzanie > Konto strona.

Korzystanie z konsoli Google Admin

Opisuje, jak wymusić zainstalowanie rozszerzenia Webex Meetings za pomocą konsoli Google Admin i skonfigurowanie go za pomocą identyfikatora organizacji.

 1. Zaloguj się na konsoli Google Admin pod adresem https://admin.google.com.

 2. Przejdź do Chrome > Aplikacje i rozszerzenia > Użytkownicy i przeglądarki > Dodaj aplikację Chrome lub rozszerzenie za pomocą identyfikatora.

 3. Dodaj następujące rozszerzenie za pomocą identyfikatora: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.

 4. Dodaj do zasad następującą regułę (używając własnego identyfikatora organizacji):

  {

  "orgID": {

  "Value": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

  }

  }

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę i wybierz opcję Wymuś instalację.

Ustawienie preferencji systemu MacOS

Opisuje sposób wymuszania instalacji rozszerzenia Webex Meetings przy użyciu przeglądarki Chrome

ExtensionInstallForcelist
preferencje w systemie MacOS, a następnie skonfiguruj numer wewnętrzny z identyfikatorem organizacji.
 1. Przeczytaj temat ExtensionInstallForcelist w dokumentacji polityki Google Chrome Enterprise.
 2. Użyj oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi, aby zaktualizować

  ExtensionInstallForcelist
  preferencje.
  • Dodaj następujący identyfikator numeru wewnętrznego: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp oraz

  • Dodaj adres URL aktualizacji rozszerzenia: https://clients2.google.com/service/update2/crx

  Powinieneś skończyć z nowym ciągiem w matrycy, który definiuje listę instalowania sił rozszerzających:

  
        <array>
        <string>denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx</string>
        <string>other-extension-id;other-extension-update-URL</string>
        <string>another-extension-id;another-extension-update-URL</string>
        </array>
       
 3. Wdrożenie zmodyfikowanego profilu konfiguracji na komputery MacOS.

  Rozszerzenie zasad Webex dla Chrome

 4. Sprawdź, czy numer wewnętrzny jest zainstalowany na komputerze Mac.

Utwórz profil konfiguracji

Opisuje, jak skonfigurować identyfikator organizacji dla rozszerzenia zasad Webex.

 1. Utwórz plik listy nieruchomości com.google.Chrome.extensions.denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.plist z identyfikatorem organizacji przy użyciu następującej wartości:

  
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
        <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
        <plist version="1.0">
         <dict>
         <key>orgID</key>
         <string>xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx</string>
         </dict>
        </plist>
       
 2. Wdrożenie zmodyfikowanego profilu konfiguracji na komputery MacOS.

 3. Sprawdź, czy zasady dotyczące spotkań mają zastosowanie, gdy użytkownik na zarządzanym komputerze MacOS korzysta z przeglądarki Chrome, aby dołączyć do spotkania.

  Identyfikator organizacji dla rozszerzenia zasad Webex

Ograniczenia współpracy można stosować do organizacji dla użytkowników, którzy dołączają z Microsoft Edge. Można również użyć rozszerzenia przeglądarki Google Chrome w Microsoft Edge.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że Twoje urządzenie jest zarejestrowane do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM).

Utwórz nowy profil konfiguracji

 1. Zaloguj się na stronie Microsoft admin, a następnie przejdź do Urządzenia > Profile konfiguracji > Utwórz profil.

 2. Wybierz następujące właściwości:

  • Platforma — Windows 10 lub nowszy.

  • Rodzaj profilu— szablony.

 3. Kliknij przycisk Utwórz.

 4. W obszarze Podstawy wybierz nazwę i opis zasad swojej organizacji.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Poniżej Ustawienia konfiguracji > Konfiguracja komputera, wyszukaj „Kontrola, które rozszerzenia są zainstalowane w ciszy” i wybierz je.

