Før du starter

Hvis du har mer enn én CSV-fil for organisasjonen, kan du laste opp én fil, og når den oppgaven er fullført, kan du laste opp neste fil.


Noen redigeringsprogrammer for regneark fjerner plusstegnet (+) fra celler når .csv åpnes. Vi foreslår at du bruker et tekstredigeringsprogram for å gjøre oppdateringer på .csv. Hvis du bruker et redigeringsprogram for regneark, må du passe på å sette celleformatet til tekst, og legge til eventuelle plusstegn (+) som ble fjernet.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere, klikker på Administrer brukere og velger CSV-registrer eller rediger brukere.

2

Klikk på Eksporter for å laste ned filen, og du kan skrive inn brukerinformasjon i en ny linje i CSV-filen.

  • Hvis du vil tilordne en tjeneste, legger du til SANN i denne tjenestens kolonne, og hvis du vil utelate en tjeneste, legger du til USANN. Kolonnen Bruker-ID/e-post (obligatorisk) er det eneste obligatoriske feltet. Hvis du har spesifikke katalognumre og eksterne numre for hver ny bruker, må du ta med foranstilte + for eksterne numre uten andre tegn.

    Hvis du har en aktiv lisensmal, lar du alle servicekolonnene stå tomme, og malen tilordnes automatisk for den nye brukeren i den raden.


     

    Du kan ikke tilordne tillatelser for innholdsstyring for forretninger til brukere som bruker lisensmalen, se Aktivere innholdsstyring for brukere i Cisco Webex Control Hub for mer informasjon.

  • Hvis du vil tilordne en plassering, skriver du inn navnet i Plassering-kolonnen. Hvis du lar dette feltet stå tomt, tilordnes brukeren til standardplasseringen.

  • Hvis du legger til brukere som overordnede for Cisco Webex Contact Center, må du legge til brukere manuelt. Du kan bare tilordne Standard- og Premium-roller med en CSV-fil.

 

Når du skriver inn navnet på en bruker, må du sørge for å inkludere etternavnet, hvis ikke kan det oppstå problemer.

3

Klikk på Importer, velg filen, og klikk på Åpne.

4

Velg enten Bare legg til tjenester eller Legg til og fjern tjenester.

Hvis du har en aktiv lisensmal, velger du Bare legg til tjenester.

5

Klikk på Send inn.

CSV-filen lastes opp og oppgaven opprettes. Du kan lukke nettleseren eller dette vinduet, og oppgaven fortsetter å kjøre. Hvis du vil se gjennom fremdriften for oppgaven, kan du se Administrere oppgaver i Cisco Webex Control Hub.