Pokud zřizujete Webex pro uživatele BroadWorks pomocí zřizování toku s nedůvěryhodnými e-maily, uživatelé se musí sami zřídit zadáním své e-mailové adresy na portálu pro aktivaci uživatelů. Pokud uživatel narazí na chybu, může použít možnost Zkusit znovu , která se zobrazí na portálu, k dalšímu pokusu. Pokud uživatel chybu znovu zúčtuje, může správce pomocí níže uvedených kroků v partnerském centru zkontrolovat stav a buď připojit uživatele, odstranit uživatele nebo použít změny konfigurace.

1

Přihlaste se k partnerskému centru a vyberte Nastavení.

2

Posuňte se na Volání BroadWorks a vyberte Zobrazit šablony. Vyberte příslušnou šablonu zákazníka.

3

V části Ověřeníuživatele ověřte, že jsou nastavena následující nastavení, aby bylo zajištěno, že zřizování toku s nedůvěryhodnými e-maily je správně nakonfigurované:

  • Musí být zaškrtnuta možnost Nedůvěryhodné e-maily
  • Pole Sdílet odkaz musí odkazovat na odkaz Aktivace. Pokud je vše nakonfigurováno, uživatelé se mohou pokusit o samoobslužné zřízení prostřednictvím portálu pro aktivaci uživatelů.
4

Po provedení zřizování uživatelů klikněte v části Ověření uživatele na Zobrazit stav uživatele a zkontrolujte stav zřizování.

Zobrazení Stav uživatele zobrazuje seznam uživatelů spolu s podrobnostmi, jako je ID BroadWorks, vybraný typ balíčku a aktuální stav, který ukazuje, zda je uživatel zřízen nebo zda existuje nevyřízený požadavek.
5

Pro uživatele s chybami nebo nevyřízenými požadavky klikněte na tři tečky vpravo a vyberte jednu z následujících možností správy:

  • Opakovat aktivaci– Kliknutím na tuto možnost zkusíte znovu připojit uživatele. Ve vyskakovacím okně zadejte platnou e-mailovou adresu a klikněte na Onboard .
  • Odstranit uživatele– Tato možnost může být vhodná, pokud potřebujete změnit konfiguraci, aby se povolila registrace. Po odstranění uživatele a provedení změn může uživatel znovu zkusit registraci.
  • Změnit typbalíčku – Změňte nastavení z jednoho balíčku na jiný:
  • Kopírovat text chyby– Kliknutím na tuto možnost zkopírujete text chyby.

Další možnosti zobrazení

Při zobrazení seznamu uživatelů jsou k dispozici následující další možnosti:

  • Export– Klikněte na toto tlačítko, pokud chcete exportovat seznam uživatelů do souboru CSV.

  • Vyloučit zřízené uživatele– Tento přepínač povolte, pokud chcete zobrazit pouze uživatele s nevyřízenými požadavky nebo chybami.