 7. Wybierz Włączone i wprowadź następujący identyfikator w obszarze „Identyfikatory numerów wewnętrznych/aplikacji i adresy URL aktualizacji do cichego zainstalowania”:

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=updatecheck&x=id%3Ddenhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp%26uc
       
 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. (Opcjonalnie) W obszarze Tagi zakresu można przypisać znaczniki zakresu do profilu.

 10. W obszarze Przypisania wybierz opcję „Dodaj wszystkich użytkowników” i „Dodaj wszystkie urządzenia”.

 11. Kliknij przycisk Dalej.

 12. W obszarze Recenzja + utwórz, sprawdź swoje ustawienia i kliknij przycisk Utwórz.

Synchronizuj swoje zarządzane urządzenie

 1. Na zarządzanym urządzeniu przejdź do Ustawienia > Konta > Dostęp do pracy lub szkoły.

 2. W obszarze „Connected to MSFT MDM” (Połączono z MSFT MDM) kliknij Informacje.

 3. Przewiń do „stanu synchronizacji urządzeń” i kliknij Synchronizuj.

  Rozszerzenie Google Chrome jest zainstalowane po zakończeniu synchronizacji. Synchronizację można zweryfikować, sprawdzając Edytor rejestru w następującej lokalizacji:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\ExtensionInstallForcelist

  Rozszerzenie jest również dostępne w Microsoft Edge at edge://extensions.

Skonfiguruj za pomocą klucza rejestru

Aby skonfigurować zasady dla określonego identyfikatora organizacji, rozszerzenie Chrome odczytuje politykę ustawioną w rejestrze. Możesz ręcznie zaimportować klucz rejestru, tworząc .reg plik.

 1. Otwórz Edytor Rejestru.

 2. Tworzenie .reg plik o następującej wartości:

  Windows Registry Editor Version 5.00
        
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy]
  "orgID"="xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx"
       
 3. Kliknij dwukrotnie plik, aby zainstalować klucz rejestru.

  Do zainstalowania klucza rejestru można również użyć programu PowerShell. Użyj następującej wartości:

  reg import .\edge_policy.reg

Zweryfikuj identyfikator organizacji

 1. Uruchom ponownie Microsoft Edge i przejdź do web.webex.com.

 2. Otwórz konsolę dewelopera i wprowadź webex.config.meetings.installedOrgID.

  Identyfikator organizacji z .reg wyświetlany jest plik.

Skonfiguruj przy użyciu szablonu zasad grupy

Możesz użyć zasad grupy, aby zainstalować rozszerzenie zasad Webex Meetings.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że zaimportowano szablony administracyjne Microsoft Edge.

 1. W Edytorze zasad grupy przejdź do Szablony administracyjne > Microsoft Edge > Numery wewnętrzne.

 2. Wybierz opcję „Kontrola, które rozszerzenia są instalowane cicho”.
 3. Wybierz Włączone.

 4. Kliknij przycisk Pokaż.

 5. Wprowadź następujący identyfikator w obszarze „Identyfikatory numerów wewnętrznych/aplikacji i adresy URL aktualizacji do cichego zainstalowania”.

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx
 6. Kliknij Zastosuj .

Konfigurowanie identyfikatora organizacji z kluczem rejestru przy użyciu zasad grupy

Możesz użyć zasad grupy Microsoft do zainstalowania rozszerzenia zasad Webex Meetings na Microsoft Edge i skonfigurowania identyfikatora organizacji.

 1. W Edytorze zarządzania zasadami grupy utwórz nowy obiekt zasad grupy (GPO).

  Istniejący GPO można również edytować.

 2. Połącz GPO z organizacją zawierającą użytkowników lub urządzenia i przejdź do trybu edycji GPO.

 3. Przejdź do Konfiguracja komputera > Preferencje > Ustawienia systemu Windows > Rejestr.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Rejestr i wybierz Nowy > Pozycja rejestru.

