Przed rozpoczęciem

Jeśli masz więcej niż jeden plik CSV dla swojej organizacji, prześlij jeden plik, a po zakończeniu tego zadania możesz przesłać następny plik.


Niektóre edytory arkuszy kalkulacyjnych usuwają znak + z komórek po otwarciu .csv. Zalecamy korzystanie z edytora tekstu w celu wprowadzania aktualizacji .csv. Jeśli używasz edytora arkuszy kalkulacyjnych, upewnij się, że ustawiłeś format komórki na tekst i dodaj z powrotem wszystkie znaki +, które zostały usunięte.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.commenu Przejdź do pozycjiUżytkownicy, kliknij opcję Zarządzaj użytkownikami i wybierz opcję Dodaj lub modyfikuj użytkowników w formacieCSV.

2

Kliknij przycisk Eksportuj, aby pobrać plik i wprowadzić informacje o użytkowniku w nowym wierszu w pliku CSV.

  • Aby przypisać usługę, dodaj wartość PRAWDA w kolumnie tej usługi, a aby wykluczyć usługę, dodaj wartośćFAŁSZ. Kolumna Identyfikator użytkownika/Adres e-mail (wymagane) jest jedynym wymaganym polem. Jeśli masz określony katalog i numery zewnętrzne dla każdego nowego użytkownika, dołącz wiodące + dla numerów zewnętrznych bez innych znaków,

    Jeśli masz aktywny szablon licencji, pozostaw wszystkie kolumny usługi puste, a szablon zostanie automatycznie przypisany do nowego użytkownika w tym wierszu.


     

    Nie można przypisać uprawnień do zarządzania zawartością w przedsiębiorstwie użytkownikom przy użyciu szablonu licencji, zobacz Włączanie zarządzania zawartością dla użytkowników w Cisco Webex Control Hub, aby uzyskać szczegółowe informacje.

  • Aby przypisać lokalizację, wprowadź nazwę w kolumnie Lokalizacja. Jeśli to pole pozostanie puste, użytkownik zostanie przypisany do lokalizacji domyślnej.

  • Jeśli dodajesz użytkowników jako przełożonych dla Cisco Webex Contact Center, musisz dodać użytkowników ręcznie. Role Standardowe i Premium można przypisywać tylko za pomocą pliku CSV.

 

Wprowadzając nazwę użytkownika, pamiętaj o podaniu jego nazwiska, w przeciwnym razie możesz napotkać problemy.

3

Kliknij przycisk Importuj, zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

4

Wybierz dodaj tylko usługi lub Dodaj i usuń usługi.

Jeśli masz aktywny szablon licencji, wybierz pozycję Dodaj tylkousługi.

5

Kliknij przycisk Przekaż.

Plik CSV zostanie przesłany i zadanie zostanie utworzone. Możesz zamknąć przeglądarkę lub to okno, a zadanie będzie nadal działać. Aby przejrzeć postęp zadania, zobacz Zarządzanie zadaniami w Cisco Webex Control Hub.