Oversikt

Du kan begrense alle brukere fra å bli med på møter utenfor organisasjonen, eller begrense tilgangen til bestemte møtefunksjoner for å sikre at brukerne følger organisasjonens retningslinjer. Når brukere prøver å bruke en deaktivert funksjon, vises en indikator for å fortelle dem om begrensningen angitt av organisasjonen.


 
Samarbeidsbegrensninger støtter bare Webex Meetings og Webex Webinars. Disse begrensningene gjelder ikke for Webex Events (klassisk), Webex Training og Webex Support.

Brukere kan omgå disse begrensningene ved å bli med i interne og eksterne møter med sine personlige e-postadresser, eller som gjester. Hvis du vil unngå at brukere omgår disse begrensningene, følger du trinnene i Begrens samarbeidsfunksjoner for Windows-, Mac-, Android- og iOS-enheter for å legge til et token på bedriftsenheter for å sikre at kontoer som brukes med enhetene, følger begrensningene som er angitt av organisasjonen.

Når du bruker samarbeidsbegrensninger, og brukeren logger på med en annen organisasjons-ID enn registret, følger Control Hub den mest restriktive policyen. Både brukerpolicyen og organisasjonspolicyen er kontrollert. Men hvis brukeren logger på med samme organisasjons-ID i registeret, følger Control Hub retningslinjene for den påloggede brukeren.

Samarbeidsbegrensninger på gruppe- eller brukernivå

Hvis du vil konfigurere retningslinjer for bestemte grupper eller på per bruker-basis i stedet for hele organisasjonen, kan du gjøre det ved å opprette maler for møteinnstillinger .

Tillat eller blokker eksterne brukere fra å bli med på møter i organisasjonen

Du kan tillate eller blokkere brukere utenfor organisasjonen fra å bli med på møter som er vert for brukere i organisasjonen.

1

Logg på Control Hub , deretter under Møte , klikk Innstillinger .

2

Under Interne Webex Meetings , velger du ett av følgende:

 • Tillat brukere å bli med på møter i organisasjonen min – Brukere utenfor organisasjonen kan bli med på møter som er vert for brukere i organisasjonen.
 • La eksterne brukere bli med på møter fra godkjente e-postdomener i organisasjonen min – Brukere med e-postdomener som du har godkjent, kan bli med på møter som er vert for brukere i organisasjonen.
 • Blokker eksterne brukere for å bli med på møter i organisasjonen min – Brukere utenfor organisasjonen kan ikke delta på møter som er vert for brukere i organisasjonen.
3

Hvis du valgte La eksterne brukere bli med på møter fra godkjente e-postdomener i organisasjonen min , angi et e-postdomene og klikk på Legg til .

Blokker brukere fra å bli med på eksterne møter i Control Hub

Disse innstillingene gjelder bare for brukere som bruker Webex Meetings -klienten versjon 42.3 eller nyere.

Når du blokkerer brukere fra å bli med i eksterne møter, kan de ikke bli med i møter som driftes fra Webex-nettsteder utenfor organisasjonen. Men du kan la brukere bli med på møter på bestemte Webex-nettsteder ved å legge til disse Webex-nettstedene i en godkjent listeinnstilling.

Ny atferd endres

Tidligere kunne du la brukere bli med på eksterne møter, og eventuelle samarbeidsfunksjoner du begrenset, ville fortsatt fungert. Hvis du for eksempel begrenset chat under møter, kan brukere fortsatt bruke chattepanelet i eksterne møter som var i den godkjente listen.

Denne virkemåten er nå endret med en nylig oppdatering. Den godkjente listen er nå en liste over nettsteder som brukere kan delta på eksterne møter i med samarbeidsrestriksjonene du angir. Hvis du for eksempel begrenset chat, vil ikke brukere kunne bruke chattepanelet i eksterne møter.

1

Logg på Control Hub , deretter under Møte , klikk Innstillinger .

2

Under Eksterne møter , velger du ett av følgende:

 • La brukere bli med på alle eksterne møter –Brukere har lov til å bli med på alle eksterne møter.
 • La brukere bli med på godkjente eksterne møter –Brukere kan bare delta på eksterne møter fra godkjente Webex-nettsteder.
 • Blokker brukere fra å bli med på alle eksterne møter – Brukere har ikke tillatelse til å delta på eksterne møter fra noe Webex-nettsted.
3

Hvis du valgte La brukere bli med på godkjente eksterne møter , angi et Webex-nettsted og klikk på Legg til .

Hva nå?

Hvis du tillater at brukere deltar i eksterne møter, kan du velge hvilke samarbeidsfunksjoner brukerne har tilgjengelige for dem under eksterne møter.