 5. W oknie Właściwości nowego rejestru wybierz kartę Ogólne.

 6. W obszarze Działanie wybierz opcję Utwórz.
 7. Wprowadź następujące informacje:

  • OtoczenieHKEY_LOCAL_MACHINE

  • Ścieżka kluczaSOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy

  • Nazwa wartościorgID

  • Typ wartościREG_SZ

  • Dane wartości— identyfikator organizacji dostarczony przez firmę Cisco.

 8. Kliknij Zastosuj .

Znane problemy

Znane problemy aplikacji Webex Assistant for Meetings

Jeśli podczas spotkania włączono transkrypcję i Asystenta Webex, użytkownicy z tymi dwoma funkcjami wyłączeni nie mogą wyłączać obu tych funkcji podczas spotkania, jeśli otrzymują rolę prowadzącego.

Znane problemy urządzeń Webex

 • Użytkownicy urządzeń Mac mogą odebrać rolę prezentera użytkownikom urządzeń Webex, nawet jeśli funkcja Take presenter została wyłączona.
 • Użytkownicy z wyłączoną funkcją adnotacji będą nadal widzieć adnotacje, gdy będą korzystać z urządzeń Webex do dołączania do spotkań.
 • Ograniczenia współpracy nie mają zastosowania do urządzeń Webex (osobistych i udostępnianych) w Webex Meetings. Oznacza to, że jeśli administrator wyłączy niektóre funkcje, użytkownik nadal może korzystać z tych funkcji na urządzeniach Webex. Na przykład, jeśli udostępnianie jest wyłączone, użytkownik (prowadzący lub uczestnik) może nadal udostępniać niezależnie od zasad spotkania lub używanego urządzenia Webex.

Znane problemy ze starszymi wersjami klientów

Zalecamy uaktualnienie klienta Webex Meetings do ostatniej wersji (WBS 42.7 lub nowszej) lub przynajmniej do najnowszej wersji Lockdown (WBS42.6), aby użytkownicy mogli korzystać z najlepszych funkcji współpracy. Jeśli użytkownicy korzystają ze starszej wersji klienta (takiej jak WBS 42.3 lub niższa), niektóre funkcje współpracy mogą nie być dostępne lub mogą działać nieprawidłowo.

Znane problemy z ograniczeniami funkcji udostępniania adnotacji i plików oraz tablicy

Gdy adnotacja jest ograniczona, ale udostępnianie plików i tablic nie jest możliwe, użytkownicy nadal widzą adnotacje, jeśli prezenter udostępnia tablicę i rozpoczyna dodawanie adnotacji.

Ogranicz funkcje współpracy dla urządzeń z systemem Windows, Mac, Linux, Android i iOS oraz przeglądarek internetowych Chrome i Edge

Jeśli chcesz ograniczyć te urządzenia do ustawień współpracy w organizacji, możesz edytować pliki systemowe, tak aby te ustawienia dotyczyły każdego, kto używa urządzenia do dołączenia do spotkania poza organizacją.

Aby to zrobić, musisz najpierw znaleźć i skopiować swój identyfikator organizacji w Control Hub. Po otrzymaniu identyfikatora organizacji wykonaj czynności dotyczące urządzeń, które chcesz edytować.


 

Upewnij się, że identyfikator organizacji jest zablokowany w rejestrze, aby użytkownicy nie mogli go samodzielnie zmienić. Jeśli użytkownicy zmienią identyfikator organizacji, ograniczenia współpracy nie będą miały zastosowania do ich urządzeń.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, zalecamy stosowanie ograniczeń w przeglądarkach i wszystkich urządzeniach.

1

Zaloguj się do Control Hub i przejdź do Zarządzanie > Konto.

2

Kliknij ikonę Kopiuj w polu Identyfikator organizacji .

