Seznam dostupných polí CSV a jejich funkcí si přečtěte Odkaz na soubor CSV pro správu uživatelů prostředí Control Hub .

Než začnete

Pokud máte pro organizaci více soubor CSV , nahrajte a importujte každý soubor samostatně. Před přechodem k dalšímu soubor CSV počkejte na dokončení každé úlohy.

Zákazníkům v asijsko-pacifické oblasti (včetně Japonska, Číny a Hongkongu) se ID volajícího vyplní automaticky z Křestní jméno a Příjmení polí. Import ignoruje soubor Křestní jméno ID volajícího a Příjmení ID volajícího polí.


 
 • Některé tabulkové editory při otevření souboru soubor CSV odstraňují znaménko + z buněk. K aktualizacím souboru CSV doporučujeme použít textový editor. Pokud používáte tabulkový editor, nezapomeňte nastavit formát buňky na text a přidejte znaky +.
 • Exportujte nový soubor CSV , abyste si zaznamenali nejnovější pole a předešli chybám při importování změn.
1

Přihlaste se k centru Control Hub a přejděte na Uživatelé > Spravovat uživatele > CSV Přidat nebo upravit uživatele .

2

Klikněte Exportovat chcete soubor stáhnout (použijte výchozí Uživatelé v mé organizaci ).

3

Zadejte informace o nových uživatelích do nových řádků v soubor CSV.

 • Stránka ID uživatele / e-mail (vyžadováno) Sloupec je jediné požadované pole.

 • Pokud máte pro každého nového uživatele konkrétní telefonní čísla a externí čísla, pak u externích čísel bez dalších znaků používejte úvodní +.

 • Chcete-li přiřadit službu, přidejte PRAVDA ve sloupci pro danou službu. Chcete-li službu vyloučit, přidejte FALSE .

  Pokud používáte automatické přiřazování licencí, ponechte při vytváření uživatelů pomocí importu CSV sloupce služby prázdné. Webex automaticky přiřadí licence těchto služeb novým uživatelům.


   
  Toto jsou výjimky z automatického přiřazení licence:
  • Webex Calling

   Nemůžete automaticky přiřadit licence služby Webex Calling tím, že necháte sloupec příslušné služby prázdný, i když automatické přiřazení licence zahrnuje službu Webex Calling.

   Chcete-li vytvořit uživatele služby Webex Calling , je nutné v soubor CSV zadat následující pole:

   • User ID/Email.
   • Webex Calling VAR Basic [sub-site name] nebo Webex Calling VAR Professional[sub-site name] s hodnotou TRUE.
   • Phone Number a/nebo Extension.
   • Location.
  • Správa podnikového obsahu

   Oprávnění ke správě podnikového obsahu nelze přiřadit uživatelům, kteří používají automatické přiřazování licencí. Správa obsahu zřízení

 • Chcete-li přiřadit pobočku, zadejte název pobočky do Location sloupec. Ponecháte-li toto pole prázdné, uživatel je přiřazen do výchozího umístění.
 • Pokud přidáváte uživatele jako správce pro Cisco Webex Contact Center, musíte Přidat uživatele ručně . Pomocí souboru CSV můžete přiřadit pouze role Standard a Premium.

 
 • Při zadávání jména uživatele je nutné zadat křestní jméno a příjmení.

 • Soubor CSV uživatele již nezahrnuje sloupce pro Profil aplikace UC Manager, chování volání a profil UC aplikace chování volání. Místo toho lze chování při hovoru a profil UCM spravovat hromadně pomocí šablony pro volání. Další informace najdete na stránce Nastavte chování volání .

4

Klikněte Import , vyberte soubor a klikněte Otevřít .

5

Vyberte možnost Pouze přidat služby .

Toto je nejlepší možnost pro přidávání nových uživatelů, zejména pokud používáte automatické přiřazování licencí.

Použijte Přidávat a odebírat služby pokud uživatelům záměrně odebíráte služby.

6

Klikněte na tlačítko Odeslat.

Soubor soubor CSV se nahraje a vytvoří vaši úlohu. Můžete zavřít prohlížeč nebo toto okno a úloha bude pokračovat. Chcete-li zkontrolovat průběh úlohy, viz Spravujte úlohy v centru Webex Control Hub .