Begrense samarbeidsfunksjoner i Webex Meetings

Disse innstillingene gjelder bare for brukere som blir med på møter som ikke er vert for noen i organisasjonen deres. Hvis du vil begrense møtefunksjoner for møter i organisasjonen din, kan du gjøre det opprette og bruke en egendefinert økttype eller mal for møteinnstillinger. Økttyper og maler for møteinnstillinger støtter interne møtepolicyer.

1

Logg på Control Hub , deretter under Møte , klikk Innstillinger .

2

Veksle mellom funksjonene du vil aktivere eller deaktivere for brukere under eksterne møter:

Separatøkter

 • Kringkastingsmeldinger –Brukere har tilgang til kringkastingsmeldinger.

Samarbeidsverktøy

I møte

 • Chat – Brukere har tilgang til chattepanelet.
 • Teksting for hørselshemmede – Brukere kan slå på automatiserte undertekster .
 • Filoverføring – Brukere kan laste opp filer som andre deltakere kan laste ned under møter.
 • Deltakerliste – Brukere kan se deltakerlisten.
 • Ta presentatør –Brukere kan be om å få ta presentatørrollen.
 • Merknader –Brukere kan ta notater.
 • Webex Assistant – Brukerne har tilgang til Webex Assistant .

Opptak

Fjernkontroll

 • Aktiver fjernkontroll – Brukere kan eksternt kontrollere en annen datamaskin under møtet, og la hvem som helst eksternkontrollere datamaskinene sine. Gjelder 42.1 og nyere.
  • fjernkontroll – Brukere kan eksternt kontrollere programmer på en annen datamaskin.
  • fjernkontroll på skrivebordet – Brukere kan eksternt kontrollere skrivebordet til en annen datamaskin.
  • fjernkontroll for webleser – Brukere kan eksternt kontrollere en annen datamaskins nettleser.

Deling

 • Aktiver deling – La brukere dele skjermen sin. Slå denne og/eller følgende delingsfunksjoner av for å øke sikkerheten.
  • Applikasjonsdeling – Brukere kan dele applikasjonsskjermen.
  • Deling av skrivebord – Brukere kan dele skrivebordsskjermen.
  • Fil- og tavledeling – Brukere kan dele filen og tavleskjermen.
  • webleser – Brukere kan dele nettleserskjermen.
  • Kamera – Brukere kan dele video fra kameraet slik at deltakerne ser det kameraet ser.

Telefoni

 • VoIP – La verten og deltakerne bruke VoIP.

Video

 • Slå på video – La deltakerne slå på video.
  • Standardoppløsning (360p) – Brukerens video kan bare strømme opptil 360p.
  • Høyoppløselig (720p) – Brukerens video kan strømme opptil 720p.

Begrens samarbeidsfunksjoner for Windows-, Mac-, Android- og iOS-enheter

Hvis du vil begrense disse enhetene for samarbeidsinnstillinger i organisasjonen din, kan du redigere systemfilene slik at disse innstillingene gjelder for alle som bruker enheten til å bli med i et møte utenfor organisasjonen.

For å gjøre dette må du først finne og kopiere organisasjons-ID-en din i Control Hub. Når du har fått organisasjons-IDen, følger du fremgangsmåten som gjelder for enhetene du vil redigere.


 

Sørg for å låse organisasjons-ID-en i registeret slik at brukerne ikke kan endre den selv. Hvis brukerne endrer organisasjons-ID-en, gjelder ikke samarbeidsbegrensningene for enhetene deres.

1

Logg på Control Hub , og velg deretter Konto .

2

Klikk på Kopier -ikonet i Organisasjons-ID felt.

Hva nå?

Nå som du har organisasjons-IDen, velger du en av følgende metoder for å redigere enhetene.

Du kan velge mellom tre alternativer for å konfigurere begrensninger for samarbeidsfunksjoner for Windows-enheter:

 • Konfigurere ved hjelp av registernøkler – Du kan redigere bestemte enheter manuelt ved å legge til organisasjons-ID-en i én av disse registerverdiene:

  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 • Konfigurere ved hjelp av en gruppepolicymal – Du kan importere en administrativ mal for gruppepolicy (.adm) for å bruke organisasjons-ID-en på de samme registerverdiene som ovenfor.

 • Konfigurere ved hjelp av en MSI-installasjon – Du kan kjøre en kommando for å installere webexapp.msi ved hjelp av organisasjons-ID-en for å redigere denne registerverdien: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Webex\Policies\OrganizationID.

Konfigurere ved hjelp av registernøkler

 1. Åpne Registerredigering.