Możesz wybrać spośród tych opcji, aby skonfigurować ograniczenia funkcji współpracy dla urządzeń z systemem Windows:

Konfigurowanie przy użyciu klawiszy rejestru

Konkretne urządzenia można edytować ręcznie, dodając identyfikator organizacji do jednej z następujących wartości rejestru:

 1. Otwórz Edytor Rejestru.

 2. Dodaj identyfikator organizacji do jednej z następujących wartości rejestru:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Spark Native\OrganizationID

W przypadku spotkań na platformie spotkań Webex Suite można ustawić klucz rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\AllowOrganizationIDInHKCU z wartością jak 1 i Wpisz jako DWORD32, i zastosować identyfikator organizacji do jednej z tych wartości rejestru:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 • HKEY_ CURRENT_USER\SOFTWARE\Cisco Spark Native\OrganizationID

Konfigurowanie przy użyciu szablonu zasad grupy

Można zaimportować szablon administracyjny zasad grupy .adm lub .admx plik mający na celu zastosowanie identyfikatora organizacji do tych samych wartości rejestru, co powyżej.

Importuj .adm plik:

 1. Pobierz szablon administracyjny zasad grupy i dodaj go do narzędzia zarządzania zasadami grupy.
 2. W narzędziu zarządzania zasadami grupy kliknij:

  • Konfiguracja komputera w celu zastosowania identyfikatora organizacji HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • Konfiguracja użytkownika w celu zastosowania organizacji do HKEY_ CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 3. W panelu nawigacyjnym kliknij Szablony administracyjne > Klasyczne szablony administracyjne (ADM) > Cisco WebEx Meetings > Ogólne ustawienia Cisco WebEx Meetings.

 4. Kliknij dwukrotnie opcję Konfiguruj identyfikator organizacji w aplikacji Cisco Webex.

 5. Kliknij opcję Włączone, dodaj identyfikator organizacji w polu Opcje , a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Importuj .admx plik:

 1. Pobierz szablon administracyjny zasad grupy i dodaj go do folderu Definicje zasad.
 2. W narzędziu zarządzania zasadami grupy kliknij:

  • Konfiguracja komputera w celu zastosowania identyfikatora organizacji HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • Konfiguracja użytkownika w celu zastosowania organizacji do HKEY_ CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 3. W panelu nawigacyjnym kliknij Szablony administracyjne > Cisco WebEx Meetings > Ustawienia ogólne Cisco WebEx Meetings.

 4. Kliknij dwukrotnie opcję Konfiguruj identyfikator organizacji w aplikacji Cisco Webex.

 5. Kliknij opcję Włączone, dodaj identyfikator organizacji w polu Opcje , a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Konfigurowanie przy użyciu instalacji MSI

Aby zainstalować, można uruchomić poniższe polecenie webexapp.msi z ORGID parametr konfigurowania identyfikatora organizacji do tej wartości rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Spark Native\OrganizationID.

Na przykład:

msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE EMAIL=xxxx@example.com ORGID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Skonfiguruj przy użyciu kolejności priorytetowej

Kolejność priorytetów można ustawić od wysokiej do niskiej.

Można ustawić klucz rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\AllowOrganizationIDInHKCU z wartością jak 1 i Wpisz jako DWORD32.

Identyfikator organizacji jest pobierany z następującą sekwencją o wysokim do niskiego priorytetu:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID(skonfigurowany ręcznie lub za pomocą szablonu zasad grupy)
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cisco Spark Native\OrganizationID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID(skonfigurowany ręcznie lub za pomocą szablonu zasad grupy)
 • HKEY_LOCAL_MACHIN\SOFTWARE\Cisco Spark Native\OrganizationID(skonfigurowany poprzez instalację MSI)

Możesz wybrać jedną z trzech opcji, aby skonfigurować ograniczenia funkcji współpracy dla urządzeń Mac:

Konfigurowanie przy użyciu funkcji zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Zalecamy stosowanie procedury wdrażania MDM aplikacji Webex w celu dodania identyfikatora organizacji do domeny preferencji. Cisco-Systems.Spark.

Aby skonfigurować ograniczenia współpracy dla platformy spotkań Webex Suite na urządzeniach z systemem Linux, utwórz .json plik o nazwie managedConfig.json i dodaj do pliku następujący klucz:

Nazwa klucza

Lokalizacja

Zawartość pliku

Identyfikator organizacji

/etc/cisco-webex/managedConfig.json

managedConfig.json

{

"organization-id": "xxxxxxxx"

}

Aby zasady Twojej organizacji miały zastosowanie do użytkowników, którzy dołączają z Google Chrome, musisz dodać wtyczkę Webex Meetings Policy pobraną z Chrome Web Store, a następnie dodać regułę dla Twojej organizacji do zasad.

Użytkownicy, którzy nie mogą dołączyć do niektórych spotkań, widzą następujący komunikat podczas próby dołączenia do ograniczonego spotkania za pośrednictwem przeglądarki Google Chrome.

 1. Otwórz stronę administratora IT w Google Chrome na https://admin.google.com.

 2. Dodaj rozszerzenie wtyczki zasad Webex Meetings, przechodząc do Chrome > Aplikacje i rozszerzenia > Użytkownicy i przeglądarki > Dodaj aplikację Chrome lub rozszerzenie za pomocą identyfikatora.

 3. Dodaj następujące rozszerzenie za pomocą identyfikatora: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.

 4. Dodaj do zasad następującą regułę (używając własnego identyfikatora organizacji):

  {

  "orgID": {

  "Value": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

  }

  }

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę i wybierz opcję Wymuś instalację.

Skonfiguruj przy użyciu szablonu zasad grupy

Możesz użyć zasad grupy, aby zainstalować rozszerzenie zasad Webex Meetings.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że zaimportowano szablony ADM lub ADMX dla Google Chrome.

 1. W Edytorze zasad grupy przejdź do Konfiguracja komputera > Zasady > Szablony administracyjne > Google Chrome > Rozszerzenia.

 2. Wybierz opcję „Skonfiguruj listę aplikacji i numerów wewnętrznych zainstalowanych na siłę”.

 3. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję Edytuj.

 4. Wybierz Włączone.

 5. Kliknij przycisk Pokaż.

 6. Wprowadź następujący identyfikator w obszarze „Identyfikatory numerów wewnętrznych/aplikacji i adresy URL aktualizacji do cichego zainstalowania”.

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx
 7. Kliknij Zastosuj .

Ładowanie konfiguracji przez Chrome może zająć trochę czasu. Możesz ponownie uruchomić Google Chrome lub ponownie załadować zasady, wprowadzając chrome://policy/ na pasku adresu.

Rozszerzenie zasad spotkań Webex Chrome

Konfigurowanie identyfikatora organizacji przy użyciu klucza rejestru przy użyciu zasad grupy

Możesz użyć Microsoft Group Policy, aby zainstalować rozszerzenie Webex Meetings Policy w Google Chrome i skonfigurować identyfikator organizacji.

 1. W Edytorze zarządzania zasadami grupy utwórz nowy obiekt zasad grupy (GPO).

  Istniejący GPO można również edytować.

 2. Połącz GPO z organizacją zawierającą użytkowników lub urządzenia i przejdź do trybu edycji GPO.

 3. Przejdź do Konfiguracja komputera > Preferencje > Ustawienia systemu Windows > Rejestr.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Rejestr i wybierz Nowy > Pozycja rejestru.

 5. W oknie Właściwości nowego rejestru wybierz kartę Ogólne.

 6. W obszarze Działanie wybierz opcję Utwórz.
 7. Wprowadź następujące informacje:

  • OtoczenieHKEY_LOCAL_MACHINE

  • Ścieżka kluczaSOFTWARE\Policies\Google\Chrome\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy

  • Nazwa wartościorgID

  • Typ wartościREG_SZ

  • Dane wartości— identyfikator organizacji dostarczony przez firmę Cisco.