 2. Legg til organisasjons-IDen i en av følgende registerverdier:

  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

Konfigurere ved hjelp av en gruppepolicymal

 1. Importer en .adm-filen.

 2. Klikk ett av følgende i et verktøy for gruppepolicybehandling:

  • Datamaskinkonfigurasjon som organisasjons-IDen skal brukes på HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

  • Brukerkonfigurasjon som organisasjonen skal brukes på HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\CiscoWebex\OrganizationID

 3. I navigasjonspanelet klikker du på Administrative maler > Classic Administrative Templates (ADM) > Cisco WebEx Meetings > Generelle innstillinger for Cisco WebEx Meetings.

 4. Dobbeltklikk på Konfigurer organisasjons-ID i Cisco Webex.

 5. Klikk på Aktivert, legg tilorganisasjons-IDen i Alternativer -boksen, og klikk deretter Bruk.

Konfigurer ved hjelp av en MSI-installasjon

 1. Kjør følgende kommando for å installere webexapp.msi med ORGANIZATIONID parameteren som skal konfigureres HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Webex\Policies\OrganizationID:

  msiexec /i webexapp.msi /log webexapp.log ORGANIZATIONID="%ReplaceWithYourOrganizaitonId%" /*For example:*/msiexec /i webexapp.msi /log webexapp.log ORGANIZATIONID="ab1c2d34-56e7-89f0-g123-h4567ijkl890"

Hvis du vil konfigurere samarbeidsbegrensninger på Mac-enheter, oppretter du en .plist fil med navnet com.cisco.webexmeetings.config.plist under /Library/Preferences/, og legger til følgende nøkkel i filen:

Navn på nøkkel

Verdi

Beskrivelse

Organisasjons-ID

%OrganizationID%

Angi organisasjons-IDen du kopierte fra Control Hub for samarbeidsbegrensningene.

Hvis du vil konfigurere samarbeidsbegrensninger på Android- og iOS-mobile enheter, må du konfigurere organisasjons-IDen ved hjelp av tjenesten Mobile Device Management AppConfig.


 

Denne funksjonen fungerer bare for mobilenheter som bruker Webex Meetings -appen på versjon 41.7 og nyere.

Konfigurasjonsnøkkel

Verditype

Beskrivelse

Organisasjons-ID

Streng

Angi organisasjons-IDen du kopierte fra Control Hub for samarbeidsbegrensningene.

Hvis du vil at organisasjonens retningslinjer skal gjelde for brukere som blir med fra Google Chrome, må du legge til Programtillegg for retningslinjer for Webex Meetings lastes ned fra Chrome Nettmarked, og deretter legge til en regel for organisasjonen din i retningslinjene.

Brukere som er begrenset fra å delta på bestemte møter, vil se følgende melding når de prøver å bli med på et begrenset møte via Google Chrome.

1

Åpne Google Chromes IT-administratorside på https://admin.google.com

2

Legg til programtillegget for Webex Meetings Policy ved å gå til Chrome > Apper og utvidelser > Brukere og nettlesere > Legg til Chrome-app eller -utvidelse etter ID .

3

Legg til følgende filtype etter ID: denhmfenjcamjiamkogegcjieeiahjgp.

4

Legg til følgende regel i policyen:

{

"orgID": {

"Value": "31b45abd-7528-46f6-8a8c-cf8c3514430b"

}

}

5

Høyreklikk på kategorien og velg Tvungen installasjon .

Kjente problemer

Kjente problemer for Webex Assistant for Meetings

Hvis et møte har Teksting for hørselshemmede og Webex Assistant aktivert, kan ikke brukere med de to funksjonene deaktivert slå av begge under møtet hvis de får vertsrollen.

Kjente problemer for Webex-enheter

 • Brukere på Mac-enheter kan ta presentatørrollen fra brukere på Webex-enheter selv om Ta presentatør funksjonen er deaktivert.
 • Brukere med Merknad funksjonen deaktivert vil fortsatt se merknader når de bruker Webex-enheter til å bli med i møter.

Kjente problemer med eldre klientversjoner

Vi anbefaler at du oppgraderer Webex Meetings -klienten til den siste versjonen (WBS 42.7 eller nyere) eller minst til den nyeste lockdown-versjonen (WBS42.6), slik at brukerne får den beste opplevelsen med samarbeidsfunksjoner. Hvis brukere bruker en eldre klientversjon (for eksempel WBS 42.3 eller lavere), kan det hende at noen samarbeidsfunksjoner ikke er tilgjengelige eller fungerer feil.

Kjente problemer med begrensning av merknads- og fil- og tavlefunksjoner

Når Merknad er begrenset, men Fil- og tavledeling ikke er det, kan brukere fortsatt se merknader hvis presentatøren deler en tavle og begynner å kommentere.