 8. Kliknij Zastosuj .

  Skonfiguruj identyfikator organizacji z kluczem rejestru za pomocą zasad grupy Chrome

Należy zainstalować i skonfigurować rozszerzenie zasad Webex Meetings w przeglądarkach Chrome. Ta konfiguracja stosuje zasady ograniczeń spotkań w organizacji do użytkowników, którzy dołączają do spotkań przy użyciu przeglądarki Chrome na komputerach MacOS. Potrzebne szczegóły:

 • Identyfikator numeru wewnętrznego: To samo dotyczy wszystkich: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp
 • Identyfikator Twojej organizacji: Unikatowy dla Twojej organizacji Webex. Możesz skopiować ten identyfikator z Control Hub na stronie Zarządzanie > Konto strona.

Korzystanie z konsoli Google Admin

Opisuje, jak wymusić zainstalowanie rozszerzenia Webex Meetings za pomocą konsoli Google Admin i skonfigurowanie go za pomocą identyfikatora organizacji.

 1. Zaloguj się na konsoli Google Admin pod adresem https://admin.google.com.

 2. Przejdź do Chrome > Aplikacje i rozszerzenia > Użytkownicy i przeglądarki > Dodaj aplikację Chrome lub rozszerzenie za pomocą identyfikatora.

 3. Dodaj następujące rozszerzenie za pomocą identyfikatora: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.

 4. Dodaj do zasad następującą regułę (używając własnego identyfikatora organizacji):

  {

  "orgID": {

  "Value": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

  }

  }

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę i wybierz opcję Wymuś instalację.

Ustawienie preferencji systemu MacOS

Opisuje sposób wymuszania instalacji rozszerzenia Webex Meetings przy użyciu przeglądarki Chrome

ExtensionInstallForcelist
preferencje w systemie MacOS, a następnie skonfiguruj numer wewnętrzny z identyfikatorem organizacji.
 1. Przeczytaj temat ExtensionInstallForcelist w dokumentacji polityki Google Chrome Enterprise.
 2. Użyj oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi, aby zaktualizować

  ExtensionInstallForcelist
  preferencje.
  • Dodaj następujący identyfikator numeru wewnętrznego: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp oraz

  • Dodaj adres URL aktualizacji rozszerzenia: https://clients2.google.com/service/update2/crx

  Powinieneś skończyć z nowym ciągiem w matrycy, który definiuje listę instalowania sił rozszerzających:

  
        <array>
        <string>denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx</string>
        <string>other-extension-id;other-extension-update-URL</string>
        <string>another-extension-id;another-extension-update-URL</string>
        </array>
       
 3. Wdrożenie zmodyfikowanego profilu konfiguracji na komputery MacOS.

  Rozszerzenie zasad Webex dla Chrome

 4. Sprawdź, czy numer wewnętrzny jest zainstalowany na komputerze Mac.

Utwórz profil konfiguracji

Opisuje, jak skonfigurować identyfikator organizacji dla rozszerzenia zasad Webex.

 1. Utwórz plik listy nieruchomości com.google.Chrome.extensions.denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.plist z identyfikatorem organizacji przy użyciu następującej wartości:

  
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
        <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
        <plist version="1.0">
         <dict>
         <key>orgID</key>
         <string>xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx</string>
         </dict>
        </plist>
       
 2. Wdrożenie zmodyfikowanego profilu konfiguracji na komputery MacOS.

 3. Sprawdź, czy zasady dotyczące spotkań mają zastosowanie, gdy użytkownik na zarządzanym komputerze MacOS korzysta z przeglądarki Chrome, aby dołączyć do spotkania.

  Identyfikator organizacji dla rozszerzenia zasad Webex

Ograniczenia współpracy można stosować do organizacji dla użytkowników, którzy dołączają z Microsoft Edge. Można również użyć rozszerzenia przeglądarki Google Chrome w Microsoft Edge.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że Twoje urządzenie jest zarejestrowane do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM).

Utwórz nowy profil konfiguracji

 1. Zaloguj się na stronie Microsoft admin, a następnie przejdź do Urządzenia > Profile konfiguracji > Utwórz profil.

 2. Wybierz następujące właściwości:

  • Platforma — Windows 10 lub nowszy.

  • Rodzaj profilu— szablony.

 3. Kliknij przycisk Utwórz.

 4. W obszarze Podstawy wybierz nazwę i opis zasad swojej organizacji.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Poniżej Ustawienia konfiguracji > Konfiguracja komputera, wyszukaj „Kontrola, które rozszerzenia są zainstalowane w ciszy” i wybierz je.

 7. Wybierz Włączone i wprowadź następujący identyfikator w obszarze „Identyfikatory numerów wewnętrznych/aplikacji i adresy URL aktualizacji do cichego zainstalowania”:

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx?response=updatecheck&x=id%3Ddenhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp%26uc
       
 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. (Opcjonalnie) W obszarze Tagi zakresu można przypisać znaczniki zakresu do profilu.

 10. W obszarze Przypisania wybierz opcję „Dodaj wszystkich użytkowników” i „Dodaj wszystkie urządzenia”.

 11. Kliknij przycisk Dalej.

 12. W obszarze Recenzja + utwórz, sprawdź swoje ustawienia i kliknij przycisk Utwórz.

Synchronizuj swoje zarządzane urządzenie

 1. Na zarządzanym urządzeniu przejdź do Ustawienia > Konta > Dostęp do pracy lub szkoły.

 2. W obszarze „Connected to MSFT MDM” (Połączono z MSFT MDM) kliknij Informacje.

 3. Przewiń do „stanu synchronizacji urządzeń” i kliknij Synchronizuj.

  Rozszerzenie Google Chrome jest zainstalowane po zakończeniu synchronizacji. Synchronizację można zweryfikować, sprawdzając Edytor rejestru w następującej lokalizacji:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\ExtensionInstallForcelist

  Rozszerzenie jest również dostępne w Microsoft Edge at edge://extensions.

Skonfiguruj za pomocą klucza rejestru

Aby skonfigurować zasady dla określonego identyfikatora organizacji, rozszerzenie Chrome odczytuje politykę ustawioną w rejestrze. Możesz ręcznie zaimportować klucz rejestru, tworząc .reg plik.

 1. Otwórz Edytor Rejestru.

 2. Tworzenie .reg plik o następującej wartości:

  Windows Registry Editor Version 5.00
        
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy]
  "orgID"="xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx"
       
 3. Kliknij dwukrotnie plik, aby zainstalować klucz rejestru.

  Do zainstalowania klucza rejestru można również użyć programu PowerShell. Użyj następującej wartości:

  reg import .\edge_policy.reg

Zweryfikuj identyfikator organizacji

 1. Uruchom ponownie Microsoft Edge i przejdź do web.webex.com.

 2. Otwórz konsolę dewelopera i wprowadź webex.config.meetings.installedOrgID.

  Identyfikator organizacji z .reg wyświetlany jest plik.

Skonfiguruj przy użyciu szablonu zasad grupy

Możesz użyć zasad grupy, aby zainstalować rozszerzenie zasad Webex Meetings.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że zaimportowano szablony administracyjne Microsoft Edge.

 1. W Edytorze zasad grupy przejdź do Szablony administracyjne > Microsoft Edge > Numery wewnętrzne.

 2. Wybierz opcję „Kontrola, które rozszerzenia są instalowane cicho”.
 3. Wybierz Włączone.

 4. Kliknij przycisk Pokaż.

 5. Wprowadź następujący identyfikator w obszarze „Identyfikatory numerów wewnętrznych/aplikacji i adresy URL aktualizacji do cichego zainstalowania”.

  denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp;https://clients2.google.com/service/update2/crx
 6. Kliknij Zastosuj .

Konfigurowanie identyfikatora organizacji z kluczem rejestru przy użyciu zasad grupy

Możesz użyć zasad grupy Microsoft do zainstalowania rozszerzenia zasad Webex Meetings na Microsoft Edge i skonfigurowania identyfikatora organizacji.

 1. W Edytorze zarządzania zasadami grupy utwórz nowy obiekt zasad grupy (GPO).

  Istniejący GPO można również edytować.

 2. Połącz GPO z organizacją zawierającą użytkowników lub urządzenia i przejdź do trybu edycji GPO.

 3. Przejdź do Konfiguracja komputera > Preferencje > Ustawienia systemu Windows > Rejestr.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Rejestr i wybierz Nowy > Pozycja rejestru.

 5. W oknie Właściwości nowego rejestru wybierz kartę Ogólne.

 6. W obszarze Działanie wybierz opcję Utwórz.
 7. Wprowadź następujące informacje:

  • OtoczenieHKEY_LOCAL_MACHINE

  • Ścieżka kluczaSOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge\3rdparty\extensions\denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp\policy

  • Nazwa wartościorgID

  • Typ wartościREG_SZ

  • Dane wartości— identyfikator organizacji dostarczony przez firmę Cisco.

 8. Kliknij Zastosuj .

Znane problemy

Znane problemy aplikacji Webex

 • Zastosowanie ograniczeń dotyczących współpracy może potrwać do 30 minut, zanim nowe zasady zostaną zastosowane do spotkań na platformie spotkań Webex Suite.
 • Gdy użytkownik paruje się z urządzeniem w trybie osobistym, zasady nagrywania w chmurze dla użytkownika są stosowane do jego urządzenia osobistego. Ale gdy użytkownik jest sparowany z udostępnianym urządzeniem pokojowym, zasady nagrywania w chmurze są określane przez zasady spotkań, a nie przez zasady użytkownika. Dotyczy to spotkań na platformie spotkań Webex Suite.
 • Jeśli użytkownik systemu Windows, Mac lub iOS nie może dołączyć do spotkania, podczas korzystania z platformy spotkań Webex Suite zostanie poproszony o przełączenie konta. Klikając opcję Przełącz konto, aplikacja Webex uruchomi się ponownie, a użytkownik zostanie ponownie przeniesiony na stronę logowania. Jednak w przypadku użytkowników systemu Android kliknięcie przycisku Przełącz konto nie powoduje ponownego uruchomienia aplikacji Webex, a następnie zamyka aplikację.
 • Podczas korzystania ze spotkań na platformie Webex Suite zasady dotyczące spotkań dla Grab Presenter mają zastosowanie tylko wtedy, gdy użytkownik jest prowadzącym.
 • Podczas uruchamiania aplikacji Webex za pośrednictwem przeglądarki Safari lub Firefox, jeśli wideo lub VoIP są wyłączone, użytkownik może nadal wysyłać lub odbierać wideo i VoIP.

Znane problemy urządzeń Webex

Po wyłączeniu przez administratorów tablic, napisów zamkniętych lub nagrań funkcje te są blokowane na urządzeniach, ale komunikat o błędzie nie pokazuje powodu blokowania spotkań aplikacji Webex na platformie spotkań Webex Suite.

 • Funkcje są blokowane na podstawie zasad użytkownika dla urządzeń trybu osobistego.
 • Funkcje są blokowane na podstawie zasad spotkania dla urządzeń trybu współdzielonego.

Znane problemy ze starszymi wersjami klientów

Zalecamy uaktualnienie aplikacji Webex dla platformy spotkań Webex Suite do wersji klienta WBS 43.6 lub nowszej, aby użytkownicy mogli korzystać z najlepszych funkcji współpracy. Jeśli użytkownicy są w starszej wersji klienta, niektóre funkcje współpracy mogą nie być dostępne lub mogą działać nieprawidłowo.